Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Skal I flytte, så tænk arbejdsmiljø ind fra dag ét

Hvad har flytning og arbejdsmiljø med hinanden at gøre? En hel del faktisk. Tænk arbejdsmiljøet ind fra start og fortæl alle, hvad der skal ske, lyder nogle af rådene fra DKMi, som for nylig selv stod i en god gang flytterod.

”Ja tak!”

Sådan lød reaktionen fra COO (vicedirektør) Morten Koch, da BFA Industri ringede med et tilbud om at sende to konsulenter på besøg til en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Morten og resten af virksomheden stod ellers midt i en flytning til nye og større faciliteter, og byggeriet trak ud. Det betød, at man måtte rykke 16 store produktionsmaskiner og 40 medarbejdere ind i lokaler, hvor håndværkere stadig arbejdede på at få elkabler og VVS på plads. 

”Det forsinkede byggeprocessen yderligere, at vi rykkede ind, men vi skulle ud af det gamle lejemål. Og så skulle driften bare køre, for vi stod med en fyldt ordrebog, da vi havde forventet for længst at være færdige med flytningen på det tidspunkt,” fortæller Morten Koch.

GIVER NOGET AT TALE OM TINGENE

Mange ville måske betakke sig for at få gæster midt i et stort flyttearbejde, men ikke hos DKMi.

”Når det gælder arbejdsmiljø, giver det bare noget at få talt om tingene. Og da især når man står midt i en flytning og skal have det hele på plads. Der skal sikkerheden bare være i orden, så vi tog glade imod tilbuddet om flere øjne på sagerne,” forklarer Morten Koch.

NYE LOKALER - NY APV

DKMi blev med konsulentbesøget opmærksomme på arbejdsmiljøopgaver, som let kunne være forsvundet i flytterodet. For eksempel at man skal lave en ny arbejdspladsvurdering (APV), hvis virksomheden flytter. 

”Vi havde lavet APV året før, og ens fokus er bare alle andre steder under en flytning, så det havde vi ikke tænkt på. Til gengæld var det meget nemmere at lave APV’en efter BFA Industris besøg, fordi det hele var frisk i erindring, og det var nemt for os at se, hvilke udfordringer vi skulle have løst,” smiler Morten Koch.

DKMi

DKMi i Aalborg producerer CNC-bearbejdede komponenter i metal og plast til blandt andet landbrugs- og fødevareindustri, pumpe-, lys- og lydindustri.

Virksomheden har 40 ansatte, 16 avancerede CNC-bearbejdningscentre, både drejebænke og fræsemaskiner, og har været i drift i 10 år.

GODE BESLUTNINGER GIVER BEDRE ARBEJDSMILJØ

Hvor skal kemiskabet stå, og hvad med udsugningen? Der er mange beslutninger at træffe, når virksomheden flytter i nye rammer. Og det er faktisk godt, konkluderer Morten Koch. 

”Flytningen tvang os ud i mange beslutninger. Det er besværligt, når man står midt i det, men bagefter kan vi jo se, at det har været positivt både for arbejdsmiljøet og flowet i forretningen. Tingene har simpelt hen fået nogle bedre placeringer, som kommer os til gode hver dag,” siger han.

For eksempel er maskiner og de materialer, de hver især bearbejder, blevet placeret tættere på hinanden, så medarbejderne har kortere vej mellem maskine og materialer.  

STYR PÅ KEMIEN

Et andet eksempel er virksomhedens kemi, som blev kortlagt og samlet i ét skab med udsugning et sted, hvor den også er let at skille sig af med igen. Men kemien skal ikke bare kortlægges og placeres hensigtsmæssigt, den skal også formidles godt. Også her fik virksomheden et lille skub af arbejdsmiljøkonsulenterne:

”De sagde: ’Fint, at I har kortlagt kemien, men hvordan vil I formidle det, så alle er med på, hvilke værnemidler de skal bruge?’ Og det er jo rigtigt. Vi er i en branche, hvor ordblindhed er en udfordring for mange, så næste skridt bliver at formidle kemien med billeder og symboler og ikke bare tekster,” fortæller Morten Koch.

Få besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne

Som udgangspunkt vil udvalgte virksomheder blive kontaktet og tilbudt et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne, men interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte DI og aftale et besøg. Virksomheder med lokaloverenskomster eller tiltrædelsesaftaler kan henvende sig via eget forbund eller til CO-industri.

Indsatsens fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Andre virksomheder kan dog også få besøg.

