Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Industriens ansatte stemmer klart ja til overenskomster

De ansatte i industrien har med et markant flertal på 87,5 procent stemt ja til industriens overenskomster, som skal gælde for de næste tre år.

De ansatte i industrien har med et markant flertal på 87,5 procent stemt ja til industriens overenskomster, som skal gælde for de næste tre år. Resultatet indgår som en del af den samlede afstemning for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som forligsmanden i dag offentliggjorde. Her blev det også samlet set et ja.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst blev aftalt tilbage i februar og har siden lagt linjen for mange af de øvrige overenskomster, som nu kan træde i kraft med virkning fra 1. marts i år.

I industrien er overenskomsterne forhandlet af CO-industri på vegne af ni fagforbund. Formanden for CO-industri, og forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, glæder sig over den store opbakning:

"Vi har hele tiden mærket en stærk opbakning og engagement fra medlemmerne. De sendte over 700 forslag til forbedringer af overenskomsterne og mødte talstærkt op på møder for at give deres besyv med. Det klædte os rigtigt godt på til at kunne forhandle. Og de nye treårige overenskomster afspejler deres ønsker. Der er blandt andet tre procent mere på fritvalgskontoen, bedre forhold til langtidssyge og tre ugers ekstra forældreorlov til børnefamilierne. Der er mere til alle, uanset hvor du er i dit arbejdsliv", siger Claus Jensen, som desuden glæder sig over, at stemmeprocenten i industrien samlet er på 63,5 procent.

Den høje stemmeprocent betyder, at vi også i fremtiden kan sikre stærke overenskomster, siger han.

CO-industris næstformand Mads Andersen og formand for 3F Industri glæder sig også over det solide ja til overenskomsterne.

"Uden de mange engagerede medlemmer i ryggen havde vi aldrig opnået så godt et resultat. Det viser, hvad rigtige fagforeninger kan. Jeg er glad for, at så mange har gjort brug af deres demokratiske ret – også selvom situationen denne gang har været en anden", siger Mads Andersen, som peger på, at coronakrisen har krævet nytænkning i forhold til at tale om overenskomstforbedringerne og urafstemningen på arbejdspladserne og i lokalafdelingerne. 

"Vilkårene for dialog har været svære, og derfor er jeg virkelig imponeret over den kæmpe indsats som fagforbund, lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter har ydet for at få medlemmer og kolleger til at stemme på et oplyst grundlag om overenskomsterne. Det har uden tvivl en positiv betydning for resultatet", slutter Mads Andersen.

Sådan stemte industrien:

Forbund Antal stemme-berettigede Antal stemmer Antal afgivne stemmer i procent Antal afgivne JA-stemmer JA-stemmer i procent Antal afgivne NEJ-stemmer NEJ-stemmer i procent
Dansk Metal 69.337 50.136 72,3 % 45.930 91,6 % 4.206 8,4 %
3F Industri 57.149 29.603 51,8 % 22.700 76,7 % 6.903 23,3 %
HK Privat 20.528 14.252 69,4 % 13.746 96,4 % 506 3,6 %
HK Handel 523 311 59,5 % 297 95,5 % 14 4,5 %
Teknisk Landsforbund 5.435 3.006 55,3 % 2.855 95,0 % 151 5,0%
Dansk El-Forbund 4.364 2.752 63,1 % 2.265 82,3 % 487 17,7 %
Blik & Rør 600 360 60,0 % 292 81,1 % 68 18,9 %
Malerforbundet 139 97 69,8 % 27 27,8 % 70 72,2 %
Serviceforbundet 155 60 38,7 % 49 81,7 % 11 18,3 %
Dansk Jernbaneforbund 424 193 45,5 % 10 5,2 % 183 94,8 %
Total 158.654 100.770 63,5 % 88.171 87,5 % 12.599 12,5 %

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?