Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

CO-industri og DI foreslår markant løft til forskning og udvikling

Den historisk alvorlige coronakrise har ramt Danmark og vores eksportmarkeder hårdt. Derfor kommer lønmodtagerne i CO-industri og arbejdsgiverne i DI nu med et fælles udspil, som skal sikre danske arbejdspladser og virksomhedernes konkurrencedygtighed ved at sætte ind med et markant løft i forskning og udvikling – både i virksomhederne og det offentlige.

Ifølge de to organisationer er mange coronakriseramte virksomheder på grund faldende indtægter presset til at udskyde investeringer i nye innovative produkter og løsninger, som de ellers under normale omstændigheder er i stand til at sælge på verdensplan. Derfor kommer CO-industri og DI med 12 konkrete forslag, som skal holde hånden under muligheden for at investere i forskning og udvikling i erhvervslivet og en mere fokuseret offentlig forskning.

"Forskning og udvikling er svært at prioritere i industrien, når ordrerne er små. Men de er fuldstændig afgørende, for forskning er første skridt på vejen mod nye innovative produkter og dermed nye arbejdspladser. Derfor bliver vi nødt til at hjælpe virksomhederne her, så vi kan stå stærkt, når krisen aftager", siger formanden for CO-industri, Claus Jensen.

DI og CO-industri foreslår blandt andet, at den allerede vedtagne forhøjelse af 110 pct.-fradraget for forskning og udvikling fremrykkes, så det får effekt fra og med 2020. Et andet forslag er at etablere en låneordning, som kan bidrage til at holde hånden under virksomhedernes investeringer nu og her.

LÆS UDSPIL

Læs CO-industris og DI's fælles udspil "Ud af krisen med forskning og innovation" her.

 "Vi har ikke råd til at lade coronakrisen sætte en stopper for mange års langsigtede investeringer i opbygning af kompetencer, viden og udvikling af ny teknologi. Vi lever simpelthen af være dygtige og opfindsomme, og hvis vi kun satser målrettet på forskning og udvikling, kan vi sikre, at Danmark og danske virksomheder står stærkest muligt efter krisen. Hvis vi ikke har råd til at udvikle de varer og ideer, vi skal leve af at sælge i fremtiden, så vil det få meget alvorlige og langsigtede konsekvenser", siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

DI-direktøren henviser til, at halvdelen af Danmark eksport består af højtudviklet produkter – de såkaldte up-market produkter - som kan sælges til en højere pris end konkurrenternes.

 

12 FÆLLES FORSLAG

Udspillet indeholder 12 fælles forslag fra DI og CO-industri, som tager udgangspunkt i at holde hånden under virksomhedernes udviklingsaktiviteter nu og her – og at fremtidssikre virksomhedernes konkurrenceevne ved at give bedre adgang til den nyeste viden og de kompetencer, der er brug for til at sikre ny vækst og beskæftigelse i Danmark. Det gælder f.eks. øget offentligt finansieret forskning inden for f.eks. digitalisering, automatisering, robotteknologi og i de teknologier og løsninger, som vil understøtte, at Danmark rykker på den grønne dagsorden.

"Udover en hjælpende hånd under forskning og udvikling i vores virksomheder er det samtidig vigtigt, at vi holder dampen oppe på de offentlig investeringer i forskning og udvikling, og at vi i endnu højere grad fokuserer og skaber fælles fodslag mellem den private forskning og den offentlig forskning. Vi skal hurtigst og bedst muligt kunne omsætte forskningen til nye produkter og ideer, vi kan eksportere til resten af verden", siger Lars Sandahl Sørensen.

 

SKRÆMMENDE TAL

Baggrunden for udspillet er, at de skræmmende tal for dansk økonomi. Krisen ser lige nu ud til at koste dansk økonomi mere end 190 mia. kr. Det er et fald på mere end 8 pct. af BNP i 2020. Samtidig ser eksporten lige nu ud til at falde med hele 13 pct. i 2020. 

"Det er en helt ekstraordinær situation, virksomhederne og deres medarbejdere står i. Mange virksomheder er presset til at udskyde investeringer - ikke mindst i forskning og udvikling. Det er derfor afgørende at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne i de danske virksomheder her og nu. Vi risikerer at miste vores konkurrencekraft og hårdt tilkæmpede førerpositioner i det globale marked, der er bygget på langsigtede investeringer i opbygning af kompetencer, viden og udvikling af ny teknologi", siger Claus Jensen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.