Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Et spil uden tabere

TekSam har i over 10 år hjulpet SK Forsyning i Slagelse med at skabe god trivsel. Nu skal arbejdspladsen spille sig til at forhindre vold, mobning og sexchikane.

Tekst: Peter Andersen

Der er Kirsten, som bliver kaldt for soen, fordi hun holder grise i fritiden. Der er Imra, som bliver mødt med abelyde, når han bevæger sig fra kontoret og ind på værkstedet. Og der er lederen, som viser porno til en medarbejder på sin computer uden nødvendigvis at skjule det for andre.

De tre nævnte eksempler er fiktive, men det betyder ikke, at de er grebet ud af luften. For ikke så længe siden ville de måske høre til i kategorien ”god værkstedshumor” på mange arbejdspladser, men er det også tilfældet i dag?

Hvor går grænsen?

På SK Forsyning printede de selv spilleplade, brikker og dilemmakort. Spillet er nu også lavet i en professionel udgave i en æske med papkort og brikker af træ og i en særlig onlineversion kaldet Kahoot, som deltagerne kan spille over nettet.

Læs mere om spillet på Samarbejdsnævnets hjemmeside

Dilemmaerne er tre blandt mange i spillet ”Hvor går jeres grænse?”, som Samarbejdsnævnet og konsulenterne i TekSam har udviklet i fællesskab. TekSam er oprettet af DI og CO-industri til at rådgive om brugen af Samarbejdsaftalen på arbejdspladserne.

Reglerne er ret simple: En gruppe på op til seks kolleger trækker et dilemmakort og diskuterer det, indtil alle er enige om, hvorvidt det skal lægges på rødt, gult eller grønt felt. Rødt for ”over stregen”, gult for ”på grænsen” og grønt for ”inden for stregen”.

Alle har vundet, og ingen har tabt.

 

HAR RYKKET HOLDNINGER

SK Forsyning i Slagelse var i november sidste år en af de første arbejdspladser, som fik lov til at prøve det nye spil. En på én gang ældre og ret ny virksomhed etableret efter kommunalreformen i 2007 ved en fusion af forsyningsselskaberne i de fire kommuner, der blev til den nuværende Slagelse Kommune.

SK Forsyning

SK Forsyning er ejet af Slagelse Kommune og er et såkaldt multiforsyningsselskab, som står for både vand, varme, el, spildevand og gadebelysning. Virksomheden har 130 medarbejdere og blev dannet i 2008 ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne i de tidligere kommuner: Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse.

SK Forsynings hjemmeside

I første omgang har medlemmerne af virksomhedens samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg været forsøgskaniner. Resten af medarbejderstaben får lov at spille med, når corona-restriktionerne på et tidspunkt er lempet tilstrækkeligt, og hjemmearbejdspladserne kan forlades. 

”Nogle af spørgsmålene er meget oplagte, og der blev vi hurtigt enige. Men man finder også ud af, at der er ting, jeg godt kan sige til én kollega, som jeg ikke kan sige til en anden. Du kan have en holdning til, hvad du synes er krænkende, og jeg forstår det måske på en anden måde,” siger Ulrich Holmen, som er montør og tillidsrepræsentant for Dansk Metal på SK Forsyning.

Han suppleres af Hanne Kamienski, som er GIS-administrator og tillidsrepræsentant for Teknisk Landsforbund:

”Jeg synes, det spil er rigtig godt, fordi man kommer til at tænke over, hvordan vi egentlig taler til hinanden. I gamle dage var det bare sådan, og man tænkte ikke over det. Her var der nogle steder, hvor man fik rykket sin holdning og fandt ud af, at ”det her kan man egentlig ikke sige”.”

 

TRIVSELSMÅLINGER

Siden 2010 har TekSam blandt andet hjulpet SK Forsyning med kompetenceudvikling og været tovholder i de trivselsmålinger, der som minimum laves hvert andet år blandt andet med fokus på vold, mobning og sexchikane. Og trivslen på arbejdspladsen er blevet bedre år for år, fortæller direktør Jan Østergaard.

”Vi har samarbejdet med TekSam, nærmest siden virksomheden blev etableret, og målet har hele tiden været at være på forkant,” siger han.

Ved indgangen til 2021 var medarbejderne blevet samlet i et nyt hus i Slagelse efter at have været spredt rundt om i kommunen og i en periode at have arbejdet i barakker. Og så kom TekSams konsulenter med forslaget om, at de kunne prøve at spille ”Hvor går jeres grænse?” i stedet for kun at tale om tingene.

