Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Har I styr på jeres helbredskontrol af kollegerne på natholdet?

Natarbejde er hårdt for kroppen, og nu har arbejdsmiljøforskerne strammet deres anbefalinger. CO-industri og DI har derfor lavet nye aftaler om, hvordan I skal gennemføre helbredskontrol af de kolleger, som arbejder om natten.

Helbredskontrol

Helbredskontrol og natarbejde

Du kan læse mere om helbredskontrol ved natarbejde.

Her finder du også spørgerammen for udvidet helbredskontrol, en uddybning af konceptet, et dokumentationsskema om virksomheden følger NFA’s anbefalinger samt et særligt APS-skema, som skal bruges, hvis virksomheden ikke følger anbefalingerne fra NFA.
 

Information om natarbejde

Jo ældre vi bliver, jo mere kan natarbejde påvirke vores helbred. Derfor har CO-industri og DI nu aftalt en udvidet helbredskontrol for visse natarbejdere, der er fyldt 50 år. Samtidig har de to parter aftalt en række rammer for, hvordan helbredskontrollen af øvrige medarbejdere på natarbejde skal foregå i praksis.

Baggrunden for de nye regler er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) seneste anbefalinger om natarbejde.

De lyder, at natarbejdere bør have:

 • Højest tre nattevagter i træk
 • Mindst 11 timer mellem to vagter
 • Højest ni timers varighed pr. vagt

Lever I allerede op til anbefalingerne, så er der ingen ændringer i forhold til de nuværende regler.

Udvidet helbredskontrol

Hvad er den udvidede helbredskontrol?

Den udvidede helbredskontrol er syv obligatoriske spørgsmål/spørgetemaer, som har fokus på de helbredsvilkår, som kan påvirke eller påvirkes af natarbejde i kraft af, at vi bliver ældre.

De syv spørgsmål/spørgetemaer er:

 • Selvvurderet helbred
 • Tilfredshed med arbejdet
 • Job og restitution
 • Omfang af natarbejde
 • Natarbejde og risiko for kræft
 • Smerter og ubehag
 • Kontakt med sundhedsvæsnet 
   

Men vurderer I, at I ikke lever op til anbefalingerne, så skal I nu blandt andet tilbyde årlig helbredskontrol til natarbejdere, ligesom det bliver obligatorisk for natarbejdere at gennemføre helbredskontrollen mindst hvert andet år. Helbredskontrollen består af en række målinger samt en helbredssamtale.

Og så skal natarbejdere på 50 år og derover altså have en udvidet helbredskontrol. Den udvidede helbredskontrol er en overbygning på den nuværende helbredskontrol ved natarbejde.

Fremover skal helbredssamtalen med natarbejdere over 50 år suppleres med minimum syv spørgsmål/spørgetemaer. De handler om selvvurderet helbred, tilfredshed med arbejdet, natarbejde og risiko for kræft, smerter og ubehag samt kontakt med og brug af sundhedsvæsenet.

 

FOREBYGGE GENER OG SYGDOM

Helbredssamtalen skal hjælpe med at finde ud af, hvilke medarbejdere der bør få en egentlig helbredsundersøgelse i sundhedsvæsnet, ligesom den skal bidrage til at forebygge arbejdsrelaterede gener eller sygdom og derved fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet.

Natarbejde 2024

Pjece nr.: 2024-029

Udgivelsesdato: 12-4-2024

Læs mere og bestil

Reglerne for den udvidede helbredskontrol følger reglerne for Helbredskontrol ved natarbejde. Det betyder blandt andet, at virksomheden vælger, hvem der skal forestå helbredskontrollen. Det kan enten være en læge, sygeplejerske eller en anden person med relevant uddannelse og efteruddannelse.

Den endelige rapport udleveres eller sendes senere til medarbejderen, efter at den er attesteret af en læge, der besidder arbejdsmedicinske kompetencer.

Virksomheder, der ikke følger NFA’s anbefalinger, skal desuden årligt gennemføre en særlig APV om natarbejde. CO-industri og DI har udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes til at afdække risikofaktorer ved natarbejde, som kræver særlig opmærksomhed.

De nye regler og anbefalinger for natarbejde blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2023. De er trådt i kraft 1. marts i år.

Forskning om natarbejde

Læs mere om, hvad forskerne på Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) ved om natarbejde og helbred.
 

NFA

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?