Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Sådan støtter du din kollega i en svær situation

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan være en stor støtte, når kolleger står i følsomme livssituationer.

Det kan kræve både mod og fingerspitzengefühl at hjælpe en kollega, som står et svært sted i livet. Men ofte er det netop tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten, der kan give den helt rigtige støtte til at komme videre.

Derfor har Industriens Branchearbejdsmiljøråd, I-BAR, udarbejdet pjecen ”Den gode omsorgssamtale” med tips og råd til, hvordan tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan støtte deres kolleger før, under og efter en omsorgssamtale. Pjecen er et supplement til den pjece, som udkom sidste år, med råd til ledere om, hvordan de gennemfører den gode omsorgssamtale.

 

Grænseoverskridende

Selv om pjecen er centreret om omsorgssamtalen, så giver den også mange andre råd til, hvordan tillidsvalgte kan håndtere de mellem-menneskelige opgaver, som bliver mere og mere dominerende i jobbet som tillidsvalgt.

- Det kan være grænseoverskridende at konfrontere en kollega med spørgsmålet ”om der er noget i vejen”. Har man egentligt lyst til at blive involveret. For svaret kan jo være alt fra sygdom, dødsfald, skilsmisse eller misbrug, siger Michael Jørgensen, miljøsekretær i CO-industri.

Han peger på, at de tillidsvalgtes omsorg kan være det, der på sigt forhindrer en afskedigelse.

- Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er muligt at få hjælp til at komme gennem udfordringerne ved at tale med chefen om at finde en ordning. Det kan for eksempel være at gå ned i tid i en periode for at tage sig af problemerne, det kan være psykologhjælp eller andre måder, som virksomheden kan støtte og hjælpe, siger han.

 

TR som bisidder

Hvis en kollega bliver kaldt til omsorgssamtale, har I-BAR også udarbejdet en lommebog ”Vær forberedt til omsorgssamtalen med din leder”, som den tillidsvalgte bestille hos CO-industri. Lommebogen giver råd til, hvordan man som medarbejder forbereder sig bedst muligt til sådan en samtale.

- Her er det en god ide, at tillidsrepræsentanten er med til at forberede sin kollega og tilbyder at være hans eller hendes øjne og ører under samtale. Der sker nemlig ofte det, at en medarbejder under en omsorgssamtale opfatter ordene helt anderledes, end de er ment. ”Skal jeg nu fyres. Det er helt skidt” kan oplevelsen være, og så er det godt, at der sidder en anden, som har været med til mødet og kan sige; ”at der er vi slet, slet ikke endnu”, forklarer Michael Jørgensen.

Han anbefaler, at virksomhederne laver en lokalaftale, hvor det fremgår, hvordan og hvornår virksomheden går ind og støtter medarbejdere, der er i krise. Særligt hvis der opstår et økonomisk mellemværende mellem arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

- Det er vigtigt at have rene linjer for, hvornår man for eksempel kan gå ned i tid, og hvad det betyder for lønnen, så man undgår medarbejdere, der oplever sig forskelsbehandlet, siger han.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?