Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Så træder pensionsaftale for lærlinge og elever i kraft

Lovgivning og aftaler er faldet på plads.

Med overenskomstaftalen i 2020 aftalte overenskomstparterne, at 18-19-årige lærlinge og elever skulle have samme indbetaling til pension som lærlinge og elever over 20 år samt øvrige medarbejdere på overenskomsterne.

Forudsætningen for aftalen var, at Folketinget vedtog en lov, der giver refusion via AUB-ordningen (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Den lovgivning er nu på plads og – med baggrund i det – de endelige aftaler mellem CO-industri og DI.

Det er aftalt, at pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 2023 og pr. 1. juni 2023. Det sker ved, at forskellen mellem de hidtidige indbetalte pensionsbidrag og de respektive arbejdsgiverbidrag på henholdsvis 8 procent og 10 procent efterbetales af virksomhederne. De 18-19-årige lærlinge og elever skal altså ikke selv betale et bidrag for den nævnte periode.

I aftalen indgår, at det indbetalte til lærlingeforsikringen kan modregnes for perioden 1. januar 2023 til 1. september 2023.

Der er endvidere aftalt en alternativ mulighed for efterbetaling, hvor virksomhederne kan vælge at efterbetale et fikseret beløb, som fremgår af aftalen. Her udgør beløbet henholdsvis 6.730 kroner for lærlinge omfattet af Industriens Overenskomst og 6.100 kroner for elever omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Beløbet indbetales til pension via Fritvalgs Lønkontoen.

Hvis lærlingen/eleven gør indsigelse, skal standardordningen anvendes.

Fra den 1. september i år gælder de almindelige bestemmelser om pensionsbidrag som beskrevet i Industriens Overenskomst § 34, stk. 2 og Industriens Funktionæroverenskomst § 8, stk. 2.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?