Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Køb og salg af virksomheder – det skal du være opmærksom på

Hvilke mekanismer er på spil, når virksomheder opkøber hinanden? Bevarer virksomheden sin gamle identitet, eller skal den ligne den nye? Hvad sker der med tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Det kan du læse mere om her.

Når virksomheder købes og sælges, er der mange problemstillinger, en bestyrelse skal forholde sig. Et helt naturligt fokus for dig som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan være at få afklaring på, hvad der skal ske med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Virksomhedsoverdragelse

Pjece nr.: 2009-107

Udgivelsesdato: 1-12-2009

Læs mere og bestil

I Danmark gælder virksomhedsoverdragelsesloven. Den stammer fra et EU-direktiv, og finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for EU/EØS. For at der er tale om en overdragelse, der er omfattet af loven, er der nogle betingelser, der skal opfyldes. Der skal ske et arbejdsgiverskifte fra den overdragende virksomhed til den erhvervende virksomhed. Det er ikke relevant, om det er virksomhedens core business, eller om det blot er en lille afdeling i virksomheden. Det afgørende er, om virksomheden bevarer sin økonomiske identitet, og det kræver en konkret og samlet vurdering. Hvis der for eksempel både bliver overdraget medarbejdere, lokaler, inventar, lagerbeholdning, og kunder – så er der meget der taler for, at overdragelsen er omfattet af loven. Men hvis der kun overdrages lokaler og inventar, er der meget der taler for, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse.

 

RETTIGHEDER OG PLIGTER

Husk altid, at hvis jeres virksomhed bliver overdraget, skal den erhvervende virksomhed i udgangspunktet overtage de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet. Det betyder blandt andet, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bevarer deres beskyttelse, hvis de fortsætter i hvervet – og i øvrigt efter de regler, der er aftalt ved overenskomst.

Men hvad så med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer?

Det er sandsynligt, at både overdrageren og erhververen har medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Her skal du være opmærksom på følgende:

  • Det er overdragerens bestyrelse, der bliver nedlagt, og dermed de overdragede bestyrelsesmedlemmer, der må udtræde af bestyrelsen.
  • De udtrådte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er omfattet af den samme overenskomstmæssige beskyttelse som en tillidsrepræsentant, hvis grundlag er forsvundet. Det betyder, at de er beskyttet fra udtrædelsen af bestyrelsen, frem til det overenskomstmæssigt fastsatte varsel for opsigelse af tillidsfolk. Herefter vil de udtrådte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blive stillet som øvrige medarbejdere.

 

TREÅRS-REGLEN

For at kunne anmode om medarbejderrepræsentation i et kapitalselskab, skal selskabet have beskæftiget mindst 35 ansatte i gennemsnit i de seneste tre år. Men hvad så, hvis det ikke er tilfældet for den erhvervende virksomhed? Tæller alle årene med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i overdragerens bestyrelse med i opgørelsen? Det korte svar er ja, hvilket bekræftes af en afgørelse fra Vestre Landsret i 1985 (UfR 1985.965 V). En erhvervende virksomhed kan altså ikke modsige sig medarbejderrepræsentation, hvis den ikke har eksisteret i tre år, eller har haft under 35 ansatte i de seneste tre år.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?