Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Bedre arbejdsforhold gennem overenskomster

Kampagne for flere overenskomster i Europa er skudt i gang.

Med inspiration fra de nordiske lande er en stor europæisk kampagne for flere kollektive overenskomster i dag blevet lanceret i Bruxelles.

Kampagnen ”Together at Work” skal bane vejen for, at flere europæiske industriansatte får ordentlige løn- og arbejdsvilkår gennem stærkere organisering og flere kollektive aftaler.

Det er den europæiske paraplyorganisation for ansatte i fremstillingsindustrien IndustriAll Europe, der står bag kampagnen, som vil køre de næste syv måneder frem til marts 2020. Kampagnen er rettet mod alle lønmodtagere, men har særlig fokus på kvinder, unge samt løstansatte, freelancere, deltidsansatte og andre i prekære job. Samtidig er håbet, at den også vil påvirke arbejdsgivere og politikere til at skabe ordentlige rammer for et europæisk arbejdsmarked, hvor alle har anstændige løn- og arbejdsvilkår. Kampagnen vil blandt andet fremhæve fordele som mindre ulighed og større købekraft ved at have kollektive aftaler.

Med kampagnen håber IndustriAll Europe at skabe mere opmærksomhed om værdien af at organisere sig på arbejdspladsen og danne fællesskaber, der har styrken til at kræve overenskomster eller kræve forbedringer af eksisterende overenskomster, så løn- og ansættelsesforhold for de ansatte bliver bedre.

 

STIGENDE ULIGHED

I flere europæiske lande er organisationsgraden faldende og omfanget af overenskomster lavt. Det skyldes blandt andet, at en række lande blandt andre Portugal, Spanien og Grækenland under den økonomiske krise blev tvunget til at underskrive såkaldte memorandums of understanding med EU-Kommissionen, den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond, hvor landene forpligtede sig til at reformere blandt andet deres arbejdsmarked, hvilket i høj grad har påvirket arbejdsvilkårene i de enkelte lande.

IndustriAll Europe

IndustriAll Europe er en sammenslutning af europæiske fagforeninger, der repræsenterer timelønnede og funktionærer inden for sektorerne metal, kemi, energi, mine, tekstil samt tøj- og fodtøjssektoren.

Cirka syv millioner mænd og kvinder organiseret i 180 nationale fagforeninger i 38 europæiske lande er repræsenteret i IndustriAll Europe.

IndustriAll Europe

Det har ført til en stigning i individuelle ansættelseskontrakter, flere vikaransættelser og fattigdom blandt lønmodtagere i dele af Europa. Ligesom det har forstærket den stigende ulighed, at lønmodtagerne ikke længere har den fælles styrke til at sikre sig en fair del af virksomhedernes overskud.

Den røde tråd i kampagnen ligger derfor tæt op ad den danske og nordiske model for, hvordan vi organiserer arbejdsmarkedet – nemlig gennem stærke og uafhængige lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, der i fællesskab forhandler sig frem til løsninger, der forbedrer de ansattes løn- og arbejdsvilkår.

I Danmark er det CO-industri, der koordinerer aktiviteterne i forbindelse med kampagnen med støtte fra medlemsforbundene. Her vil fokus primært være på at øge organiseringen på arbejdspladserne samt støtte til overenskomstdækning og organisering af kolleger i andre europæiske lande.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?