Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Hvad er du værd?

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal sætte ord på deres egen værdi.

”Medarbejdernes repræsentanter skaber ikke værdi”. Sådan lyder overskriften på en avisartikel, og meldingen kommer fra et flertal af direktører i de 100 største selskaber i Danmark.

Når man kigger ned på bundlinjen, så er det rigtigt, at man ikke direkte kan aflæse, hvad det er, de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager med. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer selv er helt klar over og kan sætte ord på, hvilken værdi de kan og vil bidrage med i bestyrelsens arbejde.

Det fastslår Dorte Jepsen, konsulent på Center for Arbejdsliv og Læring og oplægsholder i workshoppen ”Hvilke værdier tilfører du din bestyrelse, og hvordan evaluerer du dit bestyrelsesarbejde?” på det årlige A/S Topmøde i Odense.

Men hendes erfaring er, at det kan være svært at sætte ord på sin egen værdi. Især kan det være svært at få kollegerne til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at de vælger en, som kan repræsentere dem i bestyrelsen. På grund af tavshedspligt er det nemlig begrænset, hvad deres repræsentant kan fortælle dem om arbejdet.

Heldigvis viser en undersøgelse, som CO-industri har været med til at udarbejde, at bestyrelsesformændene i overvejende grad ser en særlig værdi i at have medarbejdervalgte repræsentanter med i bestyrelsen.

- I den professionelle bestyrelse ses de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som et vigtigt bidrag til at udvikle bestyrelsen, hvis de får lov til at være der af gavn og ikke bare af navn, siger Dorte Jepsen.

Flere af workshoppens deltagere har da også erfaret, at de bliver respekteret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og af formanden, når de viser, at de sidder med en unik viden om virksomhedens indre liv og er villige til at deltage konstruktivt i bestyrelsens arbejde. Men erfaringerne er også, at det tager tid og kræver, at man som medarbejdervalgt repræsentant hele tiden er klædt godt på til arbejdet.

LÆG STRATEGI

Dorte Jepsen anbefaler derfor, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer italesætter, hvad det er for en værdi, de skaber.

- I tager faktisk kollegernes synspunkter med ind i bestyrelsen. I kan ikke alene bestemme, hvilke beslutninger der træffes, men I kan bringe medarbejdernes ideer og holdninger helt ind til dem, som træffer beslutningerne, siger hun.

Samtidig peger hun på, at det er en rigtig god ide, at hver medarbejderrepræsentant skriver sin strategi og sine mål ned.

- Det er jo svært at sige, hvad man bidrager med, hvis man ikke har noget mål med sin indsats. Derfor er det en god ide at lægge en strategi for, hvad man vil opnå ved bestyrelsesmødet, og hvordan man vil gøre det, påpeger hun.

Grundig forberedelse er uundgåelig, hvis man vil levere et stykke professionelt arbejde i bestyrelsen.

- Det er vigtigt at forberede sig, så man er klar over, hvad der er vigtigt at få frem på mødet, og hvordan gør man det. Det handler om at få dagligdagen i virksomheden oversat til noget, som hører hjemme i bestyrelseslokalet, forklarer Dorte Jepsen.

 

STYR PÅ RELATIONERNE

En del af strategien er også at se nærmere på relationerne i bestyrelsen. Hvem der snakker godt med hvem, og hvem der ved hvad.

Dine mål – din strategi

Sådan forbereder du dig til bestyrelsesmøder og evaluerer din indsats:

Forberedelse
Hvad skal jeg bidrage med?
Har jeg den nødvendige viden?
Hvordan skal min arbejdsfacon være?

Under mødet
Hvordan fremfører jeg mine synspunkter?
Hvordan skaber jeg relationer?

Efter mødet
Hvilke bidrag leverede jeg?
Hvordan gjorde jeg det?
Hvad gik godt
Hvad kan jeg gøre bedre?

Kilde: Dorte Jepsen.

- Prøv at se på, hvordan du selv bidrager til relationerne, og hvordan du kan arbejde med de relationer, der er. For eksempel kan det være en god ide at placere sig forskellige steder ved middagsbordet fra møde til møde for at styrke de uformelle relationer til de andre bestyrelsesmedlemmer, foreslår hun.

Og endelig er det vigtigt at evaluere sin egen indsats efter hvert bestyrelsesmøde for hele tiden at blive skarpere på indsatsen.

Ud over at lægge en strategi for arbejdet og hele tiden evaluere sin indsats, så er det også vigtigt, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er opmærksomme på, om de har de nødvendige kompetencer til at kunne varetage posten. De skal både sikre sig, at de har det fornødne kendskab til bestyrelsens opgaver og rækkeviden af tavshedspligten, at de kan gennemskue et regnskab, og at de kender de sociale spilleregler omkring bestyrelsesbordet. Og for manges vedkommende betyder det, at de løbende må uddanne sig. Igen kan det være en god ide løbende at evaluere sig selv i forhold til, hvad jobbet kræver.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?