Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Har I styr på farlig kemi og ergonomi?

Arbejdstilsynet vil fra 1. november 2020 gennemføre en særlig indsats i metal- og maskinindustrien.

Arbejdstilsynet sætter i den kommende tid fokus på kemi og ergonomi i metal- og maskinindustrien. Derfor opfordrer BFA Industri virksomhederne til allerede nu at kigge på, hvordan det står til med arbejdsmiljøet på de to områder.

I metal- og maskinindustrien er støv, svejserøg, epoxy og olieprodukter nogle af de hyppigste årsager til anmeldelse af luftvejs- og hudsygdomme, mens det på det ergonomiske område typisk er tempoarbejde, ensidigt gentaget arbejde, arbejdsstillinger og løft, der er de hyppigste årsager til anmeldte muskel- og skeletsygdomme. Arbejdsskaderne går typisk ud over skuldre, arme og ryg.

”Der er altså al mulig god grund til at kigge nærmere på, hvordan det står til med kemi og ergonomi på den enkelte virksomhed nu, i stedet for at vente på, at Arbejdstilsynet kommer på tilsyn,” siger Michael Jørgensen, områdeleder på miljøområdet i CO-industri.

 

ER UDDANNELSE PÅ PLADS?

Når det handler om kemi, vil Arbejdstilsynet blandt andet se på, om virksomheden har arbejdsprocesser, hvor der kan dannes røg, støv, damp med mere, eller hvor der er risiko for hudkontakt med olie eller anden kemi, der kan skade huden, som for eksempel nikkel. Her er det afgørende, at virksomheden har lavet en kemisk risikovurdering og har truffet passende foranstaltninger til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi.

Arbejdstilsynet tjekker også, at medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Når det gælder det ergonomiske arbejdsmiljø, undersøger Arbejdstilsynet, om der er arbejdsopgaver, som kan overbelaste medarbejdernes muskler, sener og led. Tilsynet kigger blandt andet på arbejdsstillinger og bevægelser. Det kan for eksempel være, om medarbejdere arbejder på steder, hvor der er for lidt plads eller arbejder med armene løftet over skulderhøjde. Det kan for eksempel være løft af stangjern ved jernreol.

Der vil også blive set på, om medarbejderne har mange tunge løft eller skal bære byrder over lange afstande.

På et tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet også vurdere, om medarbejderne er udsat for belastning af de samme muskelgrupper i store dele af arbejdsdagen. Det kan for eksempel være, hvis de skal lægge emner i eller tage emner fra maskiner.

FÅ HJÆLP TIL FORBEDRINGER

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde en række vejledninger og råd til, hvordan I håndterer kemi og ergonomi. BFA Industri har desuden udgivet en række vejledninger, som også kan hjælpe jer i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø. I kan downloade eller bestille vejledningerne her: co-industri.dk/pjecer

Ud over at undersøge de særlige fokusemner vil Arbejdstilsynet også kigge bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Arbejdstilsynet tager hul på sin særlige tilsynsindsats 1. november. Ikke alle virksomheder vil få besøg, og de virksomheder, som bliver udtaget til besøg, vil få direkte besked.

 

 

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?