Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Femstjernet kontor til arbejdsmiljørepræsentanterne

Aalborg Portland vil styrke arbejdsmiljøet og sikkerheden. Et skridt på vejen er at give arbejdsmiljørepræsentanterne mere tid og deres eget velindrettede kontor.

Det er slut med at mokke sig sammen på 10 kvadratmeter og deles om en computer for de 10 arbejdsmiljørepræsentanter på cementfabrikken Aalborg Portland.

Faciliteterne er i allerhøjeste grad blevet opgraderet. I hotelterminologi kan man nok betegne det som at gå fra to til fem stjerner. Eller som arbejdsmiljørepræsentant René Iversen betegner det på godt nordjysk: ”Det gamle kontor var noget nollerværk.”

Nu har arbejdsmiljørepræsentanterne fået eget kontor på 80 kvadratmeter med tilhørende tekøkken. Kontoret ligger i en gammel kontorbygning placeret ude i det store produktionsområde, så adgangen for AMR’erne og deres kolleger er ligetil.

”Det er helt perfekt. Vi har fået det, lige som vi gerne vil have det, og med de forhold har vi helt klart kunnet løfte vores arbejde og samarbejde,” siger René Iversen, der er medlem af Metal, mens der også er arbejdsmiljørepræsentanter i produktionen med medlemskab i 3F og Dansk El-Forbund.

Med de forhold har vi helt klart kunnet løfte vores arbejde og samarbejde.

René Iversen har fået overdraget opgaven med at indrette kontoret, der har taget et års tid. I den ene halvdel af kontoret er der en sektion med whiteboard til stående møder. Ved siden af er der en sektion med tre arbejdsstationer med hæve-sænke-borde, hvor René og hans AMR-kolleger kan tilslutte hver deres bærbare pc, som de opbevarer i eget aflåst skab. Printer og lamineringsmaskine er også en del af udstyret.

I den anden halvdel af kontoret er et stort mødebord med plads til 14 personer og med en stor tv-skærm, så det er muligt at holde onlinemøder, hvilket har været en stor fordel i det sidste halvandet år med begrænsede muligheder for at mødes som følge af covid-19-restriktioner.

 

TILLIDSREPRÆSENTANTER STILLEDE KRAVET

Ønsket om et kontor til arbejdsmiljørepræsentanterne er arbejdet igennem over for ledelsen af tillidsrepræsentanterne. 

”Det begyndte egentlig med, at vi skulle have folk til at stille op som arbejdsmiljørepræsentant. Det var svært på grund af de forhold, de havde. De havde ikke tid nok til opgaven. De manglede it-udstyr, og de manglede et sted, hvor de kunne sidde i fred og ro. Så vi sagde til ledelsen, at hvis de vil have arbejdsmiljørepræsentanter, så bliver de nødt til at lave nogle bedre forhold for dem,” fortæller fællestillidsrepræsentant Ernst Jensen og tilføjer:

Nyt for AMR i OK20

Ved den seneste fornyelse af industriens overenskomster i 2020 blev der aftalt to forbedringer for arbejdsmiljørepræsentanter.

1. De er blevet sikret frihed til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser gennem deres fagforbund.
Industriens Overenskomst Bilag 24 og Industriens Funktionæroverenskomst Bilag 30.

2. De skal have den nødvendige adgang til it-faciliteter, herunder internet.
Industriens Overenskomst § 4, stk. 9 og Industriens Funktionæroverenskomst § 19, stk. 7.

(Faktaboks opdateret september 2021)

”Til gengæld har vi forpligtet os til at gøre alt, hvad vi kan, for at overbevise vores kolleger om, at det er vigtigt, at de melder sig på banen som arbejdsmiljørepræsentanter.”

På Aalborg Portland har tillidsrepræsentanterne i mange år haft eget kontor, og de har erfaret, hvordan de gode faciliteter har løftet deres arbejde.

”Det giver ikke alene gode it-faciliteter og et sted, hvor vi kan mødes som tillidsfolk. Men det giver også mulighed for, at man kan sidde under ordentlige forhold og snakke med kollegerne, hvis de har brug for at få vendt nogle problemer og komme i dybden med tingene,” siger Metal-tillidsrepræsentant Torben Jensen.

 

RESPEKT FOR ARBEJDET

Faktisk får arbejdsmiljørepræsentanterne på Aalborg Portland nu bedre forhold end tillidsrepræsentanterne. Og det har fællestillidsrepræsentanten ikke noget problem med.

