Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Nu stiger støtten til selvvalgt uddannelse

Fra den 1. september dækker IKUF løntab på selvvalgt uddannelse med 100 procent. Det er en de forbedringer, som blev forhandlet i OK23.

Med OK23-aftalen er der sket en række forbedringer på uddannelsesområdet. En af forbedringerne træder i kraft den 1. september – nemlig dækningen af løntab ved deltagelse i selvvalgt uddannelse.

Dækningen af løntab har hidtil været på 85 procent. Nu stiger den til 100 procent. Ændringen træder i kraft for uddannelsesforløb, der begynder efter den 1. september 2023.

Det gælder fortsat, at der er dækning af eksterne udgifter til uddannelsen som kursusgebyr, kursusmaterialer, eventuelle transportudgifter mv.

Ud over den bedre løndækning på selvvalgt uddannelse, gav OK23-forhandlingerne flere andre forbedringer på efter- og videreuddannelsesområdet:

 

AFTALT UDDANNELSE

Listen over uddannelser under aftalt uddannelse er blevet udvidet med to akademiforløb, fire diplomuddannelser, otte AMU-pakker og uddannelsen som industrioperatør med speciale i produktivitet.

På Industriens Kompetenceudviklingsfonds hjemmeside kan du se den samlede liste over de uddannelser, der er omfattet af støtte gennem aftalt uddannelse.

Husk, at den fælles uddannelseskonsulenttjeneste mellem CO-industri og DI er et gratis tilbud til virksomheder, der vil i gang med aftalt uddannelse.

 

UDDANNELSESREPRÆSENTANT

For at styrke uddannelsesarbejdet på virksomhederne kan tillidsrepræsentanten / tillidsrepræsentanterne ved lokal enighed udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentanten kan blandt andet hjælpe kollegerne og ledelsen med at få overblik over uddannelsesmuligheder og hjælpe med at tilrettelægge uddannelse.

Bestemmelsen er at finde i Industriens Organisationsaftaler side 87.

 

NY IKUF-HJEMMESIDE

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er i gang med at lave en ny hjemmeside og ansøgningssystem, som skal gøre det enklere at søge støtte for såvel medarbejdere, der søger selvvalgt uddannelse, som virksomheder der søger om støtte til aftalt uddannelse.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?