Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Kickstart til samarbejdsprojekt

Tillidsrepræsentanterne på Thermo Fisher Scientific sparker stort samarbejdsprojekt i gang med fælles urafstemningsprojekt.

Kantinen på Thermo Fisher Scientific i Roskilde summer af energi, forventninger og en lille smule nervøsitet. Der er 12 dage tilbage af urafstemningen om overenskomsterne, og i et hjørne af det store rum er de fire tillidsrepræsentanter ved at fylde et bord med OK-sutter, regnslag, bolsjer, kasketter fra Dansk Metal og informationsmateriale fra flere forbund. Over døren til et mindre lokale står ”stemmebox”.

Bolsjerne, sutterne og regnslagene skal nemlig minde deres kolleger på, at de skal huske at afgive deres stemme ved urafstemningen om overenskomsterne. Men eventen er også startskuddet på et større samarbejdsprojekt, som tillidsrepræsentanterne på Thermo Fisher Scientific deltager i.

Med inspiration fra organiseringsprojektet i Siemens Wind Power har fagbevægelsens uddannelsessystem FIU sat ”Samarbejdsprojekt Roskilde” i søen. Fem af de største virksomheder inden for industrien i Roskilde og omegn er med i projektet, hvor målet er bedre samarbejde på tværs af både faggrupper og virksomheder og tillidsrepræsentanter og medarbejdere. 

Og nu venter de fire tillidsrepræsentanter fra HK, 3F og Dansk Metal spændt på, om deres cirka 400 kolleger tager imod invitationen til deres første tværfaglige arrangement, afgiver deres stemme og ikke mindst deltager i konkurrencen om fem gange to biografbilletter. For at deltage skal de nemlig udfylde et lille spørgeskema med spørgsmål til, hvilke emner de kunne tænke sig at vide mere om – det kan eksempelvis være forskellige emner inden for fritvalgslønkontoen, forældreorlov, stresshåndtering eller uddannelse. Svarene skal danne baggrund for næste tværfaglige arrangement.

 

OPBYGGER GODT SAMARBEJDE

Tillidsrepræsentanterne på Thermo Fisher Scientific har gennem de sidste par år fået bygget et godt fællesskab op, hvor de blandt andet spiser frokost sammen flere gange om ugen, fortæller fællestillidsrepræsentant Annette Riber Madsen. Hun er også tillidsrepræsentant for virksomhedens laboranter.

- Jeg håber, at vi kan lære at samarbejde endnu mere på tværs og blive bedre til at udnytte hinandens styrker. De forskellige forbund kan jo forskellige ting og har forskellige styrker og udfordringer. I HK er vi for eksempel stærke på struktur og har nem adgang til kommunikation med vores medlemmer, som udgør en mindre gruppe af medarbejderne, mens 3F’erne er en stor gruppe, som det kan være svært at få styr på, og som ikke så nemt nås via mail, simpelthen fordi mange af dem ikke har adgang til en computer i løbet af arbejdsdagen, og Dansk Metal er stærke på branding. Hvordan kan vi udnytte det og hjælpe hinanden bedst muligt? siger hun om baggrunden for, at tillidsrepræsentanterne har valgt at gå ind i ”Samarbejdsprojekt Roskilde”.

Også Gitte Ringsø, der er tillidsrepræsentant for cirka 300 3F’ere, håber, at samarbejdsprojektet kan styrke sammenholdet blandt tillidsrepræsentanterne.

- Jeg har en gruppe medlemmer, som kan være umulige at nå alle sammen, fordi vi arbejder på treholdsskift, og jeg ikke kan være her i døgndrift. Derfor håber jeg, at vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden og gøre det til en naturlig ting, at kollegerne går til en af de andre tillidsrepræsentanter, hvis de har spørgsmål om overenskomsten eller efteruddannelse, når jeg ikke er her, siger hun.

Hun håber samtidig, at tillidsrepræsentanterne med samarbejdsprojektet kan gøre det mere synligt for kollegerne, hvad de får ud af at være medlem af en fagforening.

