Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Husk forbedringerne

Den 1. marts træder en ny bestemmelse i overenskomsterne i kraft, og satserne stiger.

Den første dag i marts er som regel sammenfaldende med, at forbedringer i overenskomsterne træder i kraft – således også i år.

Langt de fleste af de nye ting og forbedringer, som kom ind i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst ved forhandlingerne for et år siden, er nu implementeret.

Tilbage står dog bestemmelsen om pension til lærlinge og elever samt justering af forskellige satser pr. 1. marts 2018.

For lærlinge og elever sker der en markant forbedring af pensionsbestemmelserne. Tidligere fik lærlinge og elever, som begyndte i lære, inden de fyldte 20 år, overhovedet ikke betalt ind til pension i noget af deres lære- og elevtid. Men fremover skal de have pensionsindbetaling fra den dag, de fylder 20 – og når de har mindst to måneders anciennitet. Det fremgår af Industriens Overenskomsts lærlingebestemmelser § 13 – nye stykker 1-4 – samt Industriens Funktionæroverenskomsts § 8, stk. d.

Som hidtil skal lærlinge og elever omfattes af forsikringsdelen af pensionsordningen også før det fyldte 20. år – det gælder invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom samt dødsfaldssum.

 

Nye satser

Den 1. marts stiger også en række satser. Det gælder blandt andet:

•    almindelige timelønsbestemmelser
•    forskudt tid, skiftehold og overarbejde
•    betalingssatser i speciel del
•    fritvalgsbidrag
•    mindstebetaling/lønbestemmelse for lærlinge og elever.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.