Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Nyt om Brexit - Handelsaftale mellem EU og Storbritannien

EU og Storbritannien er nået til enighed om en handelsaftale, som kan få indflydelse på dit ESU. Blandt andet er der indgået en aftale om arbejdstageres vilkår og rettigheder, herunder arbejdstageres ret til information og høring, som er særligt relevant i ESU-øjemed.

Den 24. december 2021 lykkedes det langt om længe EU og Storbritannien at nå til enighed om en aftale, ”TCA 20-12-28”, som knæsætter forholdet mellem EU's 27 medlemslande og Storbritannien.

Aftalen kommer til at påvirke danske lønmodtagere på mange måder. Den regulerer blandt andet varehandel, tjenesteydelser, bestemmelser om fair konkurrence, bæredygtighed, fiskeri, transport, energi, mobilitet og koordinering af sociale ydelser.

For at garantere fair konkurrencevilkår indeholder aftalen en lang række bestemmelser om statsstøtte, miljøbeskyttelse og klima, men også om arbejdstageres vilkår og rettigheder, herunder arbejdstageres ret til information og høring, som er særligt relevant i ESU-øjemed.

HVAD STÅR DER OM ESU?

Det er vigtigt at understrege, at begrebet ”europæiske samarbejdsudvalg” ikke findes i aftalen. Det er dækket af begrebet ”arbejdstageres ret til information og høring”.

Hvad angår arbejdstageres rettigheder, binder parterne sig til såkaldte ”non-regression” klausuler i aftalen. Det betyder, at Storbritannien ikke kan vedtage lovgivning, som vil give konkurrencemæssige fordele ved at forringe de standarder, der var gældende før 31. december 2020.

Det betyder desværre ikke, at ESU-direktivet er gældende 1:1. De britiske kollegaer er dermed ikke partout omfattet af ESU-direktivet, men omvendt må en britisk arbejdsgiver ikke fratage lønmodtagerne ret til information og høring.

På virksomheder, som har hovedsæde i EU, hvor der er britiske kollegaer, bliver det i praksis op til ledelsen og tillidsfolkene at garantere retten til information og høring. Det kan aftales i ESU-aftalen på den enkelte virksomhedenten ved genforhandling eller protokollat.CO-industri anbefaler et protokollat, så I er fri for at åbne selve ESU-aftalen – hvilket kan give ledelsen anledning til modkrav. Et protokollat kan for eksempel lyde således:

”Parterne er enige om, at Storbritannien fortsat vil være fuldt dækket af denne aftale, og at ESU vil forblive kompetent i alle tværnationale spørgsmål i relation til Storbritannien. Medlemmerne af ESU fra Storbritannien skal fortsat nyde de samme beføjelser, rettigheder og beskyttelse som de andre medlemmer af ESU som beskrevet i denne aftale.”

På virksomheder med hovedsæde i Storbritannien er situationen fortsat uklar. Den nuværende britiske lov, som implementerer ESU-direktivet, er gældende lige nu, men det står briterne frit for at indføre en ny lov, som ikke beror på ESU-direktivet. Denne lov må imidlertid ikke forringe de nuværende vilkår. Dermed er det svært at se, hvordan dette skulle kunne lade sig gøre i praksis. Hvordan skal man lave en lov, der adskiller sig fra ESU-direktivet, men ikke forringer vilkårene, og hvilken interesse skulle det britiske parlament have i dette? Det er nok mest sandsynligt, at briterne beholder den nuværende lov, som implementerer ESU-direktivet i Storbritannien.

Det eneste, de britiske virksomheder kan garantere sig, er, at vilkårene ikke må blive forringet. Men der findes en risiko for, at de kan blive omfattet af en anden lovgivning.

RETSTVISTER

Det bliver særligt interessant, hvis Storbritannien indfører en lov, der alligevel forringer vilkårene. Sker det, er der nedsat et partnerskabsråd med fagspecifikke underudvalg, og i sidste ende et uafhængigt voldgiftspanel. Det er imidlertid ikke den enkelte ESU-aftale, der kan bringes for voldgift, men selve den britiske lovgivning. I CO-industri er vi dog stadig interesseret i at høre om det, hvis vilkårene for jeres ESU på nogen måde forringes med hjemmel i TCA 20-12-28.

HVAD KAN VI DRØFTE I ESU?

Kontakt CO-industri, hvis du har spørgsmål

CO-industri anbefaler, at I rejser TCA 20-12-28 som tema på jeres ESU-møder, uanset om I har kollegaer i Storbritannien eller ej. For aftalen kommer til at få eksportmæssig betydning for de fleste virksomheder i industrisektoren. Spørg ledelsen, om der er lagt en plan for, hvordan man håndterer Brexit, og om det kommer til at resultere i transnationale omstruktureringer.

Husk i øvrigt, at den danske regering har afsat 825 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder er på finansloven 2021. Disse penge kan blandt andet bruges til at afbøde Brexit. Der er nogle specifikke forhold, som er gældende, for eksempel geografien, men det ville ikke skade at gøre jeres ledelse opmærksom på, at midlerne findes. Det kan betyde, at der forbliver industri i jeres hjemby.

Sæt Brexit på dagsordenen i ESU

Her er nogle eksempler på, hvad ESU efterspørge fra ledelsen:

  • Prognose for den mulige indvirkning af Brexit på den finansielle og økonomiske situation
  • Prognose for den mulige indvirkning af Brexit på udviklingen af produktion og salg i hele forsyningskæden i alle lande
  • Prognose for den mulige indvirkning af Brexit på handel og importomkostningerne for råvarer
  • Den aktuelle situation og prognose for den mulige indvirkning af Brexit på beskæftigelsen i alle lande og især i Storbritannien
  • Prognose for den mulige indvirkning af Brexit på investeringsplaner i alle lande
  • Mulige overførsler af produktion, frasalg, nedskæringer og lukninger som følge af Brexit
  • Mulig flytning af det europæiske hovedkvarter (fra eller til Storbritannien).

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?