Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Mobning kan give depression og dårlig søvn

Vedvarende mobning påvirker både psyken og søvnen, viser ny undersøgelse.

Der er et hav af gode grunde til at stoppe mobning på arbejdspladsen, og nu føjer en ny dansk undersøgelse yderligere et par stykker til. Den viser nemlig, at der er en stærk sammenhæng mellem at opleve sig som mobbet på arbejdspladsen og risikoen for at udvikle depression og få søvnproblemer.

Undersøgelsen ”Modena Projektet om psykisk arbejdsmiljø og helbred” er udarbejdet for Arbejdsmiljøforskningsfonden og er den hidtil mest omfattende undersøgelse af risiko for depression ved mobning.

- Undersøgelsen viser, at det kan have konsekvenser for helbredet at være udsat for mobning på arbejdspladsen. Personerne udvikler depression og søvnproblemer afhængig af, hvor vedvarende forløbet er, siger Jens Peter Bonde, der er professor og overlæge på Afdeling for Arbejds- og Miljømedicin på Bispebjerg Hospital, der har haft ansvar for projektet.

 

FÅ MOBBES OFTE

I undersøgelsen har forskerne spurgt deltagerne, om de føler sig mobbet på deres arbejdsplads. Det har fire til fem procent oplevet inden for det seneste halve år, mens en halv procent ofte føler sig mobbet.

- Og det er dem, der ofte oplever at blive mobbet, der har den største risiko for at udvikle depression,
siger Jens Peter Bonde.

Forskerne har også undersøgt, om mobning påvirker søvnkvaliteten. Og det gør den.

- Personer, som bliver mobbet, har udtalte søvnproblemer, men i modsætning til depressionen, som er mere vedvarende, så bliver søvnen bedre i takt med, at de kommer ud af mobningen, fortæller han.

Undersøgelsen bekræfter dermed tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem mobning og depression. Desværre kan der stadig rejses tvivl om, om det at opleve mobning i sig selv kan føre til depression, og derfor kan undersøgelsen ikke bruges som et nagelfast bevis i en arbejdsskadesag.

- Men det betyder ikke, at arbejdspladserne ikke skal sætte ind mod mobning, hvis den opstår. En systematisk ubehagelig omgangstone eller en alt andet end venlig og imødekommende facon fra oftest en leder er voldsomt ubehageligt og skal imødegås. Det hører ikke med til at have et godt arbejdsmiljø og er en helt uacceptabel adfærd, som skal tages alvorligt, fastslår Jens Peter Bonde.

 

TRIVSELSUNDERSØGELSE DUR IKKE

Han understreger, at det er vigtigt at få konfronteret mobberen eller mobberne med den medarbejder, som føler sig mobbet af dem. Derfor advarer han også mod at bruge trivselsundersøgelser til at kortlægge mobning på arbejdspladsen.

- Trivselsundersøgelser er oftest anonyme, og hvis en eller to siger, at de føler sig mobbet, uden at man ved, hvem de er, så vil det kun bidrage til den dårlige stemning på arbejdspladsen. Man er nødt til at arbejde med den, der mobber, og derfor dur anonymitet ikke, siger han.

I stedet skal der være en virksomhedskultur, hvor mobning tages alvorligt, og hvor medarbejderne har tillid til ledelsen og tillidsrepræsentanterne og derfor ikke er bange for at fortælle, hvis der finder mobning sted.

- Hvis en eller to på en arbejdsplads mobber, er det vigtigt at få det frem og sætte parterne sammen om et bord. Tit viser det sig, at de opfatter situationen forskelligt, og at de, der opleves som mobbere, slet ikke selv føler sig som mobbere, fortæller Jens Peter Bonde.

Han gør samtidig opmærksom på, at ligesom man skal tage støtten til de mobbede alvorligt, så skal man også huske, at der kan være andre ting, som kan bringe usikkerhed om, hvad det er, den, der føler sig mobbet, reelt oplever. 

- Der kan være situationer, hvor alle på en arbejdsplads siger, at de har det fint - undtagen en enkelt, som oplever mobning. Det kan betyde, at arbejdsmiljøet enten er sygt, eller at den ene medarbejder måske er meget sårbar eller altid opfatter andres reaktioner negativt, uden at det er ment sådan, forklarer han.

Han peger desuden på, at mobning ikke alene er ødelæggende for den person, som føler sig mobbet. Det er også skadeligt for arbejdsmiljøet og produktiviteten på arbejdspladsen.

- Mobning fører til negativ snak i krogene. Det er meget uproduktivt, og så er arbejdspladsen inde i en ond cirkel. Derfor er det så vigtigt, at ledelsen griber ind, så snart den får kendskab til mobning, og hele tiden har fokus på, at folk er glade for at gå på arbejde, siger Jens Peter Bonde.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?