Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Populære seniorfridage

Tillidsrepræsentanterne hos Energinet.dk ser mange gode elementer i de nye overenskomster og forudser, at især seniorfridagene bliver populære.

Hos tillidsrepræsentanterne hos Energinet.dk er der klar opbakning til den fornyelse af overenskomsterne, som blev aftalt mellem industriens parter den 12. februar. Forbedringerne spreder sig pænt ud over alle grupper, og så bør der fortsat være fornuftigt rum til deres lokale lønforhandlinger.

Sådan er opfattelsen, da tre af virksomhedens tillidsrepræsentanter – Berit Schilling (HK), Kaj Lerager (3F) og Christian Frank Pedersen (Dansk El-Forbund) – drøfter aftalen hen over en kop formiddagskaffe på hovedkontoret i Erritsø ved Fredericia knap 14 dage efter forligets indgåelse.

Retten til at holde seniorfridage er nok det, der umiddelbart er mest populært hos kollegerne – blandt andet set i lyset af den alder, mange af dem har.

- Jeg tror, at det er en ordning, som mange vil benytte sig af. Vi har blandt andet en del kolleger, som går meget ude i al slags vejr og med hårdt arbejde. Især for dem er det her en god ordning, fordi vi skal fortsætte længere med at arbejde, men også fordi mange efterhånden er sprunget fra efterlønnen, siger Kaj Lerager, som synes, det er fair, at fridagene finansieres via Fritvalgs Lønkontoen og ved at konvertere noget af pensionsbidraget til løn:

- Man kan ikke bare forvente, at man på den ene side får mulighed for at holde mere fri og så samtidig forlange, at arbejdsgiveren også skal betale for det. Nogle af dagene er jo også allerede betalt via Fritvalgs Lønkontoen. Så noget af friheden er allerede betalt af arbejdsgiveren, og så er det vel en ordning, der kan forbedres hen ad vejen.

På Energinet.dk har de ansatte allerede mulighed for en senioraftale. Når de har fire år til pensionsalderen kan de vælge mellem at gå 20 procent ned i arbejdstid og samtidig gå 15 procent ned i løn eller få en ordning, hvor arbejdstiden reduceres med 10 procent kombineret med fem procents lønnedgang.

- Vores seniorordning er dog betinget af, at der kan opnås enighed om den mellem leder og medarbejder. Det gode ved seniorordningen i de nye overenskomster er, at det bliver til en ret, fastslår Berit Schilling.

 

GODE UDDANNELSESMULIGHEDER

På andre områder har tillidsrepræsentanterne hos Energinet.dk også tidligere forhandlet sig frem til gode lokalaftaler, men det betyder ikke, at de er mindre glade for de ting, som ligger i de nye overenskomster. Enten ligger der nogle forbedringer eller alternative muligheder. Eller også kan de bruge de centrale aftaler til at løfte deres lokale.

Det gælder blandt andet på uddannelsesområdet.

- Vi har heldigvis en ledelse, som bakker meget op om uddannelse. Jeg har aldrig oplevet, at mine teknikerkolleger har fået nej til et kursus. Men det nye omkring aftalt uddannelse gør selvfølgelig, at der er nogle bedre uddannelsesmuligheder – også hvis der for eksempel kommer en anden ledelse med en anden holdning på et tidspunkt. Så er vi ikke afhængige af ledelsens velvilje, men har overenskomsten at falde tilbage på, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Christian Frank Pedersen.

HK-tillidsrepræsentanten håber, at den nye, store uddannelsesindsats med at løfte alle medarbejdergrupper et niveau bliver et klart plus for dem, hun repræsenterer.

- Vi synes nogle gange, at ledelsen glemmer os på HK-siden lidt, når det handler om uddannelse. På flere af vores arbejdsområder kan vi se, at akademikere overtager flere jobfunktioner med den begrundelse, at mine kolleger lige manglede en lille smule for at få jobbet. Så jeg håber, at vi kan bruge den nye mulighed med aftalt uddannelse til at få løftet mine funktionærkolleger, så de ikke bliver truet jobmæssigt af akademikerne, siger Berit Schilling.

 

RETTIGHEDER TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER

Andre forbedringer, som de tre tillidsrepræsentanter hæfter sig ved, er fordoblingen af Fritvalgs Lønkontoen og de ekstra muligheder, den giver, for seniorfridage og børneomsorgsdage, men også den udvidede mulighed for frihed ved børns sygdom.

De tre tillidsrepræsentanter glæder sig også over de forbedringer, der er opnået for tillidsrepræsentanterne i deres hverv, som bedre og hurtigere kontrol med udefrakommende virksomheder, hvorvidt der er tale om vikararbejde samt muligheden for faglig opkvalificering. Stigningen i vederlaget betyder mindre, selv om det selvfølgelig er rart med den anerkendelse, som ligger i det. Men fokus ligger på at få gode redskaber til at yde så god en indsats for kollegerne som muligt. Derfor håber Berit Schilling da også, at hun får flere rettigheder som tillidsrepræsentant ved kommende overenskomstforhandlinger. 

 

PLADS TIL LØNFORHØJELSE

Lønnen er selvfølgelig som på alle andre arbejdspladser væsentlig. Nogle af kollegerne havde gerne set en større stigning i mindstelønnen.

- Nu har jeg fået talt med et par af mine kolleger, og de har en opfattelse af, at stigningen i mindstelønnen bare bliver overført til vores egne forhandlinger. Så der må jeg jo forklare, at man ikke kan sammenligne de to ting, siger Christian Frank Pedersen.

Kaj Lerager bekræfter, at lønnen har afgørende betydning for kollegerne.

- For mine 3F-kolleger er der ingen tvivl om, at det virkelig kan mærkes, hvad lønnen stiger med. Det er fint nok, at få de andre ting med, men de kigger først og fremmest på det, de kan bruge nede hos købmanden, siger han.

Berit Schilling hæfter sig ved, at mindstelønnen denne gang stiger mere, end den gjorde ved overenskomstforhandlingerne for tre år siden. Derfor forventer hun også, at det smitter af lokalt.

- Og så plejer vi altså at kunne forhandle bedre lønstigninger hjem, så det går vi selvfølgelig også efter denne gang, slår hun fast.

- Jeg vil meget gerne have adgang til individuelle lønoplysninger på de enkelte af de kolleger, som jeg repræsenterer, så jeg har et bedre grundlag at forhandle ud fra. I dag kræver det fuldmagt fra hver eneste, hvis jeg skal have andet end nogle gennemsnitstal.Og så kunne jeg også godt tænke mig, at overenskomsten kommer til at indeholde en informationspligt fra ledelsens side, når de gennemfører ansættelser, afskedigelser og for eksempel sygesamtaler, siger Berit Schilling.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?