Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Frihed til børnefamilier og seniorer

Industriens nye overenskomster giver både bedre vilkår til de travle børnefamilier og mulighed for, at seniorer kan trappe ned på arbejdstiden, inden de går på pension.

Fuld løn under forældreorlov, to omsorgsdage til børnefamilier og ret til nedtrapning af arbejdslivet gennem en seniorordning. Det er blot nogle af de forbedringer, der er i fornyelsen af industriens overenskomster.

- Vi har skabt nogle forbedrede muligheder for vores ældre kolleger, som bliver mere og mere nervøse på grund af al den snak, der er omkring forhøjelse af pensionsalderen, fra Christiansborg, siger Claus Jensen, formand for CO-industri og forbundsformand i Dansk Metal.

 

Ret til seniorfridage

Forbedringerne i seniorordningen betyder, at seniorerne på industriens arbejdspladser nu har ret til en seniorordning, fem år før de kan gå på folkepension. Tidligere skulle der indgås en lokalaftale på arbejdspladsen, før seniorerne havde den mulighed.

Seniorfridagene kan senioren vælge at finansiere gennem Fritvalgs Lønkontoen, som gennem overenskomstperiodens tre år stiger fra to til fire procent. Har senioren behov for flere seniorfridage kan også pensionsbidraget konverteres til fridage. I alt kan det give 32 seniorfridage.

Der er stadig mulighed for, at medarbejderen og virksomheden laver en aftale om for eksempel at reducere den ugentlige arbejdstid eller om en længere arbejdsfri periode.

Funktionærer, der vil blive på arbejdsmarkedet, efter de er fyldt 67 år, er med den nye overenskomst også sikret et beløb, der svarer til virksomhedens pensionsbidrag, indtil de fratræder. Medarbejderen og virksomheden aftaler, om beløbet skal udbetales til medarbejderen som løn eller fortsat skal indbetales til pensionsordningen.

 

To børneomsorgsdage

Også børnefamilierne kan glæde sig over mere frihed i overenskomsterne. De har fået mulighed for at tage to omsorgsdage om året, hvis de har børn under 14 år. Omsorgsdagene kan finansieres gennem Fritvalgs Lønkontoen.

- Jeg tror, at børnefamilierne bliver glade for at kunne få skabt noget ro i en ellers hektisk hverdag ved at kunne tage nogle omsorgsdage, siger Claus Jensen.

Ud over omsorgsdagene har nybagte forældre også fået mulighed for at få fuld løn under forældreorlov, hvilket CO-industris forhandlere Claus Jensen og Mads Andersen, næstformand i CO-industri og gruppeformand i 3F’s industrigruppe, håber vil få flere mænd til at tage mere orlov.

Desuden har forældre til børn under 14 år nu fået ret til frihed på barnets første hele sygedag. Det betyder, at hvis en forælder bliver nødt til at forlade arbejdspladsen før tid, fordi et sygt barn skal hentes i institution eller skole, så kan forælderen stadig holde barnets første sygedag dagen efter med fuld løn, når han eller hun har ni måneders anciennitet. 

Og endelig bliver forældre til børn, der bliver indlagt helt eller delvist i hjemmet, ligestillet med forældre til hospitalsindlagte børn.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?