Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Cubic investerer i mennesker og maskiner

Hos Cubic i Nordjylland går investeringerne i automatisering og uddannelse hånd i hånd. Begge dele skal løftes til et højt niveau, og så giver det mening at producere i Danmark. Aftalt uddannelse har været en gave til det kompetenceløft.

Ledelse og medarbejdere hos Cubic er enige om, at efteruddannelse er for vigtigt til at overlade til tilfældigheder. Derfor lagde samarbejdsudvalget 2015 og ’16 en klar strategi for et markant kompetenceløft: Af de ufaglærte skal to løbende være i gang på uddannelsen til industrioperatør, to til overfladebehandler, to på lageruddannelse, en til industritekniker og en som kontorelev. Derudover vil virksomheden gerne have seks klejnsmedelærlinge og to elever på integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Målet er, at mindst 70 procent af de ufaglærte hos Cubic skal have en uddannelse. Hele indsatsen bliver sat i system med skemaer, der viser, hvilke kompetencer medarbejderne har, hvad de har lyst til, og hvilke færdigheder Cubic har brug for til de enkelte stillinger.

Den samme systematik, der kendetegner uddannelsesindsatsen, går igen, når man træder ind i produktionen i Aabybro-afdelingen. Materialer, maskiner og transportudstyr holder sig inden for de gule streger. Alt værktøj hænger på dets afmærkede plads på værktøjsvæggene. Og de højt specialiserede robotter og bearbejdningsanlæg kører stabilt og hurtigt, mens medarbejderne roligt og med stort overblik bevæger sig rundt for at overvåge, indstille og ”fodre” maskinerne.

Cubic-Modulsystem A/S

CUBIC-Modulsystem A/S er en vækstorienteret virksomhed, som dels udvikler, producerer og sælger et modulsystem til opbygning af el-tavler og dels standard og kundedesignede kapslinger.

CUBIC er blandt de førende inden for sit felt og afsætter sine produkter globalt. Virksomheden er repræsenteret med datterselskaber i otte lande og via partnere i mere end 50 lande. Virksomheden beskæftiger cirka 350 engagerede og omsætter for cirka 400 millioner kroner. Koncernen har hovedsæde i Brønderslev.

Læs mere om CUBIC på www.cubic.eu

Den nyeste investering i produktionshallen er en avanceret servoelektrisk Amada CNC-revolverstanser, der skulle være det første af sin slags i Danmark.

Det unikke er, at det har opmagasineret et stort værktøjsmagasin, der har plads til langt over hundrede stempler og matricer, som skiftes automatisk. Det betyder, at man kan lægge programmer for alle serier ind, og så skifter maskinen selv til de værktøjer, der skal bruges, og vi sparer masser af tid på omstillinger, fortæller fabriksleder Carsten Filipsen på rundvisningen i Cubic-Modulsystem A/S’ fabrik i Aabybro, hvor medarbejdere fremstiller virksomhedens modulsystem, som anvendes til lavspændingseltavler.

 

ANSATTE FÅR STORT ANSVAR

Amada-stanselinjen blev installeret i 2018 og er et godt eksempel på, at automatiseringsprocessen går hånd i hånd med medarbejderudviklingen. Rasmus Færch Vinther er oprindelig sadelmager, men begyndte som ufaglært på Cubic og er siden blevet uddannet til industrioperatør. Han har med sin praktiske erfaring fra virksomheden og uddannelsen opnået så meget viden, at han har været helt central i forbindelse med indkøb, installering og opstart af Amada-maskinen.

