Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Og indimellem er samarbejdet

Gennem 25 år har TekSams arbejde været et spejl af samfundsudviklingen

Der bliver altid givet hånd, når samarbejdskonsulenterne fra CO-industri og Dansk Industri mødes. Det er en gammel tradition, som afspejler den ånd og respekt, der hviler over samarbejdsorganet TekSam.

For nok mødes Dansk Industri og CO-industri en gang hvert andet, tredje eller fjerde år og lægger arm om løn- og ansættelsesvilkårene på industriens arbejdspladser, men i tiden indimellem samarbejdes der også. Det sker blandt andet gennem TekSam, der har til opgave at hjælpe med at udvikle det gode samarbejde på virksomhederne. Det samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, der skal få trivslen og produktiviteten til at stige, så der er noget at forhandle om ved overenskomstforhandlingerne.

I år er det 25 år siden, TekSam blev etableret, da CO-industri og Dansk Industri overtog arbejdet med Samarbejdsaftalen fra LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Teknologi- og samarbejdsudvalget er den lange version af TekSam, og som navnet antyder, så lå fokusset for arbejdet i begyndelsen på fremme af samarbejdet i virksomhederne, herunder anvendelse af ny teknologi.

I dag er fremme af samarbejdet i virksomhederne fortsat omdrejningspunktet for det meste af det arbejde, som TekSams samarbejdskonsulenter udfører. Der er fokus på konsekvenserne af ny teknologi og de kompetencer, teknologien kræver, ligesom der arbejdes meget med medinddragelse i beslutninger og inddragelse ved implementering af ny teknologi.

MARSHALLHJÆLP

Arbejdsgrundlaget for TekSam er Samarbejdsaftalen, som blev født i 1947 i efterkrigstidens lys. Rædselsscenariet var kommunisme og revolution, og derfor handlede det om at skabe ro på arbejdsmarkedet og bekæmpe social uro gennem demokratisering. Med penge fra Marshallhjælpen gennem Danmarks Erhvervsfond fik LO og DA økonomisk støtte til at ansætte samarbejdskonsulenter, der skulle hjælpe de danske virksomheder med at holde balancen mellem medarbejdernes interesser og arbejdsgivernes ret til at lede og på samme tid styrke produktionen.

TekSam

TekSam er et samarbejdsorgan for Dansk Industri og CO-industri. Desuden indgår Fødevareforbundet NNF i samarbejdet. TekSam administrerer Samarbejdsaftalen, og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg.

TekSams målsætning er at styrke det daglige samarbejde mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse til gavn for trivsel og produktivitet i virksomhederne.

TekSam kan hjælpe dit samarbejdsudvalg med:

 • At lave en trivselsundersøgelse
 • At styrke den sociale kapital
 • Inspiration og planlægning af kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning
 • Forebygge stress
 • At lave en mobbepolitik
 • At forebygge konflikter
 • Rolleafklaring
 • At udvikle personalepolitikker

 

TekSam står desuden bag:

 • TekSams Årsdag
 • Temamøder
 • Sporskifteprojektet
 • Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter
TekSam

Selv om krigen lå mange år tilbage, da TekSam overtog arbejdet med Samarbejdsaftalen, så var der stadig stort behov for hjælp til at få virksomhedernes samarbejdsudvalg til at fungere, husker Benny Jensen. Han var den første samarbejdskonsulent i CO-industri.

”Det var den klassiske med, at de ikke kunne finde ud af, hvad de skulle bruge Samarbejdsudvalget til. Typisk var det medarbejdersiden, som ikke syntes, at de fik så meget ud af det, som rettede henvendelse til os og bad om hjælp,” fortæller Benny Jensen, der i dag er pensioneret.

”Og sådan er det stadig i dag,” supplerer Peter Dragsbæk, der netop er gået på pension efter 19 år som samarbejdskonsulent i CO-industri.

LANDVINDING

I dag har samarbejdsudvalgene og dermed samarbejdskonsulenterne bare flere værktøjer, som kan lede samarbejdsudvalget på rette spor.

En af landvindingerne for samarbejdsarbejdet er psykisk arbejdsmiljø, som for alvor kom på dagsordenen, da TekSam i 1998 udgav pjecen ”Det handler om trivsel”. Den handlede om, hvordan virksomhederne kunne arbejde med de faktorer, som Arbejdstilsynet førte tilsyn med. Få år senere indgik CO-industri og DI den første aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Alle var enige om, at det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt, men ingen vidste helt, hvordan de skulle gribe opgaven an. TekSam blev derfor de første, som udarbejdede et spørgeskema, der skulle afdække det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne. 274 spørgsmål skulle medarbejderne svare på.

”Jeg har siddet mange nætter og læst spørgsmålene op for dem, som ikke havde så meget uddannelse, var ordblinde eller etniske minoriteter,” husker Benny Jensen.

Siden har TekSam fået et nyt og betydeligt mindre spørgeskema, og afdækning af psykisk arbejdsmiljø udgør stadig en væsentlig del af konsulenternes arbejde.

SPEJL AF SAMFUNDET

Forebyggelse af mobning og seksuel chikane og senest krænkende handleringer er også blevet en del af konsulenternes arbejde, ligesom etnisk ligestilling, uddannelse af nyvalgte tillidsrepræsentanter, sygefravær, kompetenceudvikling og sporskifteordningen er blevet føjet til listen over arbejdsopgaver gennem årene.

”På den måde er TekSams arbejdsopgaver et spejl af, hvad der sker i samfundet,” forklarer Peter Dragsbæk.

Han oplever, at interessen for det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen gennem årene er stegt markant, i takt med at flere erkender, at der er en sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og produktivitet.

”Noget af det seneste, vi er begyndt at tale om, når vi taler social kapital, er ledelse og relationen mellem leder og medarbejder. Ledelse og medarbejderskab hænger sammen. I tidens ånd så accepteres ledelse som en opgave, der skal løses, men den skal løses hensigtsmæssigt og ikke bare som udtryk for eller udøvelse af en ret. Den skal udføres i overensstemmelse med opgaven, nemlig ved at hjælpe gruppen med at løse opgaven. Det bliver vigtigere og vigtigere,” fortsætter han.

Ud over konsulentopgaverne har TekSam også påtaget sig Arbejdstilsynets tilsynspligt med mobning, seksuel chikane og krænkende handlinger, konsulenterne bidrager ved udarbejdelse af forskellige forskningsprojekter og ved lovarbejde, og så står de hvert år for en række temamøder om aktuelle emner i samarbejde med BFA Industri. I 1999 deltog de første 300 samarbejdsudvalgsmedlemmer i TekSams Årsdag. 20 år senere var deltagelsen i 2019 steget til knap 700.

Og hele tiden sker det i tæt samarbejde med samarbejdskonsulenterne fra DI.

”Selv om vi præsenterer os, så kan hverken arbejdsgivere eller medlemmer huske, hvem der er fra arbejdsgiversiden, og hvem der er fra lønmodtagersiden. Det mener jeg er en stor fordel, for som en HR-chef fra en stor dansk virksomhed en gang sagde til mig, så er det vores styrke, at vi stiller op fra to forskellige organisationer, men vi rivaliserer ikke i det, vi siger, og vi er enige i det, vi siger. Og det er vigtigt. Det er de fælles interesser, der er vigtige,” siger Peter Dragsbæk.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.