Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Færre kommer til skade i industrien

Antallet af arbejdsulykker er næsten halveret i løbet af seks år.

Færre og færre kommer ud for en arbejdsulykke i industrien, viser de seneste tal fra Arbejdstilsynet. Tallene dækker brancher i industrien, som hører under Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR).

Indenfor I-BARs område blev der i 2013 anmeldt 5.914 arbejdsulykker. Det er cirka halvdelen af det antal anmeldelser om arbejdsulykker, som Arbejdstilsynet modtog i 2008 fra virksomheder i industrien.

I samme periode er beskæftigelsen i industrien faldet med næsten en fjerdedel, hvilket sandsynligvis forklarer en del af faldet i arbejdsulykker. Men det er langt fra hele forklaringen. Det fremgår nemlig, at antallet af anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede er faldet fra 264 ulykker i 2008 til 176 ulykker i 2013.

Top 10 over anmeldte arbejdsulykker i 2013

 

Forstuvning mv. 2.003
Sårskade 1.377
Andet, uoplyst 1.252
Knoglebrud 721
Bløddelsskade 318
Termisk skade 128
Forgiftning 48
Amputation 35
Ætsning 29
Død 4
I alt 5.914

 

- Vi er blevet meget bedre til at passe på hinanden i industrien. Der er ingen tvivl om, at det har haft en effekt, at virksomhederne er blevet screenet, og at Arbejdstilsynets besøg hos mange virksomheder har haft en betydning. Samtidig oplever vi en stigende interesse for I-BARs materialer om sikkerhed og arbejdsmiljø. Det tror jeg også er med til at reducere antallet af ulykker. Og så er der generelt mere fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, siger Michael Jørgensen, miljøsekretær i CO-industri.

Han glæder sig desuden over, at antallet af alvorlige ulykker, som giver mere end tre ugers fravær, er faldet med knap 30 procent fra 2008 til 2013.

 

HYPPIGSTE SKADER KAN NEMT FORHINDRES

Den hyppigste skade er forstuvninger, og her er det ifølge Michael Jørgensen ofte nemt at gøre noget for at forhindre ulykkerne.

- Det handler tit om orden og ryddelighed på arbejdspladsen – at gangarealerne bliver ryddet, at gulvet er jævnt og skridsikkert. Er de ting på plads, vil mange forstuvninger kunne forhindres, mener han.

I hele Danmark blev der i 2013 anmeldt 41.362 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I 36 af disse tilfælde mistede den skadelidte livet. Det er det laveste antal dødsulykker i seks år og under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990’erne.

I forhold til beskæftigelsen blev der i 2013 anmeldt 155 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Det vil sige, at der er en lidt højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke i industrien end på det samlede danske arbejdsmarked.

Ligesom i industrien er forstuvninger den mest hyppige skade i forbindelse med arbejdsulykker på det samlede danske arbejdsmarked.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?