- De siger jo altid, at det er billigere hos de gule. Men er det nu også det? Forhåbentlig kan vi gøre medlemskabet mere nærværende, når de altid kan få fat i en tillidsrepræsentant, som kan hjælpe dem med spørgsmål og problemer. Tidligere har det jo været sådan, at de var henvist til afdelingen, når jeg var på ferie, og det er jo ikke altid, folk bruger den mulighed, siger Gitte Ringø.

 

HÅBER PÅ ET GODT NETVÆRK I ROSKILDE

For Ina Jensen, tillidsrepræsentant for HK’erne på kontoret, handler samarbejdsprojektet også meget om at få skabt et samarbejde på tværs af virksomhederne.

- Vi kommer fra fem forskellige virksomheder med forskellige kompetencer, som jeg håber, vi kan bringe ind i projektet og skabe et godt netværk, siger hun.

Hun håber også, at de kan få ny inspiration til deres arbejde både internt i virksomheden og fra de andre tillidsrepræsentanter i de øvrige virksomheder.

- Vi får mulighed for at få friske øjne på vores arbejde. Vi kan jo en masse i HK, men vi afskærer os selv fra mange ting, som vi slet ikke har tænkt på, fordi sådan plejer vi at gøre. Her kan vi helt klart lære noget af 3F, Dansk Metal og Dansk El-Forbund, siger Ina Jensen.

 

UDDANNELSE PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDER

Også René Holm Jørgensen, tillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk Metal og Dansk El-Forbund, håber, at samarbejdsprojektet kan styrke netværksdannelsen.

- Min drøm med det her er, at vi får skabt et fælles fagligt netværk på tværs af arbejdspladser og fag, hvor vi kan trække på hinandens erfaringer med for eksempel stressvejledning, FIU og fastholdelse, siger han.

Særligt håber han, at samarbejdsprojektet kan hjælpe med inspiration til, hvordan virksomhederne kan sikre det dobbelte uddannelsesløft, hvor ufaglærte bliver faglærte, og faglærte og funktionerer løfter deres kompetenceniveauer.

- Vi kan sammen lave mere specifikke efteruddannelser til medarbejderne på tværs af virksomhederne, uden at arbejdspladsen behøver at trække mange medarbejdere ud på én gang. Ligesom der kan skabes særlige, målrettede AMU-kurser, hvor underviserne har mulighed for at sætte sig ind i virksomhedernes særlige behov, og vi kan lave fælles fyraftensmøder, siger han.

 

SKABER TILLID

Også Torben Strand, site manager i Roskilde og seniordirektør for Thermo Fishers plasticsektion, har store forventninger til samarbejdsprojektet.

- Jeg synes, at det er en fantastisk idé. Vi har jo et system, hvor ledelse og tillidsrepræsentanter arbejder tæt sammen. Det handler om at få mest muligt ud af det, og det gør vi blandt andet via sådan et samarbejdsprojekt. Det er vigtigt, at medarbejderne hele tiden er ude for at få inspiration, siger han.

Han ser store fordele ved, at tillidsrepræsentanterne får skabt en tillid mellem dem som gruppe og de øvrige medarbejdere.
- Gode og dygtige tillidsrepræsentanter, der kan skabe tillid, kan klare nogle af de ting, som ledere og HR ellers skulle tage sig af, hvilket giver dem mere tid til at fokusere på andre ting. Tilsammen skaber det en bedre situation for alle, end hvis det hele hang på få personer, siger Torben Strand.

De to timer med frokostpause på Thermo Fisher Scientific er ved at være slut. Der har været mange nysgerrige spørgsmål, store grin over de grønne OK-sutter og trængsel om kuglepennene for at udfylde spørgeskemaet og deltage i konkurrencen om biografbilletterne. En del har også fået afleveret deres stemme ved urafstemningen, endnu flere kunne meddele, at de allerede har stemt, og så var der også et par stykker, der opdagede, at de ikke havde indflydelse på indholdet af overenskomsterne.

- Men vi er jo lige gode kolleger alligevel og kan godt give dem et par fif med på vejen. Så bliver de måske klogere, siger Gitte Ringø.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?