Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Rasmus har booket 6.500 timers uddannelse på et år

Svanehøj A/S har taget ordningen med en uddannelsesrepræsentant til sig. Uddannelse er nu en fast del af kulturen, og alle 80 mand i produktionen har været på selvvalgt uddannelse i løbet af et år.

Med OK23-aftalen blev mulighederne for efter- og videreuddannelse igen forbedret. Blandt andet kan medarbejdere og ledelse med fælles enighed udpege en uddannelsesrepræsentant.

Det har Svanehøj A/S i Svenstrup taget til sig, og den 27-årige montør Rasmus Blach Nielsen har med kæmpe engagement taget rollen på sig. 

Rasmus har været uddannelsesrepræsentant i lidt over et år, og hans indsats har allerede båret frugt. På Svanehøj har omtrent alle 80 medarbejdere i produktionen deltaget i selvvalgt uddannelse, og Rasmus har booket hele 6.500 timer til forskellige kurser for sine kolleger.

Uanset hvad, så hjælper jeg med at finde ud af mulighederne

"Min primære opgave er at øge interessen hos mine kolleger. Måske er man helt uvidende om mulighederne, og hvad man kunne tænke sig. Måske er man smed og har lyst til at bevæge sig i retning af at blive industritekniker. Uanset hvad, så hjælper jeg med at finde ud af mulighederne," forklarer Rasmus.

Han ser det som en fordel, at han har en uddannelse som lastvognsmekaniker og selv benytter sig af selvvalgt uddannelse, fordi han kan holde kollegernes faglige niveau op imod det konkrete indhold på kurserne.

Rasmus hjælper også kollegerne med at søge kurserne, hvilket efterhånden er blevet en rutine for ham og en fast del af hans opgaver.

"I begyndelsen brugte jeg omkring en halv time på at booke et kursus, fordi jeg ville sikre mig, at alt var korrekt. Nu har jeg så meget erfaring, at det kan gøres på fem minutter, mens jeg sidder sammen med kollegaen," siger han.

 

LEDELSEN BAKKER OP

Tidligere var det næsten udelukkende truck- og krankurser, der blev gennemført af medarbejderne på Svanehøj.

Ledelsen i Svanehøj ser det som et stort plus at have fået en uddannelsesrepræsentant blandt medarbejderne til at styrke indsatsen for kompetenceudvikling.

"Efteruddannelse er en fælles interesse, og derfor har det også været vigtigt for os at sikre, at Rasmus skal bruge den arbejdstid, der er nødvendig for at udfylde rollen. Hvis Rasmus ikke tog sig så meget af det, som han gør, så ville opgaven ligge hos os i ledelsen. Det kunne godt gå hen og blive en stopklods," siger produktionschef Mikkel Bülow Bundgaard Sørensen.

I begyndelsen brugte Rasmus meget tid på at sætte sig ind i retningslinjer og muligheder. Han satte sig grundigt ind i IKUF-systemet, og han læste op på kursusbeskrivelser på erhvervsskolernes hjemmesider. Nu er hans basisviden på plads, men han skal heller ikke bruge lige så lang tid på at snakke uddannelsesmuligheder med kollegerne. Den første tid var præget af skepsis fra nogle medarbejdere, men det har ændret sig.

"I starten skulle jeg gøre en del for at gøre dem interesserede i at tage på kursus, men nu har de selv interessen for at komme afsted og kommer og efterspørger det. Så det er jo megafedt," fortæller Rasmus.

 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDEN

Svanehøj A/S

Grundlagt: 1928

Hovedkontor: Svenstrup syd for Aalborg samt kontorer og servicecentre i Frederikshavn, Frankrig, Storbritannien, USA, Japan, Kina og Singapore.

Ansatte: Cirka 250 ansatte, heraf omkring 80 i produktionen.

Svanehøj A/S er specialiseret i udvikling og produktion af pumpesystemer og løsninger til den maritime sektor, hvor de sidder på omkring 90 procent af verdensmarkedet. Svanehøj har fokus på at udvikle energieffektive og miljøvenlige løsninger.

