Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Fælles lønforhandlinger er en styrke

I Nord Energi går de tre tillidsrepræsentanter fra Dansk El-Forbund og 3F til lønforhandlinger sammen. De har gennem årene skaffet flere goder til kollegerne, men målet er først og fremmest flere lønkroner.

I det daglige arbejder entreprenører og elektrikere tæt sammen, når der skal leveres strøm og fibernet til de nordjyske forbrugere hos Nord Energi. Det tætte samarbejde har tillidsrepræsentanterne taget med ind til forhandlingsbordet. Så når de lokale lønforhandlinger lige om lidt går i gang, vil de tre tillidsrepræsentanter for Dansk El-Forbund og 3F forhandle sammen, ligesom de også forbereder sig sammen.

”Når vi forhandler, så er der ikke forskel på, om du er elektriker eller entreprenør. Det er der jo heller i hverdagen. Hvis jeg er ude på en vagtopgave, og Jan kommer og hjælper, så er det lige så tit mig, der står med skovlen, og ham, der styrer gravemaskinen,” siger Jan Gerner Rahbek, som sammen med sin tillidsrepræsentantkollega Søren Klitgaard Larsen repræsenterer 50 elektrikere i det nordjyske forsyningsselskab.

Den anden Jan, som han refererer til, er Jan Poulsen, som er tillidsrepræsentant for 20 3F’ere i virksomheden og ansat i entreprenørafdelingen. Det er dem, der graver ledningerne og fibernet ned.

 

HJÆLPER HINANDEN

Det er tydeligt, at der er en god kemi mellem de to tillidsrepræsentanter, som har arbejdet tæt sammen i mange år. De er enige om det meste, hjælper hinanden med hvervet som tillidsrepræsentant i dagligdagen og afslutter ofte hinandens sætninger. Det er vigtigt. For det er en styrke for alle parter, at ledelsen møder en enig og samlet medarbejdergruppe, mener de to tillidsrepræsentanter.

”Vi kan supplere hinanden. Hvis en glemmer noget, så kan en anden bringe det på banen. Og så giver det en bedre balance i forhandlingerne, for de er jo også to fra arbejdsgiversiden,” siger Jan Poulsen.

Samme oplevelser har Jan Gerner Rahbek, som dog også kan se udfordringer ved samarbejdet.

”Det er en rimeligt fredelig arbejdsplads uden de store problemer, og forhandlingerne foregår i en god tone. Men som Jan siger, så kan der godt være ting, der smutter for den ene, men som den anden så fanger. Var man ene mand, så kunne man nemmere lægge en strategi, og dreje den efterhånden, som snakken udvikler sig. Det er sværere, når vi er tre mand. Alligevel synes jeg, at det er en god idé – specielt når man er ny tillidsrepræsentant, er det godt med erfaren støtte,” siger han.

De tre tillidsrepræsentanter har altså ikke en nagelfast strategi med sig, når de sætter sig til forhandlingsbordet. Men de har snakket situationen grundigt igennem og aftalt, hvad de går efter, og hvordan de vil forsøge at opnå det.

”Når vi er færdige med en forhandling, er det ikke sikkert, at vi er lige enige om, hvor godt resultatet er. Men det er det, som vi er blevet enige med ledelsen om, og så bakker vi naturligvis op alle tre,” fastslår Jan Gerner Rahbek.

 

LØNNEN ER VIGTIGST

Selv om de to tillidsrepræsentanter er enige om, at det altid først og fremmest handler om at hæve lønnen ved forhandlingerne, så har de også andre forslag med, som kan gøre arbejdslivet lidt bedre for kollegerne.

”Dem bruger vi, når vi kan mærke, at nu kommer vi ikke længere på løndelen,” forklarer de.

Og de har gennem flere år fået hentet flere goder til kollegerne. Blandt andet har de fået fem betalte seniorfridage til kolleger mellem 60 og 65 år, betalt fridag den 31. december samt den indeklemte fredag efter Kristi himmelfartsdag, gratis internet og en ekstra procent på pensionsopsparingen.

Jan og Jans tre bedste tips til forhandlingerne

  • Hold fast i den gode tone
    Det er afgørende for et godt resultat, at A- og B-siden taler godt med hinanden både før, under og efter forhandlingerne.
  • Kom med realistiske ønsker
    Urealistiske krav svækker vores troværdighed og gør det sværere at opnå gode resultater i fremtiden. Det skaber en dårlig stemning ved forhandlingsbordet. Samtidig bliver forventningerne hos kollegerne sat for højt, og det kan give ballade, når du kommer tilbage med meget mindre end det, de havde troet var muligt.
  • Lav referat 
    Lav et referat efter hvert forhandlingsmøde. Hos Nord Energi er det en fra arbejdsgiversiden, der laver det, mens tillidsrepræsentanterne godkender det. Referatet gør det nemt at holde styr på, hvad I har snakket om, hvor langt I er i forhandlingerne, og hvad I er blevet enige om.

De har aldrig oplevet, at der er stor forskel på, hvad faglærte og ufaglærte har af forslag til lønforhandlingerne. Derimod kan det på en arbejdsplads som Nord Energi, hvor der er stor aldersspredning, godt være svært at finde forbedringer, som alle er tilfredse med, uanset hvor de er i livet.

”Vores kollega, der lige er blevet 70, er ikke så interesseret i sin pensionsindbetaling længere, og de helt unge på et par og 20 vil også hellere have nogle kroner i kassen end indsat på pensionsopsparingen. De ser ikke lidt længere frem i tiden, men det kommer virkelig til at lønne sig for dem senere,” siger Jan Gerner Rahbek.

INSPIRATION FRA KOLLEGER OG NETVÆRK

Kun på ét punkt er der forskel på, hvad de faglærte får ud af forhandlingerne, og hvad de ufaglærte får ud af dem. Lønstigningen er altid i procent, og selv om emnet er på bordet ved hver eneste lønforhandling, så er det endnu ikke lykkedes at få stigningen ændret til kroner og øre.

”Det betyder jo, at elektrikerne får mere ud af det end os, fordi vi er lidt dårligere lønnet,” siger Jan Poulsen.

”Ledelsen siger, at så vil afstanden mellem os blive mindre, men det kan jeg ikke se noget forkert i. Det er ikke noget, der som sådan skaber ballade – vi er jo sindige nordjyder - men det kommer op en gang imellem,” supplerer Jan Gerner Rahbek.

Hvert år inden forhandlingerne søger tillidsrepræsentanterne først og fremmest inspiration hos deres kolleger til forslag til forbedringer. Herefter samler de informationer ind. De kigger på statistikker og snakker med deres netværk af tillidsrepræsentanter om, hvad de forventer at få, og hvad de fik sidste år, ligesom de har kontakt til deres fagforening for at få statistikker og høre, hvilke forventninger de har til lønudviklingen i lokalområdet.

”Men det er ikke altid, at vi finder de samme tal som direktøren,” griner Jan Poulsen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?