Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Vi har alle ansvar for at forebygge krænkende handlinger

Dialog, personligt ansvar og hurtig håndtering af selv små konflikter kan være med til at forebygge krænkende handlinger, siger ekspert Eva Gemzøe Mikkelsen. BFA Industri har udviklet flere værktøjer til, hvordan I på din arbejdsplads kan forhindre negative handlinger.

De danske arbejdspladser står foran en kulturændring, mener Eva Gemzøe Mikkelsen, ph.d., erhvervspsykolog og lektor på Syddansk Universitet.

Unge, nye medarbejdere stiller i stigende grad spørgsmål ved den tone, der er på arbejdspladserne, og den måde, som man mange steder behandler hinanden på. Og det kan provokere de ældre kolleger, som besvarer spørgsmålene med et andet, nemlig: ”Må vi overhovedet sige noget som helst?”. De vil gerne beholde den hårde, men kærlige tone, som godt kan bevæge sig under bæltestedet en gang imellem.

”Jeg tror, at vi som arbejdspladser er i gang med en udviklingsproces, som vil medføre en kulturændring. For der er en megahård tone på mange arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at vi får en dialog med dem, som er anderledes end os selv, og snakker om, at vi er forskellige, og at vi har forskellige grænser. Måske var det en god idé, hvis vi kunne blive enige om, at vi altid er opmærksomme på, hvem der er omkring os. Så vi kan snakke frit fra leveren, men tager hensyn, hvis der er en kollega i nærheden, som ikke er så vild med den jargon,” siger hun.

Kortlægning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Syddansk Universitet har udarbejdet et gratis spørgeskema, der kan hjælpe virksomheder med at foretage en grundig kortlægning af grænseoverskridende adfærd.

Der er også en vejledning til spørgeskemaet og dialogredskaber, I kan bruge som en hjælp til at få italesat grænsesætning og forventninger til hinanden på arbejdspladsen.
 

Spørgeskema

Eva Gemzøe Mikkelsen har på tre temadage arrangeret af TekSam og BFA Industri gjort tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere klogere på, hvordan de på deres arbejdsplads kan forebygge mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

 

KONFLIKTER KAN FØRE TIL MOBNING

Ifølge Eva Gemzøe Mikkelsen handler det om, at arbejdspladsen er opmærksom på, hvilke situationer der kan bane vejen for krænkende handlinger, og arbejder på at forebygge dem.

Blandt andet peger hun på, at konflikter er højrisikosituationer for blandt andet mobninger.

”98 procent af de sager, som jeg har håndteret som konsulent og arbejdsmiljørådgiver, har bundet i konflikter, som ikke er blevet løst. Så det, at både ledere og tillidsrepræsentanter er gode til at forebygge konflikter og håndtere konflikter, er helt, helt afgørende i forhold til at forebygge krænkende handlinger,” fastslår hun.

Mange opfatter en konflikt som en situation, hvor to parter står og råber ad hinanden, men sådan er det langt fra, påpeger hun.

”En konflikt kan faktisk bare være noget, som jeg bliver hamrende frustreret over, og at det, du gør, forhindrer mig i at gøre noget andet. Allerede der kan man gå ind og adressere konflikten,” siger hun.

 

LEDELSEN SPILLER AFGØRENDE ROLLE

Krænkende handlinger kan også være af seksuel karakter, ligesom de kan flyttes med ud fra arbejdspladsen og leve videre på sociale medier som Facebook og Instagram, hvilket ifølge Eva Gemzøe Mikkelsen sker oftere og oftere.

Forskningen viser, at mobning og seksuelle krænkelser primært har noget at gøre med arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen. Derfor vil et godt, omhyggeligt og ordentligt arbejdsmiljøarbejde hjælpe mange arbejdspladser med at forebygge krænkende handlinger.

Når man taler ledelse i forhold til mobning, er der to typer ledere, som står frem. De tyranniske ledere, som kan bruge krænkende handlinger som middel til at nå bestemte driftsmål, og laissez faire-lederne.

”Det er de sidste, jeg har mødt flest af. De forholder sig ikke til det, at de faktisk er ledere. De frasiger sig lederansvaret og lader medarbejderne stå alene. Værst er, at de ikke løser konflikter. Når ledelse er så vigtigt i forhold til, hvordan krænkende handlinger kan opstå og håndteres, er det afgørende, at man er opmærksom på, hvem man rekrutterer og forfremmer,” fastslår hun.

 

HJÆLP TIL POLITIK

For at støtte op om det forebyggende arbejde har BFA Industri udgivet pjecen ”Forebyg og håndter krænkende handlinger”, som er en drejebog for, hvordan I kan udarbejde en politik for krænkende handlinger på jeres arbejdsplads.

Pjecen er en detaljeret beskrivelse af den proces, som I kan arbejde med for at sikre en politik, som er så anvendelig som overhovedet muligt.

”I kan bruge pjecen som en manual. Blandt andet viser den også, hvordan I kan tage hånd om folk, som udøver krænkende handlinger. Ofte viser det sig, at de personer aldrig har fået feedback på, hvordan de har opført sig. Ingen har sagt noget til dem. Så det kan være en voldsom oplevelse for dem at blive udpeget som krænkere, og de kan også have brug for støtte og hjælp,” siger Eva Gemzøe Mikkelsen, som har været med til at udarbejde pjecen.

Pjecen indeholder desuden fem cases, som kan bruges til at sætte gang i dialogen om risikosituationer for krænkende handlinger – for eksempel hvis der er en hård omgangstone, grov humor, uklare roller, eller der er forandringer i virksomheden. Hun anbefaler, at Arbejdsmiljøudvalget eller Samarbejdsudvalget finder frem til, hvilke cases der er relevante for den enkelte virksomhed, og at de herefter bruges til at sætte gang i en god snak på tavlemøder eller andre møder, hvor medarbejderne er samlet.

 

HVILKEN SLAGS VIDNE ER DU?

Et andet væsentligt redskab til at forebygge mobning og andre krænkende handlinger er at sætte fokus på vidners rolle. I pjecen ”Grib ind – forebyg mobning” bliver seks forskellige vidnetyper præsenteret. Hver især repræsenterer de en måde, du som medarbejder (og leder) kan reagere på, hvis du oplever en kollega, som bliver udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen. Der er blandt andre kuglestøberen, den passive, mægleren og forsvareren.

Grib ind - forebyg mobning

Pjece nr.: 2021-070

Udgivelsesdato: 20-10-2021

Læs mere og bestil

 

Sammen med to korte film skal vidnetyperne sætte gang i en snak om, hvordan du selv og kollegerne reagerer, når I er vidner til en krænkende handling på arbejdspladsen.

 

”Vi kan snakke rigtig meget om, hvordan vi kan forebygge, men vi skal også kigge på os selv. Hvis vi selv kommer til at sige noget uheldigt til en kollega, måske fordi vi er trætte eller lidt for engagerede, så skal vi turde gå tilbage til fuseren og sige til personen: ’Undskyld for det jeg sagde på mødet forleden. Det var ikke o.k.’ På samme måde skal vi gribe ind, hvis vi overværer andre bliver udsat for krænkende handlinger – enten i selve situationen eller bagefter, understreger Eva Gemzøe Mikkelsen.

Andre gode værktøjer

Ud over de to nye vejledninger fra BFA Industri anbefaler Eva Gemzøe Mikkelsen følgende værktøjer:

VIL DU VIDE MERE?