Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Forskere giver klare råd om natarbejde

Natarbejde øger risikoen for ulykker, kræft og graviditetskomplikationer. Nu kommer forskere med klare anbefalinger til omfanget af natarbejde.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kommer nu med konkrete anbefalinger til omfanget og tilrettelæggelsen af natarbejde.

Det sker, efter at en række nordiske arbejdstidsforskere har været samlet for at vurdere og sammenholde den forskning, der findes om sammenhængen mellem tilrettelæggelsen af natarbejde i forhold til kræft, graviditetsrelaterede sygdomme og ulykker.

Forskernes samlede vurdering er ifølge NFA, at risikoen for ulykker og brystkræft kan reduceres ved at følge disse anbefalinger:

•    Højst tre nattevagter i træk.
•    Mindst 11 timer mellem to vagter.
•    Højest ni timers varighed pr. vagt.

•    Ligeledes anbefaler NFA, at gravide normalt arbejder maksimalt én nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

 

NY VIDEN

Forskergruppens arbejde er iværksat, efter at der i de senere år er kommet ny viden på området. Desuden har en international ekspertgruppe under verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftforskningscenter genvurderet kræftrisikoen ved natarbejde og har konkluderet, at natarbejde sandsynligvis er kræftfremkaldende. 

CO-industri følger naturligvis løbende den nyeste forskning og er med til at sætte pres på, for at der forskes på området, så man kender de helbredsmæssige konsekvenser af natarbejde, og hvordan det bør tilpasses.

”Vi anbefaler, at man på den enkelte virksomhed finder løsninger, som passer til produktionen og de enkelte medarbejdere ud fra en målsætning om at begrænse antallet og længden af nattevagter for at undgå sygdom og ulykker,” siger områdeleder for arbejdsmiljø i CO-industri Michael Jørgensen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?