Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Lageruddannelser kommer med på aftalt uddannelse

Positivlisten bliver udvidet med erhvervsuddannelsen ”Lager og terminal” og akademiuddannelsen ”International transport og logistik”.

Mange virksomheder er begyndt at tage muligheden for aftalt uddannelse til sig, og der er for alvor kommet gang i oprettelsen af rammeaftaler og uddannelsesaftaler.

​Med aftalt uddannelse kan man give ufaglærte adgang til at få en lang række forskellige erhvervsuddannelser inden for industriens område, og man kan give faglærte mulighed for at få akademi- og diplomuddannelser, mens de fortsætter på virksomheden og med dækning af den overenskomstmæssige løn fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Desuden kan virksomhederne søge støtte til forberedende undervisning.

Listen over uddannelsesmuligheder er stor, og nu kommer yderligere et område ind under mulighederne for aftalt uddannelse – nemlig lagerområdet, som en række virksomheder og medarbejderrepræsentanter har efterlyst.

Det betyder, at virksomheder nu kan tilbyde deres ansatte at komme på erhvervsuddannelsen ”Lager og terminal” (trin 1 og 2) og akademiuddannelsen ”International transport og logistik”.

Erhvervsuddannelsen

Med lager- og terminaluddannelsens første to trin kan man blive lagermedhjælper, lager- og transportoperatør eller lager- og logistikoperatør. Uddannelserne varer 2-3½ år, men med mulighed for afkortning på baggrund af merit.

Som lagermedhjælper lærer man blandt andet at modtage, registrere og udlevere varer. Man får kendskab til it-systemer, og man tager kørekort til gaffeltruck.

​På lageroperatør er der to specialemuligheder: lager og transport samt lager og logistik. Man lærer om økonomistyring på lageret, hensigtsmæssig placering, transportteknologier, kontroloptællinger, planlægning af transportopgaver og meget mere.

​Uddannelsen udbydes en række steder landet over.

Akademiuddannelsen

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er for den, der gerne vil beskæftige sig med handel på tværs af grænser. 

Man får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management herunder kendskab til lovgivning på området, og man lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå sig på ressourcestyring.

​Typiske jobprofiler som færdiguddannet er speditør, analytiker eller planlægger.

​Uddannelsen varer tre år på deltid og kan tages flere steder landet over.

Nye forberedende fag

Ud over de to lageruddannelser bliver positivlisten for aftalt uddannelse også udvidet med to fag inden for forberedende voksenundervisning (FVU) – nemlig FVU-digital og FVU-engelsk.

​Aftalt uddannelse blev en del af industriens overenskomster ved den seneste aftaleindgåelse i 2017 med en pulje på 200 millioner kroner, der foreløbig kan søges frem til 29. februar 2020.

Hvis man vil have hjælp eller inspiration til at komme i gang, kan man kontakte sit forbund eller uddannelseskonsulenterne hos Industriens Uddannelser, Annette Carlsen og Finn Brøndum.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.