Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Industriens ansatte stemte ja

De nye treårige overenskomster fik opbakning fra to ud af tre ansatte i industrien, og stemmeprocenten blev rekordhøj.

Industriens ansatte har med et markant flertal bakket op om de nye overenskomster, som gælder fra 1. marts 2017 og tre år frem. Samlet set stemte 65,2 procent ja ved urafstemningen, hvor resultatet blev offentliggjort den 20. april.

Der er dog stor forskel på, hvordan stemmerne har fordelt sig, når man kigger på de enkelte forbund. I tre forbund er det endt med et nej, nemlig hos Malerforbundet, Dansk Jernbaneforbund og 3F Industri. 

HK’erne landede på en ja-procent på 87,1, mens medlemmerne af Teknisk Landsforbund nåede op på 86,8 procent ja-stemmer, og Dansk Metals medlemmer bakkede op om et ja med 71,2 procent af stemmerne.

Ja’et var denne gang større end ved de seneste tre overenskomstrunder i 2014, 2012 og 2010.

 

Nej-stemmer tages alvorligt

De nye overenskomster giver blandt andet forbedringer gennem fordobling af Fritvalgs Lønkontoen, ret til 32 årlige seniorfridage, mulighed for efteruddannelse med 100 procent løndækning, fuld løn under forældreorlov og ret til to børneomsorgsdage, bedre værktøj på vikarområdet, pensionsordning til lærlinge fra det fyldte 20. år samt forhøjelse af mindstebetaling, tillæg og satser.

- Vi har ligesom ved tidligere overenskomstrunder lyttet til medlemmernes ønsker til forbedringer – dels gennem de krav, der er kommet ind gennem forbundene, dels ved de optaktsmøder, Mads Andersen og jeg har været rundt til i hele landet i løbet af efteråret. Jeg synes, at forbedringerne afspejler de ønsker. Samtidig er vi selvfølgelig opmærksomme på den debat, der har været under afstemningsforløbet, og at cirka en tredjedel af medlemmerne syntes, at krydset skulle sættes ved et nej. Den bekymring, der er kommet til udtryk, tager vi selvfølgelig alvorligt, siger CO-industris formand Claus Jensen.

Også CO-industris næstformand Mads Andersen, der også er formand for 3F’s industrigruppe, er opmærksom på nejstemmerne.

- Jeg har været rundt i landet og møde over 900 tillidsvalgte i afstemningsperioden, og jeg har oplevet en positiv holdning til overenskomstresultatet, når vi får drøftet overenskomsternes nye muligheder. Den opgave ligger også foran os. Vi skal lytte, og vi skal ud og tale med medlemmerne, siger Mads Andersen.

 

Flot stemmeprocent

Endnu en gang fik forbund og tillidsrepræsentanter hævet stemmeprocenten ved en stærk organisatorisk indsats. I 2014 steg stemmeprocenten markant i forhold til 2012 – nemlig fra 30,9 til 42,9 procent. Det lykkedes for alle forbundene at hæve stemmeprocenten.

I år valgte 92.806 medlemmer af de ni forbund, som er samlet under CO-industri, at bruge deres mulighed for at stemme om overenskomsten. Det svarer til 55,7 procent og er en fremgang på næsten 30 procent i forhold til afstemningen i 2014.

I år fik Dansk Metal, 3F, HK og Malerforbundet alle sammen over halvdelen af medlemmerne til at stemme, og Dansk El-Forbund blev topscorer med en stemmeprocent på 64.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?