”Det er ikke så vigtigt, hvad der præcist står på kortene i spillet – det er processen. At få snakket åbent om det. Måske kan man ikke blive enige, men bare bevidstheden om, at en anden synes, det er over stregen, er vigtig,” siger Jan Østergaard.

Han kalder trivselsmålingerne og samarbejdet med TekSam for ”en rygrad” i hverdagen på arbejdspladsen.

”Det helt afgørende med TekSam er, at her kommer nogle, som optræder sammen, selv om de repræsenterer henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgivere. Styrken er, at de kan tale for hinandens synspunkter. De optræder som en enhed, og det giver ro i maven,” siger han.

De optræder som en enhed, og det giver ro i maven.

 

ALTID I ENIGHED

Det står på side ét i håndbogen, at TekSams samarbejdskonsulenter fungerer som en enhed, når de er på arbejdspladsbesøg, fortæller Erik Mosegaard. Han repræsenterer CO-industri og har i årevis dannet fast makkerpar med Flemming E. Jørgensen, der repræsenterer DI.

”Det er meget vigtigt, at vi altid optræder i enighed. Hvis der skulle være noget, vi er uenige om, sørger vi for at få det afklaret forinden,” siger Erik Mosegaard.

At TekSam fandt på spillet ”Hvor går jeres grænse?” skyldes dels, at netop grænserne for god omgangstone har rykket sig markant de senere år. Dels, at de eksisterende værktøjer var for kedelige og uengagerende.

Erik Mosegaard ser ikke sin rolle som en, der kommer ud og fortæller medarbejdere og ledelse, hvordan de skal samarbejde. Opgaven er løst, når de selv finder løsningerne. Og han illustrerer det med et eksempel:

TekSam

TekSam er et samarbejdsorgan for Dansk Industri og CO-industri. Desuden indgår Fødevareforbundet NNF i samarbejdet. TekSam administrerer Samarbejdsaftalen, og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg.

TekSams målsætning er at styrke det daglige samarbejde mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse til gavn for trivsel og produktivitet i virksomhederne.

TekSam kan hjælpe dit samarbejdsudvalg med:

 • At lave en trivselsundersøgelse
 • At styrke den sociale kapital
 • Inspiration og planlægning af kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning
 • Forebygge stress
 • At lave en mobbepolitik
 • At forebygge konflikter
 • Rolleafklaring
 • At udvikle personalepolitikker

 

TekSam står desuden bag:

 • TekSams Årsdag
 • Temamøder
 • Sporskifteprojektet
 • Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter
TekSam

”Vi var på en virksomhed, hvor der var en enkelt, højrøstet medarbejder, som fastholdt, at ingen skulle blande sig i, hvordan han talte til andre. Jeg prøvede at forklare ham, at han måske skulle overveje den holdning, men det ville han ikke høre på. Så havde de diskussion i grupper, og ved evalueringen bagefter sagde han pludselig ikke et ord. Han havde lært af sine egne kolleger, hvordan de opfattede hans måde at være på.”

 

GIVER TRYGHED

Erik Mosegaard ser SK Forsyning som lidt af en mønstervirksomhed, fordi der hele vejen har været en vilje til at samarbejde fra begge sider af bordet. Allerede i april 2011 holdt virksomheden et miniseminar om krænkende adfærd – direkte afledt af den første trivselsmåling fra TekSam.

Dermed har man måske undgået den lavine, der nu har ramt andre arbejdspladser i kølvandet på #metoo-debatten.

”Trivselsmålingen bonede ud på sexchikane i 2010, og det blev vi nødt til at gøre noget ved,” som direktør Jan Østergaard udtrykker det.

Ulrich Holmen har ikke været tillidsrepræsentant så længe, men han har kun positivt at sige om TekSam.

”Som tillidsrepræsentanter har vi også mulighed for at deltage i TekSams årsmøder. Det er en god oplevelse fagligt, og så giver det lidt adspredelse,” siger han.

Hanne Kamienski har større erfaring som tillidsrepræsentant, men der vil altid være brug for at se på tingene med andre øjne.

”Det er altid rart at få perspektiv på de ting, vi snakker om. Er der et eller andet, vi er uenige om, kan det komme ud, og vi kan få deres vurdering. Det giver en tryghed.”

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?