Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Godt i gang som uddannelsesrepræsentant

En uddannelsesrepræsentant vil mange steder kunne gøre en vigtig forskel for medarbejdernes arbejdsliv, siger fællestillidsmand med mange års erfaring med uddannelsesarbejdet. Han har et par gode forslag til at komme i gang.

Med de nye overenskomster bliver det muligt at vælge en uddannelsesrepræsentant, som kan hjælpe kolleger i gang med den rette efteruddannelse. Mange tillidsvalgte koordinerer allerede i dag uddannelse for kollegerne. Men nogle steder er interessen eller tiden ikke til det, og her kan en uddannelsesrepræsentant gøre en forskel.

”Nu kan man udpege en kollega til at koncentrere sig særligt om uddannelse. På den måde får medarbejderne en på deres virksomhed, som de kan sparre direkte med som supplement til den vejledning, de kan få hos deres fagforening,” forklarer faglig sekretær i CO-industri Stig Kjærulf Pedersen.

Han peger samtidig på, at en uddannelsesrepræsentant kan hjælpe med at få indarbejdet uddannelse, så det bliver en større del af virksomhedens kultur, at man efteruddanner sig og tager lærlinge og elever.

”Og så er det en helt ny rolle, som man kan være med til at forme. De første uddannelsesrepræsentanter kan jo lægge nogle gode trædesten for, hvordan rollen skal udfolde sig i praksis,” siger Stig.

MERE FORMALISERET

En af de tillidsvalgte, der er vant til at koordinere uddannelse, er Carsten Hedegaard fra DSB’s vedligeholdelsesværksted i Aarhus. Som fællestillidsrepræsentant, næstformand i fællesorganisationen FO Jernbanedrift og medlem af arbejdspladsens uddannelsesudvalg oplever han selv et velfungerende samarbejde med ledelse og kolleger om uddannelse. Men en uddannelsesrepræsentant vil kunne styrke uddannelsesområdet generelt:

”For mindre virksomheder uden en stor uddannelsesorganisation er det af stor betydning helt formelt at kunne udpege én til det arbejde. Jeg oplever ret få steder, der har de samme muligheder, som vi har. Men med dét her kan mange komme et godt skridt videre,” siger fællestillidsmanden, der med egne ord er ’en lille rorgænger’ for over 1.000 medarbejdere omkring uddannelse.

GODT SAMARBEJDE

Fællestillidsmanden har også tre bud på, hvordan rollen som uddannelsesrepræsentant kan løbes i gang.

Først er det afgørende med et godt samarbejde mellem uddannelsesrepræsentanten og tillidsrepræsentanten.

”Sagen kan være nok så god, hvis man ikke har et godt samarbejde lokalt. Så kemien er vigtig. Ser man grundlæggende ens på tingene, er man godt på vej. Så er man nysgerrig på rollen, skal man da tage en snak med sin tillidsrepræsentant og eventuelt sin lokale afdeling og se, om ikke man har interesser, der kan svinge godt sammen,” opfordrer Carsten.

RUSTET TIL OPGAVEN

Når man har fundet den rette person, skal han eller hun klædes godt på til opgaven:

”Man skal simpelt hen af sted til de faglige skoler og få så meget viden og grunduddannelse på plads som muligt. Hvis nogen spørger, hvordan man søger en bestemt uddannelse eller til reglerne for betalt uddannelse, så skal uddannelsesrepræsentanten jo være klar med et svar,” siger Carsten, som også opfordrer overenskomstens parter til at sikre ordentlige kurser for de nye uddannelsesrepræsentanter.

HJÆLP TIL BARRIERERNE

Carsten Hedegaard ser også en vigtig opgave for nye uddannelsesrepræsenter i at få sparket de største barrierer for uddannelse af vejen. I Danmark har cirka hver sjette svært ved at læse og skrive, og det kan spænde ben for mange:

”Har man svært ved at læse og skrive, har man også tit svært ved it. Det kan gøre det svært at finde rundt i IKUF’s system, som i forvejen er noget bøvlet. Det tager pusten fra mange. Men det vil jo være noget af det, en uddannelsesrepræsentant helt konkret vil kunne hjælpe med,” lyder det fra Carsten, som ser frem til overenskomsternes nye tiltag om en mere enkel ansøgningsproces gennem IKUF.

Fakta

Hver sjette dansker har svært ved at læse simple tekster og besvare spørgsmål om indholdet.

Kilde: PIAAC

Også dårlige erfaringer fra skolebænken kan give benspænd, forklarer Carsten.

”Har man gået med vanskeligheder et halvt arbejdsliv, kan det være svært at se i øjnene, at man vil have godt af noget mere uddannelse. Det forstår jeg udmærket. Alle, vi taler med, siger: ’Hvor var det godt, jeg kom afsted’. Men at nå dertil, det er vanskeligt. Men også her kan en uddannelsesrepræsentant jo gøre en kæmpe forskel ved at skubbe på.”

Selv oplever fællestillidsmanden en stor glæde ved at hjælpe kollegerne i gang:

”Det er ikke alle steder, der har så stort et setup omkring uddannelse, som det vi har fået foldet ud i DSB. Men mindre kan også gøre det. Det kan jo have afgørende betydning for en kollega at få en efteruddannelse – det kan ende med at skabe ham eller hende en ny arbejdsfremtid! Og kan man hjælpe den rigtige med at få så stor en gevinst, så er én kollega jo også en sejr.”

VIL DU VIDE MERE?