Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Sådan ved du, om I skal give lønsystemet et serviceeftersyn

Fire gode grunde til at undersøge, om I har det rigtige lønsystem i virksomheden.

Der er fire gode grunde til at kigge nærmere på, om I har det lønsystem, som passer bedst til jeres virksomheder.

To af dem handler om økonomi.

Hvis det er svært at forhandle penge hjem til lønstigninger, så kan det være tid til kigge på, om I skal have et resultatlønssystem for at skabe større gevinst for virksomheden og dermed større muligheder for lønstigninger til medarbejderne. Eller om I skal have et kvalifikationslønssystem, fordi lønnen er for flad, og det derfor er svært at hæve lønnen, så alle får det, som de har fortjent.

De to andre er mere tekniske.

De tekniske aspekter handler om at se på, om lønsystemet er gennemsigtigt og retfærdigt, eller om der er uforklarlige lønforskelle. Det kan også være, at der er en helt flad løn, som I ønsker at gøre op med for at belønne erfarende og dygtige medarbejdere.

”Hvis du kan sige ja til en af de fire, så kan det være tid til at se nærmere på PlusLøn, som har flere elementer, der kan bringes i anvendelse, afhængig af om muligheden er at flytte lønnen opad eller skabe mere retfærdighed inden for den samme økonomiske ramme,” siger Claus Krogh Hansen.

Han er lønkonsulent i CO-industri, og sammen med en af Dansk Industris lønkonsulenter tager han rundt og hjælper industrivirksomheder med at finde og skabe det helt rigtige lønsystem til dem. Med sig har de PlusLøn, som er et velafprøvet koncept med inspiration til, hvordan virksomhederne kan bygge deres lønsystem op, uanset om de ønsker et system bygget på resultatløn eller kvalifikationsløn.

 

SE PÅ MULIGHEDERNE

Et forløb med at skabe et nyt lønsystem kræver typisk fem til seks møder med lønkonsulenterne og enighed mellem ledelse og medarbejdere om, at der er behov for at give lønsystemet et serviceeftersyn. Typisk vil virksomheden nedsætte et lønudvalg.

Forløbet starter altid med et formøde, hvor lønkonsulenterne præsenterer PlusLønskonceptet og fremlægger de muligheder, der er for at arbejde med lønsystemet.

Når virksomheden har besluttet sig endeligt for at arbejde med et nyt lønsystem, bliver der dykket ned i de mange muligheder i PlusLøn, og ud fra den palette vælger lønudvalget, hvilke muligheder, der er mest givtige for virksomhedens produktivitet og medarbejdernes løn.  

De to første møder, efter at beslutningen af truffet, handler derfor om at bygge systemet op med de rigtige elementer for virksomheden. Mens de sidste to møder er dedikeret til at tilpasse økonomien til lønsystemet og træne lønudvalget i at bruge lønsystemet.

”Vores mål med arbejdet er, at virksomheden gerne skal sidde tilbage med et nyt lønsystem, der kan hjælpe med at øge produktiviteten og derigennem give medarbejderne mulighed for at forhandle højere løn,” siger Claus Krogh Hansen.

 

HØJERE PRODUKTIVITET

Han peger på, at det kan dokumenteres, at virksomheder, der arbejder med lønsystemer som kvalifikations- og resultatløn, har højere produktivitet end virksomheder, der ikke arbejder målrettet med deres lønsystem. Ligeledes kan man også se, at virksomhederne i gennemsnit har højere lønudbetalinger.

”Så det er en god forretning for begge parter,” siger han.

Når I kaster jer ud i arbejdet med et nyt lønsystem, er det, ifølge Claus Krogh Hansen vigtigt at være meget bevidst om virksomhedens historik, fordi I skal uden om de snublesten, der har været i virksomheden for at skabe en succes.

Eksempelvis kan det i virksomheder, hvor lønnen har været flad, være en god idé at skabe et nyt lønsystem med en lille lønspredning for at sikre sig, at medarbejderne opfatter lønsystemet som retfærdigt. Mens det i virksomheder, hvor der er en uforklarlig lønspredning, ofte er godt at bygge lønsystemet så den uforklarlige lønspredning bliver synlig, gennemskuelig og systematisk for at sikre større retfærdighed og tilfredshed. Et godt lønsystem skaber bedre økonomi og øget trivsel på arbejdspladsen.

Griber virksomheden opgaven forkert an, kan det i værste tilfælde betyde tab af produktivitet og nøglemedarbejdere.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?