Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Millioner til vikarer

Flere hundrede vikarer i industrien skal have millioner tilbage efter gennemgang af lønsedler.

Med en grundig gennemgang af tusindvis af lønsedler er det lykkedes 3F’s lokalafdelinger og en række tillidsrepræsentanter at sikre flere hundrede vikarer i industrien over fire millioner kroner i efterbetaling og bod for manglende pension, ATP-indbetaling samt brud på lokalaftaler og kutymer.

Ved overenskomstfornyelsen i 2014 fik tillidsrepræsentanter ret til at blive informeret om, hvilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har aftalt med vikarbureauet, at det skal overholde ved ansættelse af vikarer.

Og den rettighed blev taget i brug, da 3F’s afdelinger og en række virksomheders tillidsrepræsentanter begyndte at gennemgå tusindvis af lønsedler og pensionsoplysninger.

3F havde nemlig en mistanke om, at vikarvirksomhederne ofte ikke fulgte brugervirksomhedernes lokale aftaler og kutymer, ligesom erfaringerne viste, at anciennitetsbestemmelserne i hovedoverenskomsten heller ikke altid blev fulgt.

 - Den nye bestemmelse i overenskomsten har været meget brugbar for vores lokalafdelinger og vores tillidsrepræsentanter, fortæller Bjarne Mortensen, forhandlingssekretær i 3F Industri.

 

400 FEJL

En af de virksomheder, der ikke har overholdt de aftaler, som de har indgået med virksomheder, der var udsendt vikarer til, er vikarbureauet Adecco. Blandt 2.500 vikarer hos Adecco blev der fundet 400 fejl, som afslørede, at en lang række vikarer i industrien over en femårig periode ikke havde fået indbetalt tilstrækkelig pension og ATP-bidrag.

Adecco har derfor indgået et forlig med 3F Industri, som betyder, at Adecco skal betale over fire millioner kroner i efterbetaling og bod.

- Vores forhandlinger med Adecco skete i et godt forhandlingsklima. Aftalen indeholder en særskilt aftale om, at Adecco og 3F’s lokale afdelinger behandler fremtidige sager lokalt, før de eventuelt sendes videre til behandling i 3F Industrigruppen og DI eller til fællesmøde, siger Bjarne Mortensen.

 

ØNSKER LOKALE MULIGHEDER

Han peger på, at netop muligheden for at løse tvister om vikarer lokalt var et stort ønske fra CO-industris medlemsforbund ved de seneste overenskomstforhandlinger. Et ønske, som DI dengang afviste. Og derfor er den del af aftalen med Adecco også indgået uden DI’s medvirken.

- Det skal vi beklage. Vi er sikre på, at både Adecco og vi får løst mange sager den vej, og at aftalen vil blive til stor gavn for såvel Adecco som vores medlemmer, siger han.

Ifølge 3F’s Fagbladet beklager Adecco de manglende indbetalinger til pension og ATP og siger, at det skyldes en teknisk fejl i deres system. For at mindske administrationen for deres medarbejdere har vikarbureauet valgt fremover at betale pension fra første dag, selv om de ifølge Industriens Overenskomst først har ret til pension efter to måneders ansættelse.

3F vil også fremover holde et ekstra øje med, om vikarbureauerne lever op til deres aftaler.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?