Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Har I styr på jeres whistleblowerordning?

Ny lovgivning sætter fokus på beskyttelse af whistleblowere og forpligter arbejdsgivere med over 49 ansatte til at have en intern whistleblowerordning. CO-industri anbefaler, at whistleblowerordning kommer på bestyrelsens dagsorden.

Uanset om I har en whistleblowerordning eller ej, så er det tid til at sætte emnet på dagsordenen i bestyrelsen, hvis virksomheden har over 49 ansatte, lyder anbefalingen fra CO-industri.

Folketinget har vedtaget ”Lov om beskyttelse af whistleblowere”, som er en gennemførsel af Europa-Parlamentets direktiv om samme emne. Loven forpligter arbejdsgivere med over 49 ansatte til at have en intern whistleblowerordning. Samtidig giver loven whistleblowere beskyttelse mod repressalier i forbindelse med indberetning af lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Lyst til mere viden

Kom til CO-industris Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer den 9. marts 2022 og hør meget mere om whistleblowerordninger.

Tilmelding og program

Efter loven er det et krav, at whistleblowerordningen er upartisk. Det vil sige, at der ikke skal kunne rejses tvivl om, at en whistleblower vil få en fair behandling ved en indberetning. Det kan for eksempel være ved at udpege en person eller et organ, som kan tage uvildig stilling til indberetningen. Det kan også være, at virksomheden vil overlade opgaven til en revisor eller en advokat.

CO-industri mener derfor, at der i bestyrelsen bør rejses spørgsmål om, hvad ledelsen vil gøre for at holde en whistleblowerordning upartisk. Samtidig vil det også være relevant at spørge ind til, hvordan ledelsen vil sikre, at der bliver informeret korrekt og tilstrækkeligt om ordningen, så den både kommer virksomheden og medarbejderne til gode.

Hvis I allerede har en intern whistleblowerordning, er det vigtigt at sikre, at den svarer til kravene i loven.

En whistleblowerordning skal ses som et værktøj til risikostyring. Formålet med loven er nemlig at forebygge forhold, der kan være skadelige for virksomhedens omdømme. Det er meningen, at en whistleblowerordnings eksistens i sig selv skal være med til at sikre åbenhed på arbejdspladsen og undgå eventuelle ulovligheder. I skal derfor betragte whistleblowerordningen som et supplement til den kommunikation, I allerede har.

 

HVAD KAN MAN INDBERETTE?

Det er vigtigt at understrege, at loven ikke åbner et stort sort hul til rygter og sladder fra alt og alle. Loven fastsætter en lang liste af emner, der kan indberettes, som for eksempel offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, hvidvask, finansiering af terror, produktsikkerhed, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, fødevaresikkerhed, folkesundhed og beskyttelse af privatlivets fred. En whistleblowerordning kan altså afvise indberetninger, der ikke falder indenfor listen.

Ydermere gælder det, at whistlebloweren skal være kommet i besiddelse af oplysningerne i en arbejdsmæssig sammenhæng.

 

INDHOLDET AF EN WHISTLEBLOWERORDNING?

Der er nogle specifikke lovmæssige krav til den måde, I skal etablere og drive jeres whistleblowerordning på. Overordnet kan det siges, at:

  • Den skal være upartisk
  • Den har tavshedspligt
  • Det skal oplyses, at den findes
  • Whistlebloweren har krav på nogle bekræftelser inden for nogle givne frister

Datatilsynet opretter desuden en ekstern ordning, hvor man udover de øvrige emner kan indberette om seksuel chikane.

På CO-industris Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har du mulighed for at høre mere om beskyttelse af whistleblowere og etablering af en intern whistleblowerordning.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?