Blandt produkterne er pumper til flydende naturgas (LNG) og andre kryogene væsker, lastpumper til olie- og kemikalietankskibe, ballastvandspumper og brændstofpumper til marinemotorer.

Svanehøjs hjemmeside

For at kunne planlægge uddannelsesforløbene effektivt, arbejder Rasmus tæt sammen med værkførerne og produktionschefen.

"Vi bruger et Excelark, hvor vi plotter ind, hvem der er på kursus hvornår og hvor længe, og holder det op imod produktionen i de enkelte områder," forklarer han.

De har også i fællesskab lavet et inspirationskatalog med omkring 100 kurser, som er delt op på områder som svejsning, ESG, elteknik med videre. Det giver et hurtigt overblik for de medarbejdere, som gerne vil have noget inspiration.

Virksomhedens ledelse gør dog meget ud af at understrege, at medarbejderne ikke behøver at vælge et af de 100 kurser. Der er frit valg blandt det, IKUF giver mulighed for.

"Det er selvvalgt uddannelse, og vi skal som virksomhed ikke være barrieren for, at vores medarbejdere vil dygtiggøre sig i noget, der ikke er super Svanehøj-relateret. Vi skal være med til at løfte hele industrien, og al uddannelse er et plus. Det er uanset, om det drejer sig om noget fagligt, eller om man styrker sin personlige udvikling og for eksempel evnen til at samarbejde," siger produktionschefen.

 

PÅ KURSUS I ØLBRYGNING

Et eksempel på et kursus med fokus på teambuilding er et kursus i ølbrygning, hvor 10 medarbejdere deltog sammen.

Rasmus skal bruge den arbejdstid, der er nødvendig

"Vi kommer jo ikke til at brygge øl i montagen, men kurset kan stadig være godt. De 10 medarbejdere lærer hinanden at kende på en ny måde og i nye roller, hvilket kan betyde meget for samarbejdet," forklarer Mikkel.

Rasmus peger på en anden positiv faktor.

"Et ølbrygningskursus, hvor man er afsted nogle stykker sammen, kan også være den isbryder, der skal til, for at en medarbejder, der har haft det lidt svært med at skulle på skolebænken igen, får mod på mere uddannelse," siger han.

På Svanehøj har efteruddannelse nu fået en fast plads i virksomhedens kultur. 

"Efteruddannelse er nu så indarbejdet hos os, at det er blevet en del af vores kultur. Det betyder også, at vi kan tilrettelægge vores arbejdsstyrke efter det. Hvis vi hele tiden har fem procent af vores medarbejdere på kursus, skal vi jo sådan set bare sørge for at have fem procent ekstra medarbejdere ansat. Så går regnestykket op – også fordi der jo er 100 procent løndækning på selvvalgt uddannelse nu," forklarer Mikkel.

 

BRUGER OGSÅ ANDEN UDDANNELSE

Selv om medarbejderne hos Svanehøj nu bruger meget tid på selvvalgt uddannelse, har det ikke fået virksomheden til at svække anden uddannelse.

For eksempel kører de kontinuerligt et leankursus, og de bruger også aftalt uddannelse til at øge medarbejdernes kompetencer i engelsk og it, ligesom der også er åbent for muligheden for som ufaglært at blive faglært eller for de faglærte til at tage akademiforløb.

OK-aftale om uddannelsesrepræsentant

Ved overenskomstforhandlingerne i 2023 indgik CO-industri og Dansk Industri aftale om at styrke virksomhedernes uddannelsesarbejde ved at indføre et hverv som uddannelsesrepræsentant. Bestemmelsen fremgår af Industriens Organisationsaftaler og lyder:

Ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsrepræsentanten (-erne) kan tillidsrepræsentanten (-erne) udpege en fælles uddannelsesrepræsentant på virksomheden. Uddannelsesrepræsentanten kan bistå virksomhed og medarbejdere med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser, og herunder være sparringspartner for virksomheden, medarbejdere og IKUF’s opsøgende konsulenter. Herudover kan uddannelsesrepræsentanten bistå virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge og elever til at dække virksomhedens kompetencebehov.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?