Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Det skal du overveje, når I har skiftehold

En god aftale om skiftehold indeholder mange elementer. Her får du tips til, hvad du blandt andet bør overveje, hvis I har skiftehold eller er ved at gå i gang med skifteholdsplanlægning på din arbejdsplads.

Ved skiftehold er der mange muligheder for at påvirke jeres egen arbejdstid, hvis I har en god aftale. Hvis du ved, hvad du skal være særligt opmærksom på, og hvornår du skal søge hjælp i dit forbund, så kan du skrue en aftale sammen, som vil være en fordel for dine kolleger og tilfredsstille virksomhedens behov for fleksibel arbejdstid.

Udgangspunktet for en aftale om skifteholdsdrift er Industriens Overenskomst § 15. Og så er det vigtigt at huske på, hvad I har af lokalaftaler og eventuelt indgå nye aftaler, som passer til jeres behov.

CO-industri peger her på nogle emner, som du bør være opmærksom på, hvis din arbejdsplads har eller skal have skiftehold. Men husk, at der kan være andre og flere emner, der er vigtige at tage højde for på netop din arbejdsplads. Derfor er det altid en god idé at kontakte din lokale afdeling for at få rådgivning.

De overordnede rammer for skifteholdsarbejde

Når I skal lave arbejdstidsplaner, så står det i overenskomsten, at der skal være lokal enighed om det (IOK § 15, stk. 2.2). Det kan enten være, at arbejdstidsplanerne udarbejdes efter nogle principper, der er lokal enighed om, eller at planerne udarbejdes i fællesskab.

Når I arbejder med skifteholdsplaner, er det vigtigt, at du sikrer dig, at planen er så retfærdig som muligt. Undersøg, om weekenderne er jævnt fordelt på holdene, og at de samme hold ikke skal på arbejde for eksempel i efterårsferien eller juleaften flere år i træk.
Dine kolleger vil ofte sætte pris på, hvis du hører dem om, hvad de synes om skifteholdsplanen. Print planen ud og lad kollegerne kigge den igennem, så I er sikre på, at der ikke er nogen uretmæssigheder.
 

Placering af arbejdstiden

Arbejdstiden kan placeres efter tre principper:

A.    Faste uger på 37-34-34 timer om ugen
B.    Turnus af vagter, der gentages løbende på 35-35,5 timer om ugen i for eksempel seks uger
C.    Skifteholdsplan – en kombination af vagter for en given kalenderperiode på 35-35,5 timer om ugen

Det afgørende for arbejdstidens længde er, hvilke typer skift der indgår i ens plan – for eksempel antallet af nattevagter.
Arbejdstiden kan placeres på alle dage på året.

CO-industri har i samarbejde med DI lavet en praktisk vejledning i skifteholdsarbejde, hvor du finder en model for, hvordan timerne beregnes.

Vær opmærksom på, at der i model A løbende skal tages hensyn til reducering af arbejdstid ved søgnehelligdage, feriedage eller overenskomstmæssig fridag.

Ved model B og C tages der hensyn til helligdage, når der lægges planer.

Du finder IOK’s tekst om placering af arbejdstiden i § 15, stk. 4.

Længde af skifteholdsplan

I model A er det sådan, at arbejdstiden skal passe på ugen. Her skal du være opmærksom på, at den ugentlige arbejdstid skal reduceres med 1/5 pr. søgnehelligdag i perioden.

Model B giver mulighed for planer for et år ad gangen med arbejdsuger på henholdsvis 35 timer, hvis I kører treholdsskift og 35,5 timer, hvis I kører to skift. Hvis der i turnusperioden er søgnehelligdage, skal arbejdstiden reduceres med 1/5 pr. dag.

I model C kan man vælge at lave planer for den periode, der passer virksomheden bedst - for eksempel seks eller 12 måneder. Også her reduceres arbejdstiden med 1/5 for de søgnehelligdage, der falder i den pågældende periode.

Når I planlægger turnus, er det en god idé at være opmærksom på, om det fungerer bedst for jer at bruge kalenderåret eller ferieåret med hensyn til ferieplanlægning.

Så længe I kan blive enige om det, kan I gøre, som det passer jer og virksomheden bedst. Men hvis I ikke kan blive enige, er det bedst at lave planer for et år ad gangen, så man kan opgøre, om beregningerne passer hvert år.

Du kan se mere i IOK § 15, stk. 4,1.

Det praktiske

Ved reducering af søgnehelligdage i arbejdsplanen kan der opstå plus- og minustid. 

Overenskomstparterne opfordrer i IOK § 15, stk. 4,1 til, at medarbejdere og ledelse laver en lokalaftale om, hvordan manglende eller overskydende timer skal håndteres i en timebank.

Hvis planen ikke holder

Selv om I har lavet en god plan, som alle er tilfredse med, kan der ske uforudsete ting som for eksempel corona eller almindelig ordre op- eller nedgang, som betyder, at I ikke længere kan køre med den planlagte skifteholdsplan.

Her skal I være opmærksomme på Industriens Overenskomst § 15, stk. 7. Her nævnes tre muligheder for ændringer:

A.    Afbrydelse
B.    Omlægning

Både A og B vedrører hele hold – altså ikke enkeltpersoner.

Uanset om der sker en afbrydelse af arbejdet eller en omlægning af arbejdet, så fører det altid til den tredje mulighed, nemlig

C.    Overflytning (som gælder for både hold og enkeltpersoner)

Der er fuldstændig ens betingelser for A, B og C:

  • Der skal gives et varsel (IOK § 15, stk. 8.1)
  • Der skal laves en opgørelse af arbejdstiden, så I er sikre på, at arbejdstiden passer. (IOK § 15, stk. 8.2)

HUSK: Hver gang der sker en ændring, så skal der laves en opgørelse.

I nedenstående skema kan du se, hvad der sker, når der sker omlægning af arbejdsplaner.
 

  Ændring Varsel Opsigelse Tillæg
a Afbrydelse Ja Ja Nej*
b Omlægning Ja Ja Nej*
c Overflytning Ja Ja Nej*
d Akut overflytning Nej Ja Ja
e Forskydning Nej Nej  Ja
f Inddragelse Nej Nej  Ja

Kilde: IOK § 15, stk. 7. *Hvis varsel overholdes.
 

Opgørelse ved afskedigelse

Hvis en skifteholdsarbejder bliver afskediget, skal der ske en opgørelse af arbejdstiden i lønningsperioden. Det fremgår af IOK § 15, stk. 8,3.

Der er mange ting, som du skal være opmærksom på, når I lægger skifteholdsplaner. Og det er vigtigt at huske, at hver gang der sker ændringer eller lægges en ny plan, skal der laves nye beregninger.

Det er også vigtigt at huske, at hver gang der sker omlæggelser eller afbrydelser, vil der være differencer i arbejdstiden, som næsten altid vil udløse betaling til medarbejderne. Brug din lokalafdeling til sparring – det er kompliceret stof, og et par ekstra øjne skader ikke.

Skifteholdsarbejde

Pjece nr.: 2016-042

Udgivelsesdato: 3-5-2016

Læs mere og bestil

Industriens Overenskomst 2023-2025

Pjece nr.: 2023-022-IOK

Udgivelsesdato: 17-10-2023

Læs mere og bestil

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?