Det handler om at udvise respekt over for det vigtige arbejde, det er at være arbejdsmiljørepræsentant

”Det handler om at udvise respekt over for det vigtige arbejde, det er at være arbejdsmiljørepræsentant. Førhen har nogle måske gået rundt med en opfattelse af, at posten som arbejdsmiljørepræsentant var lidt af en hobbytjans. Med de her faciliteter bliver synligheden og vigtigheden af deres arbejde – og dermed også deres anseelse – løftet. Det hele kommer til at fremstå mere professionelt,” siger Ernst Jensen og uddyber:

”Når folk kan se, at ledelsen har givet plads og penge til et AMR-kontor, så er det, fordi den tager arbejdsmiljøet og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle alvorligt, og det kan også smitte af på vores kollegers syn på sikkerheden.

 

TIRSDAG ER AMR-TID

Et godt kontormiljø og gode mødefaciliteter er selvfølgelig ikke meget værd, hvis tiden til at bruge det mangler. Det er heller ikke et problem på Aalborg Portland nu.

”Vores tillidsfolk er kommet igennem med, at vi skal have en fast dag om ugen til vores AMR-arbejde. Det er blevet til hver tirsdag. Det har to fordele: Den ene er, at der ikke er nogen, der skal være bange for at gå hen til deres arbejdsleder og få tid til arbejdsmiljøarbejde. Det ligger fast. Og for det andet har vi mulighed for at mødes samme dag i ugen og sparre med hinanden. Det har vi gjort online indtil videre, og nu begynder vi at gøre det med tavlemøder hver tirsdag morgen,” fortæller René Iversen.

Arbejdsmiljøarbejdet er ikke kun låst til om tirsdagen. Skal der tages fat i noget de øvrige dage, er der mulighed for det. Og minimum en arbejdsdag om ugen til arbejdet er bestemt nødvendig, mener Ernst Jensen:

”Der bliver altså stillet store krav til en arbejdsmiljørepræsentant i dag. Det er ikke bare en, der går rundt og slår folk oven i hovedet, hvis de ikke har briller og hjelm på.

Aalborg Portland

Aalborg Portland A/S – grundlagt i 1889 – er Danmarks eneste cementproducent og råder over en af Nordeuropas største cementfabrikker beliggende i Aalborg samt siloanlæg i havne over hele landet. Fabrikken i Aalborg producerer årligt 2,3 millioner tons fordelt på grå og hvid cement, som afsættes i Danmark, det øvrige Nordeuropa samt USA.

Aalborg Portland A/S beskæftiger godt 335 medarbejdere i Danmark og er en del af Aalborg Portland Holding Koncernen. Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen med hovedkontor i Rom.

Se mere på Aalborg Portlands hjemmeside

Der er et kæmpe arbejde med blandt andet at rette procedurer til for, hvordan vi arbejder ude på anlæggene. Man skal sætte sig ind i kemikaliekort og deltage i safety walks og meget mere. De skal virkelig sætte sig ind i meget, og de skal kunne omsætte det til praksis.”

 

ØGET FOKUS FRA LEDELSEN

Ifølge René Iversen, Ernst Jensen og Torben Jensen følger de forbedrede forhold for arbejdsmiljørepræsentanterne i kølvandet på et øget fokus på arbejdsmiljøet fra ledelsens side – og med god grund.

”Vi må nok indrømme, at tingene er skredet for os i de senere år. Vi har haft for mange ulykker. Men Aalborg Portland er potentielt en farlig arbejdsplads med store maskiner og høje temperaturer. Gennem de sidste tre år er der indført et motto om safety first. Det er tænkt ind på alle niveauer – fra morgenmøderne rundt om i afdelingerne og op til, at det er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder,” siger Ernst Jensen og bliver suppleret af Torben Jensen:

”Det er vigtigt, at vi alle sammen holder fokus på sikkerheden, og at vi tager nye retningslinjer og procedurer til os blandt andet med risikovurderinger af alle opgaver, inden man går i gang. Det er en stor holdningsændring, der skal til. Men vi har nu en ledelse, der viser viljen og vejen, og så skal det sive videre ned til arbejdslederne og medarbejderne.”

Det er en stor holdningsændring, der skal til.

Den øgede fokus på sikkerheden er også hjulpet godt på vej af ansættelsen af en ny sikkerhedskoordinator, Kim Udsen, fremhæver de tre tillidsvalgte. Han har tidligere arbejdet som sikkerhedsansvarlig i offshorebranchen, som er kendt for et højt sikkerhedsniveau. 

Den kultur har han taget med til Aalborg Portland, og her ser han arbejdsmiljørepræsentanterne i en vigtig rolle. Faktisk så vigtig, at han gerne ser, at der bliver valgt flere.

”Vi har snart valg. Så det bliver spændende at se, om det lykkes. Nu er der i hvert fald gode vilkår for os og en ledelse, som bakker os op,” konstaterer René Iversen.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.