Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Sådan håndterer I den kemiske APV

Farlig kemi har fået sin egen APV. Det skal skabe større opmærksomhed på farlig kemi i hverdagen.

Mange, der arbejder med farlig kemi, er ofte ikke tilstrækkeligt oplært eller instrueret i at arbejde med stofferne. Det problem skal den kemiske APV – også kaldet den kemiske risikovurdering – råde bod på. 

Med den kemiske APV skal virksomhederne både se på, hvilke kemikalier og giftige stoffer medarbejderne arbejder med, hvordan de arbejder med dem, og hvordan medarbejderne beskyttes bedst muligt mod skader fra stofferne. Og ikke mindst skal medarbejderne instrueres i arbejdet med kemikalier og de arbejdsprocesser, hvor der kan ske udsættelse for farlig kemi som for eksempel ved svejsning og slibning.

Den kemiske APV er en del af den almindelige APV, hvilket betyder, at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i arbejdet. Samtidig skal der ligesom med den almindelige APV foretages en revidering minimum hvert tredje år, eller hvis der sker væsentlige ændringer i brug af kemien, eller der købes en anden type kemi.

 

GOD INSTRUKTION OG OPLÆRING

BFA Industri har netop udarbejdet en opdateret vejledning til, hvordan I kan arbejde med kemisk risikovurdering på din arbejdsplads.

Kemisk risikovurdering

Pjece nr.: 2021-005

Udgivelsesdato: 9-2-2021

Læs mere og bestil

”Med den kemiske risikovurdering har virksomhederne et værktøj, som giver viden og grundlag for det videre arbejde med at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø for de medarbejdere, som arbejder med forløb eller processer, hvori der indgår kemi. Vejledningen ”Kemisk risikovurdering” kan hjælpe arbejdsmiljøorganisationen med at få rettet fokus de rigtige steder hen og få gjort sikkert arbejde med farlig kemi til en integreret del af arbejdsdagen,” siger Michael Jørgensen, miljøsekretær i CO-industri.

I vejledningen finder du blandt andet gode råd til, hvordan I kan instruere og oplære kollegerne i at arbejde med kemi og med de processer, som kan indeholde kemi eller udvikle kemi.

Der er også tips til, hvordan I sikrer den rette skriftlige instruktion til kollegerne. Det kan for eksempel i nogle tilfælde være instruktionsplancher, billeder eller videoer, mens der i andre tilfælde er krav om en egentlig skriftlig instruktion.

”Det er naturligvis ledelsen, der har ansvaret for, at medarbejderne har forstået instruktionen og følger den. Det skal ske ved at sikre, at der føres tilsyn med arbejdets udførelse. Men kollegerne bør også i det daglige holde et vågent øje med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt - og ikke kun i forhold til nyansatte. Det er i alles interesse, at ingen udsættes for farlig kemi med eventuelle helbredsmæssige konsekvenser til følge,” fastslår Michael Jørgensen.

Kemisk risikovurdering

Kemisk APV – den korte version

Ved den kemiske risikovurdering skal virksomheden gøre følgende:

 • Kortlægge arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med kemikalier, eller hvor der sker udsættelse for kemiske stoffer.
   
 • Indhente opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemiske produkter og udarbejde en produktliste med udgangspunkt sikkerhedsdatabladene.
   
 • Vurdere arbejdsprocesserne med henblik på, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal anvendes - for eksempel brug af ventilation, anvendelse af handsker og åndedrætsværn, eller hvem der må arbejde med produkterne.
   
 • Fastlægge de ansattes oplæring og instruktion i arbejdet og undersøge, om det kemiske produkt kan erstattes med et mindre farligt.
   
 • Instruere de ansatte i arbejdet med kemikalier og de arbejdsprocesser, hvor der kan ske udsættelse for farlig kemi.
   
 • Føre tilsyn med, at arbejdet foregår sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
   

Kilde: Kemisk risikovurdering – oplæring, instruktion og tilsyn (Kemisk APV), BFA Industri februar 2021.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.