Læs mere her

PLADS TIL NYT LØFTEGREJ

De nye faciliteter har også haft positiv betydning for ergonomien på virksomheden. Tre traverskraner og en ekstra truck er flyttet med ind. Det letter de tunge løft, og nu er der trucks nok til alle, så ingen behøver at blive utålmodige over at vente på en truck og finde på at skubbe materialerne selv. Det er et godt eksempel på, at udstyr til løft og ergonomi skal tænkes med allerede i afgørelsen af, hvor meget plads man får brug for. For det er meget bøvlet at gøre plads til nyt løfteudstyr bagefter.

GØR DET NEMT AT GÅ DEN SIKRE VEJ

Med flytningen gik DKMi fra 700 m2 til 2000 m2 og har dermed fået meget bedre plads til medarbejdere og maskiner. Sådan var det dog ikke i starten, hvor der lå kabler overalt, lifte kørte på kryds og tværs, og tre store traverskraner skulle sættes op. 

”Bare det at få kørt materiale hen til maskinerne kunne tage 25 minutter, fordi vi først skulle flytte en masse. Nu skulle vi virkelig være varsomme med sikkerheden og gøre det let for alle at gøre det rigtige. For vi ved jo, at mennesker har det med at gøre det, der er lettest, også selv om det ikke nødvendigvis er det sikreste,” siger Morten Koch. 

Derfor blev der indrettet sikre veje i produktionen og blokeret for de usikre, så alle naturligt blev ledt af de rette ruter, og risikoen for at falde og snuble blev minimeret.

Sådan foregår et besøg

Der findes ikke en færdig skabelon for et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne. Aftalen indgås mellem konsulenterne og den enkelte virksomhed. Men typisk vil et besøg foregå på følgende måde:

  • Kort introduktion.
  • Rundering på virksomheden.
  • Opsamling og drøftelse af runderingen med forslag til videre forløb og udlevering af relevante pjecer og andre materialer.
  • Telefonisk opfølgning.

Ved besøget er såvel ledelses- som medarbejdersiden repræsenteret.

Varigheden af besøget varierer blandt andet på baggrund af virksomhedens størrelse og antallet af emner, der drøftes. Som udgangspunkt er der sat et par timer af.

TÆNK PÅ LYS OG STØJ

Med de nye faciliteter fik DKMi også mere lys og mere støj. 

”Pladsen og et stort lysindfald har givet os bedre arbejdsforhold. Men hallen virkede også som én stor højtaler. Den erfaring vil jeg gerne give videre: Tænk de rigtige støjværn ind fra start. Det er meget nemmere at forebygge end at skulle rette op med lyddæmpende tiltag bagefter,” fortæller Morten Koch.

Når det gælder støj, kan man også stille krav til entreprenøren for at sikre, at støjdæmpning tænkes ind i økonomi og planlægning fra start. Og hvis der skal særlig belysning til, lyder et godt råd at prøve løsninger af i mindre skala for at se, om de virker, inden man køber ind i større skala. 

TRE GODE RÅD

I dag er flytningen vel overstået, og DKMi har taget mange erfaringer med sig. Så hvad skal man huske, hvis virksomheden står over for at flytte eller bygge om? Her kommer tre gode råd fra Morten Koch:

  • Tænk arbejdsmiljø ind fra dag ét. Sørg for at planlægge, skabe struktur og finde ud af, hvad I har brug for, så I sikrer den rette indretning fra start. Det er træls og dyrt at komme i tanke om udsugningen, når der er lagt gulv, eller at opdage, at porten sidder uheldigt i forhold til behovene.
  • Tag BFA Industri med på råd. Få dem til at vejlede jer helt fra start og gerne allerede fra projekteringsfasen. Deres arbejdsmiljøkonsulenter har rigtig mange gode input. Det kan være i forhold til for eksempel indretning, nye tiltag, støj, lys, træk, udsugning, kemi, ergonomi og inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne generelt. Så ud over for eksempel arkitekt, ekstern arbejdsmiljørådgiver og egen arbejdsmiljøorganisation er de rigtig gode at have med. 
  • Gør det overskueligt for medarbejderne. Fleksible og forstående medarbejdere er guld værd under en flytning. Men det kræver, at alle ved, hvad der skal ske, og kender deres rolle. Så informér alle om de næste skridt, for eksempel en gang om ugen, også selv om der jo altid kan ske ændringer. Det gør det meget mere overskueligt og trygt for dem, der skal holde driften kørende, at de ved, hvad der skal ske. Uddelegér også gerne opgaver til medarbejderne. Det skaber engagement og ejerskab til processen.

Se også pjecen 'Planlægning af nye arbejdspladser'.

VIL DU VIDE MERE?