Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

LEGO vil bygge ovenpå

LEGO er en af de første virksomheder, som har lagt billet ind på den 200 millioner kroner store pulje til Aftalt uddannelse.

Medarbejderne på LEGO er glade for uddannelse. Så glade, at de i de seneste år har brugt alle pengene til selvvalgt uddannelse, mens de havde deres egen administration af IKUF-midlerne. Nu har virksomheden valgt at blive en del af den centrale uddannelsesfond, men har også valgt at ændre fokus. Fremover vil LEGO kigge længere ud i fremtiden, når de skal tilrettelægge uddannelse.

- Vi har for nylig holdt en workshop i uddannelsesudvalget, hvor vi bevægede os op i helikopteren for at vurdere, hvilket overordnet kompetenceløft som passer ind i LEGOs strategier, og hvor vi har nogle huller i forhold til at følge med den udvikling, vi skal i retning af, både i produktionen og i de administrative områder, siger Eva Bundgaard Andersen, som er director i LEGOs funktionærområde og ledelsesrepræsentant i uddannelsesudvalget.

Workshoppen gav et klart billede af, at en stigende brug af robotter vil øge behovet for at opkvalificere flere medarbejdere til faglært niveau, men også løfte faglærte i produktionen og administrative medarbejdere med akademiuddannelser.

LEGOs nye uddannelsesstrategi falder godt sammen med muligheden for at søge penge til Aftalt uddannelse. Puljen på 200 millioner kroner blev aftalt ved den seneste overenskomstfornyelse i februar i år, og virksomhederne har kunnet sende ansøgninger siden den 1. september, hvor ordningen om Aftalt uddannelse trådte i kraft.

Indtil videre har over 30 virksomheder indsendt rammeaftaler til godkendelse i Industriens Kompetenceudviklingsfond. LEGO var en af de første. I rammeaftalen har uddannelsesudvalget hos LEGO beskrevet, at de ansatte skal kunne gå på forberedende voksenundervisning i for eksempel dansk, engelsk og for ordblinde. De ufaglærte skal kunne tage uddannelserne som plastmager, industrioperatør, værktøjsmager og teknisk designer, og endelig skal de faglærte og administrative medarbejdere kunne gå videre på akademi- og diplomniveau i for eksempel innovation, produktion, automation, kommunikation og digitalisering.

 

Vil på forkant

- Tidligere har vi nok været lidt på bagkant. Hvis vi for eksempel fik brug for flere plastmagere, så satte vi gang i uddannelsen af dem. Nu sætter vi lidt længere lys på og siger: Automatisering og digitalisering, det, ved vi, kommer. Så kan vi allerede nu forholde os til, hvilke kompetencer medarbejderne på LEGO skal have for at være klar til den omstilling inden for de næste to-fem år. For eksempel er der ingen tvivl om, at vi ser et større behov for industrioperatører, siger Kenny Bjerg, director i LEGOs timelønsområde og formand for virksomhedens uddannelsesudvalg.

Betingelsen for at få godkendt en ansøgning om Aftalt uddannelse er, at der lægges konkrete uddannelsesplaner for de medarbejdere, som skal omfattes. Og i de perioder, hvor man deltager i planlagt uddannelse, kommer det til at træde i stedet for selvvalgt uddannelse. Det betyder dog ikke, at selvvalgt uddannelse forsvinder fra LEGO.

- Aftalt uddannelse bliver ikke et krav til medarbejderne. Det vil være et tilbud. I uddannelsesudvalget vil vi skabe rammerne og stille mulighederne op, og så bliver det op til kollegerne at byde ind på det, de gerne vil, siger 3F-tillidsrepræsentant og næstformand i LEGOs uddannelsesudvalg Anne-Mette Amlund Olesen.

 

Interesse og behov

Kunsten bliver ifølge Kenny Bjerg at finde kombinationen af, hvad der er relevant på sigt, og hvad der er interesse for blandt medarbejderne. Men medarbejderne får lov at prøve nogle kurser af uden samtidig at forpligte sig til at tage en hel uddannelse.

- Vi kan for eksempel sende 30 medarbejdere på et grundlæggende kursus i forhold til industrioperatøruddannelsen. Det kursus skal de nok få noget ud af, og de kan komme hjem og bruge det i virksomheden. Ud af de 30 er der så forhåbentlig nogle stykker, som vil gå videre, og til sidst ender vi måske med, at 2-3 af dem tager den fulde uddannelse som industrioperatør, siger han og nævner et par eksempler mere på nogle typer af medarbejdere, der kan løfte sig til et nyt uddannelses- og jobniveau.

Det kan være automatikteknikere, som kan tage en akademiuddannelse i automation og drift, og på funktionærområdet, hvor der også sidder medarbejdere uden formelle uddannelser, kan det være en uddannelse som teknisk designer, siger han.

For LEGO er det vigtigt, at virksomheden selv uddanner den arbejdskraft, den har brug for. Derfor har den blandt andet oprettet et særligt værksted til værktøjsmagerlærlinge, fremhæver Mads Diemer, der er tillidsrepræsentant for medlemmerne af Teknisk Landsforbund og også sidder i uddannelsesudvalget. Og voksenlærlinge som for eksempel plastmagere bliver i høj grad rekrutteret i egne rækker.

Desuden er LEGO opmærksom på, at man som medarbejder ikke bare får tilegnet sig ny viden på efter- og videreuddannelse, men at de nye kompetencer kommer i spil på virksomheden.

- Derfor har vi et læringsprincip, der hedder 70-20-10, siger Eva Bundgaard Andersen og forklarer:

- De 10 procent er den formelle træning, som man får på et kursus på for eksempel et uddannelsescenter. De 20 procent er coaching og sparring, som man får hos en kollega eller leder, og de 70 procent er muligheden for at øve sig i de nye færdigheder med konkrete opgaver.

Målet med den planlagte uddannelse for LEGO er både at ruste virksomheden til fremtidens produktionsmetoder, men også at ruste de enkelte medarbejdere.

- Med dette store sats håber jeg, at vi sikrer kollegerne en god fremtid på LEGO, men også nogle kompetencer og uddannelser, de kan bruge andre steder, hvis det skulle blive aktuelt. Og under alle omstændigheder kommer vi med vore uddannelsesløft til at understøtte hele udviklingen i forhold til ”Industri 4.0”, som vi alle kommer til at forholde os til, siger Anne-Mette Amlund Olesen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?