Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Grundfos vil opfylde jobdrømme

Grundfos går i gang med at lægge uddannelses- og karriereplaner for deres ansatte. Målet er at flytte medarbejderne mod mere spændende job i virksomheden. Aftalt uddannelse er en vigtig nøgle til at nå målet.

De danske industrivirksomheder vil mangle 30.000 faglærte i 2025, hvis der ikke bliver uddannet flere end på nuværende tidspunkt. Samtidig vil der være et ”overskud” på 64.000 ufaglærte. Det viser analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Den udvikling begynder vi da også at mærke på Grundfos, og vi kan ikke bare vente på, at der kommer flere unge gennem systemet. For der mangler stadig en del, før der kommer de 25 procent af en ungdomsårgang, der er behov for, ind på erhvervsuddannelserne. Derfor må vi selv gøre noget, konstaterer uddannelseschef på Grundfos Finn Brøndum.

Grundfos har en lang tradition for at tage lærlinge, men også for at give deres ufaglærte medarbejdere muligheden for at videreuddanne sig, mens deres faglærte også har mulighed for at bevæge sig opad i uddannelsessystemet. Derfor passer den nye mulighed om aftalt uddannelse, som trådte i kraft i industriens overenskomster den 1. september 2017, rigtig godt ind hos den store industrivirksomhed i Bjerringbro.

Med aftalt uddannelse kan Grundfos – og andre virksomheder – nemlig få støtte til at løfte deres medarbejderes uddannelsesniveau, så de er klar til at møde nye krav, få mere spændende job og som sidegevinst kan se frem til en højere løn.

 

De første 27 er klar

På Grundfos har man lige nu lavet aftaler for 15 ufaglærte, som skal i gang med uddannelsen til industrioperatør, to skal til at være elektronikoperatører, mens syv medarbejdere skal i gang med automatik- og procesuddannelsen. Derudover har tre faglærte sagt ja tak til at komme i gang med en akademiuddannelse.

Og det er der god brug for, mener tillidsrepræsentant for 3F’erne Ulla Bønding Jensen.

- Når vi kører nye linjer ind, bliver produktionen mere og mere teknisk, og det kræver mere uddannelse. Jeg ser en klar tendens til, at man foretrækker industri- eller elektronikoperatører frem for nogle uden nogen form for industriuddannelse.

For Metal-tillidsrepræsentant Bent Christensen er uddannelse også et spørgsmål om at holde på den ekspertise, som er bygget op over mange år:

- Vi har mange kolleger med 25, 30 og 40 års anciennitet, som nu begynder at gå på efterløn og pension. Dermed forsvinder en stor del af vores specialviden. Den har vi behov for at få overført til de kolleger, som har mange år foran sig her. Ellers kommer vi til at opleve flaskehalse på nogle områder.

Som ringe i vandet

Selv om kollegerne ikke står i lange køer for at komme i gang med at tage længerevarende uddannelse, så kan tillidsrepræsentanterne og uddannelseschefen godt mærke en stigende interesse.

- Der er jo mange af mine kolleger, som ikke har de bedste oplevelser med sig fra skolen. Men hvis de ser, at kollegaen ved siden af har klaret et kursus og har været glad for det, så får de også mod på selv at tage af sted. Så det breder sig så småt som ringe i vandet, siger Ulla Bønding Jensen.

Derfor er det vigtigt, at man ikke alene fokuserer på aftalt uddannelse, men at det fortsat også er muligt at komme på selvvalgt uddannelse, mener hun:

- Det er jo ikke sikkert, at man har mod på at kaste sig ud i en længerevarende uddannelse, hvis det er mange år siden, man sidst har været på skolebænken. Derfor kan det være meget godt, at det første kursus, man går i gang med, er noget, der har ens store interesse. Så kan det godt være, at det ikke kan bruges på Grundfos lige her og nu, men måske er det det, der skal til, for at man får lyst til at tage en hel uddannelse på faglært niveau.

Karriereplan efter jobdrømme

For Metal-tillidsrepræsentanten er det også vigtigt, at hans kolleger fortsat tager kurser for at vedligeholde og udbygge deres kompetencer som faglærte, men også at de tager et skridt videre.

- På nogle tidspunkter i livet har du mest brug for at tage nogle få, korte kurser alt efter interesse og behov. Og så er der måske et tidspunkt, hvor du har tid og overskud til at gøre mere ved det og gerne vil løfte dig et niveau. Der skal være plads til begge dele, og derfor er det godt, at vi har både selvvalgt og aftalt uddannelse, siger Bent Christensen.

Samtidig med brugen af aftalt uddannelse har Grundfos’ uddannelsesudvalg besluttet at tage fat på at arbejde med karriereplaner for dem, der tager turen fra ufaglært til faglært eller fra faglært til akademiniveau.

- For de fleste vil det selvfølgelig betyde noget, at de ikke bare flytter sig uddannelsesmæssigt, men også jobmæssigt. Derfor skal der lægges en plan for dem. Hvis man for eksempel har en drøm om at blive planlægger eller produktionstekniker, så skal vi tilrettelægge et forløb ikke bare med kurser, men også opgaver og praktik her i virksomheden, som kan lede dem den vej. Og når der så dukker et produktionstekniker- eller planlæggerjob op, efter de har været gennem et treårigt uddannelsesforløb, så har vi dygtige ansatte, som er klar, siger uddannelseschef Finn Brøndum.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?