- Hos os er medarbejderne med i de indledende overvejelser og frem til de afsluttende forhandlinger om indkøbet af en ny maskine, og indtil den er i drift. Det giver masser af engagement og er med til at modne de ansatte, når de er med i sådan et projektforløb og forhandlingerne om en ny maskine. Og de bliver efterfølgende også bindeleddet til kollegerne i opstartsfasen og orienterer dem løbende om projektstatus ved tavlemøder, siger Carsten Filipsen og bliver suppleret af produktionsdirektør Torben Nørgaard:

- Udviklingsprojekterne er en del af medarbejdernes kompetenceløft og skal ses i direkte forlængelse af uddannelserne til industrioperatør og overfladebehandler. Og det er ikke bare fagligt, at folk flytter sig. Det er min opfattelse, at der også sker meget personlig udvikling for dem, der kommer gennem en uddannelse på et til halvandet år. 
For Rasmus Færch Vinther blev svendebrevet som industrioperatør ikke endestationen. Nu fortsætter han med uddannelsen til industritekniker, og selve undervisningen giver selvfølgelig meget viden, men Rasmus Færch Vinther fremhæver også, at virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling med andre kursister giver masser af viden:

- Man får et grundlæggende kendskab til, hvordan man arbejder på andre virksomheder. Det har givet mig inspiration og ideer til, hvordan vi kan gøre tingene her, så vi producerer på den mest optimale måde.

 

INGEN TVANG

Selv om Cubic har et højt ambitionsniveau, når det gælder uddannelse, er der ingen tvang, understreger lederne.

- Når vi gerne vil have, at syv ud af 10 tager en industrioperatøruddannelse i stålproduktionen, så er der jo stadig plads til dem, der ikke har lyst til at tage et længere efteruddannelsesforløb. Det er typisk medarbejdere, der har været her i mange år, og som udfører et godt og stabilt arbejde, siger Carsten Filipsen.

Og Torben Nørgaard supplerer:

- For eksempel har vi i vores overfladeafdeling ikke behov for, at mere end hver femte har uddannelsen som overfladebehandler, så det er et eksempel på et sted, hvor folk godt kan passe ind, selv om de ikke har interesse i at tage en uddannelse, siger Torben Nørgaard.

Rasmus Færch Vinther, der også er tillidsrepræsentant, kan ligeledes genkende billedet af, at lysten til at gå i gang med en uddannelse ikke er helt så høj hos dem, der har kortere tid til pensionsalderen end gennemsnittet, men han kan samtidig mærke, at lysten begynder at stige.

- Sidste gang, vi hængte en seddel op med tilbud om at gå i gang med uddannelse, kom der faktisk for første gang i flere år flere interesserede, end der var pladser til i denne omgang. Jeg tror, at flere af kollegerne finder ud, at en uddannelse også kan være interessant for dem, når de får positive historier fra dem, der er i gang eller færdige, fortæller Rasmus Færch Vinther.

 

ØKONOMISK FORDEL

Cubic tog overenskomsternes mulighed for aftalt uddannelse til sig for et år siden, men var allerede i gang med at løfte deres ufaglærte medarbejdere til faglært niveau inden og påtog sig selv den økonomiske forpligtelse ved opkvalificeringen. Og samtidig med en forhøjelse af lønnen for de uddannede, har Cubic pålagt sig selv nogle udgifter, som ikke alle virksomheder gør.

Men hvorfor?

- Vi har en strategi om at producere i Danmark og investere i automatisering, og vi får altså kun maksimalt udbytte af vores investeringer i ny teknologi, når medarbejderne som minimum er på omgangshøjde med teknologien. Derfor er det vigtigt at holde uddannelsen flydende hele tiden, og derfor vil vi stadig uddanne medarbejderne – også uden aftalt uddannelse. Men der er da ingen tvivl om, at aftalt uddannelse er en gave til os. Nu får vi brugt IKUF og får for alvor gavn af de penge, vi selv bidrager med til fonden, siger Torben Nørgaard.

Ifølge Carsten Filipsen opnår Cubic med tilskuddet fra IKUF omkring 70 procents dækning, når alle omkostninger i forbindelse med skoleophold og praktik på virksomheden bliver lagt sammen.

- Og det er jo meget flot, når vi taler hele uddannelser som industrioperatør og industritekniker, konstaterer han.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.