Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

AMU-kurser sikrer beskæftigelsen

Selv korte AMU-kurser sikrer beskæftigelsen for både ufaglærte og faglærte, viser to nye undersøgelser.

Selv om et AMU-kursus ikke varer mere end fire dage, kan det være med til både at løfte lønnen og sikre fremtidig beskæftigelse. Det viser to nye undersøgelser kort før, at regeringen og arbejdsmarkedets parter tager fat på trepartsdrøftelser om efteruddannelsessystemet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har undersøgt, hvad der sker med lønnen og beskæftigelsen i årene efter, at en lønmodtager har deltaget i et AMU-kursus i mere end tre dage.

- Her kan vi se, at der er en positiv beskæftigelseseffekt for både ufaglærte og faglærte to år efter kursusdeltagelsen. Det vil sige, at chancen for at være i beskæftigelse er større hos dem, der har deltaget i et AMU-kursus end hos dem, der ikke har været på kursus. Effekten er størst for ufaglærte. Det uagtet, at på det tidspunkt, hvor vi måler i 2010 til 2012, havde den økonomiske krise stadig beskæftigelsen under pres, siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser desuden, at ufaglærte får en kontant gevinst ud af uddannelsen i form af en lønforhøjelse på 10.000 kroner det første år og 9.000 kroner andet år, mens det for faglærte umiddelbart har mindre betydning.

Nogle kurser giver mere
Også Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har i en analyse påvist, at AMU-kurser øger lønnen og beskæftigelsen, og at de ufaglært henter den største gevinst.

KORA’s analyse viser desuden, at der er store forskelle på det positive afkast afhængig af, hvilket slags AMU-kursus der er tale om. Især branchespecifikke og tværgående kurser trækker i positiv retning, når det gælder løn og beskæftigelse, mens certifikatkurser og grundlæggende kurser ikke påvirker løn og beskæftigelse.

Rapporten vurderer, at det kan skyldes, at certifikater ofte er et krav, og at de jævnligt skal fornyes. Ligesom de grundlæggende kurser ofte er selve grundstenen til mere uddannelse hos den enkelte kursist, og derfor ikke giver afkast med det samme.

- Jeg håber, at trepartsdrøftelserne vil ende op med en ambitiøs plan. For tilslutningen til AMU er faldet gennem de seneste år, og det er jo synd, fordi vi ved, at der i stigende grad bliver behov for uddannet arbejdskraft. Arbejdsgiverne kommer til at efterspørge flere med kompetencer, siger Mie Dalskov Pihl.

Samme håb har næstformand og ansvarlig for 3F-industrigruppens uddannelser Pia Maul Andersen.

- Analyserne viser, at AMU har værdi, og det skal vi være opmærksomme på, når trepartsforhandlingerne går i gang. For debatten om AMU har ikke været fair, siger hun og henviser til, at AMU-kurserne er blevet beskyldt for at være for dårlige og ufleksible.

- I virkeligheden handler det om, at AMU over en lang årrække er blevet udsultet og i dag er blevet en ren underskudsforretning for skolerne. Det ændrer ikke ved, at det har værdi at opkvalificere sig og vedligeholde sine kompetencer, og analyserne har nu gjort det målbart, fortsætter hun.

To hovedproblemer
Pia Maul Andersen peger på, at der i dag er to hovedproblemer med AMU, som bør løses. Dels er leveringssikkerheden fra skolerne for usikker. For at få udbudsgodkendelse har skolerne forpligtelse til udbyde et vist antal specialkurser, men de bliver sjældent til noget på grund af økonomi.

- Vi oplever, at et påfaldende stort antal af disse kurser starter den 1. januar eller den 24. december. Det er symptom på, at økonomien er elendig. De har udbuddet, men vælger kun at afholde de kurser, hvor de kan få store gedigne hold og vælger indirekte specialkurserne med mindre søgning fra. Det kalder jeg et kunstigt udbud, siger Pia Maul Andersen.

Samtidig er kravene til holdstørrelserne ifølge Pia Maul Andersen i dag så store, at små og mellemstore virksomheder ikke har mulighed for at benytte kurserne til at opkvalificere deres medarbejdere gennem virksomhedsrettede kurser. De kan ikke stille hold på 20 kursister, uden at det går væsentlig ud over produktiviteten.

- Mange af vores medlemmer er ikke uddannelsesvante, så når det endelig lykkes at få gang i en uddannelsessnak med dem og få dem motiveret, få søgt IKUF og få aftalt fri med ledelsen, så er det altså ikke særligt motiverende, at kurset bliver aflyst. For hvad nytter alt det arbejde, når medlemmet ikke kan komme afsted, spørger hun.

Trepartsforhandlinger om voksen-, efter- og videreuddannelse begynder i efteråret.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?