Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Mangel på faglærte truer

Fremtidens arbejdsmarked risikerer at mangle 70.000 faglærte, viser en fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Overskud af ufaglærte og mangel på faglærte. Sådan risikerer fremtidens arbejdsmarked at se ud, viser en fremskrivning af arbejdsmarkedet fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Frem mod 2025 risikerer Danmark at stå med et underskud på 70.000 medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse, 25.000 med en kort videregående uddannelse og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse.

Samtidig vil vi have et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 og 45.000 med kun en gymnasial uddannelse.

- Vi har mistet tusindvis af ufaglærte arbejdspladser de seneste år. De job kommer ikke igen. Det her bør være et wakeupcall. Vi skal simpelthen fokusere og investere i uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i en kommentar til fremskrivningen.

Det er særligt inden for handels- og kontoruddannede, jern- og metaluddannede samt bygge- og anlægsuddannede, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forventer et fald i arbejdsstyrken i 2025.

Bliver uddannelsesmønstrene ikke brudt, vil det føre til et mismatch mellem udbud og efterspørgsel af uddannet arbejdskraft. Og det kan ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd føre til højere ledighed og lavere løn for de grupper, der er i overskud. Mens de grupper, der er i underskud, vil skabe flaskehale på arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet vil skade virksomhedernes konkurrenceevne. Desuden er der en alvorlig risiko for, at det vil lægge en dæmper på den økonomisk vækst og velstandsudvikling i Danmark, samtidig med at der kommer stigende økonomisk ulighed.

 

Uddannelse sikrer velstand
- Vores undersøgelse understreger, at det er nødvendigt, at vi sætter alle sejl ind på uddannelse. De personer, der ikke får en uddannelse i dag, skal vi uddanne. De voksne skal efteruddannes. Ufaglærte skal løftes til faglærte, og faglærte skal løftes til tekniker- og KVU-niveau (kort videregående uddannelse, red). Det er helt afgørende for at sikre den danske velstand og produktivitet, fastslår Lars Andersen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds fremskrivning viser samtidig, at de store optag på de lange videregående uddannelser vil medvirke til en situation, hvor udbuddet af personer med en lang videregående uddannelse umiddelbart er større end efterspørgslen.

- Vi står i en situation, hvor problemet ikke bliver at skaffe hænder, men at skaffe de rette, kvalificerede hænder. De ubalancer, vi ser på arbejdsmarkedet, kan få stor betydning for vores samfundsøkonomi. Opkvalificering er en helt central forudsætning for, at vi kan sikre et holdbart opsving, en god konkurrenceevne og dansk velstand fremadrettet. Derfor er regeringens kurs med store besparelser på uddannelsesområdet ren gift for det danske arbejdsmarked, mener Lars Andersen.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?