Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Vi har nedbrudt faggrænser i det faglige arbejde

Tillidsrepræsentanterne på Thermo Fisher Scientific har gennem halvandet år arbejdet på at styrke det faglige arbejde på virksomheden og mellem virksomheder i Roskilde og omegn.

Fællestillidsrepræsentant Annette Riber Madsen er ikke i tvivl om, hvad der er det største udbytte af det faglige projekt, som hun og de tre øvrige tillidsrepræsentanter på Thermo Fisher Scientific har deltaget i gennem det seneste halvandet år.

- Det bedste har uden tvivl været, at vi har fået nedbrudt faggrænserne mellem os tillidsrepræsentanter. I dag er vi meget bedre til at hjælpe hinanden, og vi har fået kollegernes tillid, så de også søger hjælp hos os andre, hvis deres tillidsrepræsentant ikke lige er der, fortæller hun.

Tillidsrepræsentanterne hos Thermos Fisher Scientific, der producerer plastprodukter til laboratorier og medicinalindustrien, har gennem det seneste halvandet år deltaget i ”Samarbejdsprojekt Roskilde og omegn”. Her har fagbevægelsens uddannelsessystem FIU samlet fem store industrivirksomheder i Roskilde i et projekt om at styrke det faglige arbejde både internt i virksomhederne og virksomhederne imellem. De lokale afdelinger af 3F, HK, Dansk El-Forbund og Dansk Metal er også en del af projektet.

 

Faglig sparring

I det daglige arbejde har projektet skærpet tillidsrepræsentanternes opmærksomhed på at bruge hinanden til at drøfte de forskellige udfordringer, som tillidshvervet giver dem. Ud over den løbende kontakt, som opstår, når de støder på hinanden i produktionen eller på de smalle gange i virksomheden, så mødes de fire tillidsrepræsentanter cirka en gang om ugen, hvor store og små sager vendes.

- Det er virkelig rart at få faglig sparring, og så har det den fordel, at vi alle får de samme informationer om vores arbejdsplads. For det er typisk sådan, at Tommy hører noget om en ting, HK-tillidsrepræsentanten Ina noget om en anden, og jeg får oplysninger om noget helt tredje, så samlet set får vi alle de informationer, vi har brug for. Vi står også fagligt stærkere, fordi vi kan udnytte hinandens stærke sider, siger Annette Riber Madsen.

 

Grøn TR

For Tommy Steinhausen Sloth har det tætte samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne været en stor gevinst, da han i december sidste år blev valgt som ny tillidsrepræsentant for de cirka 200 kolleger, som er medlem af 3F.

- Som grøn tillidsrepræsentant har jeg ikke styr på alt om ferieloven, regler og overenskomst endnu. Så det er rart, at jeg lige kan spørge min tre kolleger. Jeg bruger selvfølgelig også fagforeningen, men fortrinsvis er det kollegerne, jeg bruger, fordi der er nogle ting, som er helt særlige i en virksomhed som vores, der er amerikansk ejet, fortæller han.

For at kickstarte samarbejdsprojektet og gøre kollegerne opmærksomme på, hvem der er deres faglige repræsentanter på Thermos Fisher Scientific, gjorde tillidsrepræsentanterne i foråret 2017 urafstemningen om overenskomstfornyelsen til en event, hvor der var fælles afstemning for alle medarbejdergrupper og konkurrence om biografbilletter. Betingelsen for at deltage i konkurrencen var, at kollegerne skulle skrive, hvilke emner i overenskomsterne som de gerne ville høre mere om. Her kom fritvalgslønkontoen ind på en klar førsteplads, og de fire tillidsrepræsentanter har siden arrangeret et fyraftensmøde om fritvalgslønkontoen og de mange muligheder, den giver.

 

Tillid til alle TR

Og det se ud til, at deres anstrengelser har båret frugt. Tommy Steinhausen Sloth oplever, at der er kommet en meget stor bevidsthed blandt kollegerne i produktionen om, at de altid kan spørge en af de andre tillidsrepræsentanter, hvis de ikke lige kan få fat i ham.

- De har virkelig taget det til sig. For eksempel henvendte en sig til Annette med et hastespørgsmål, da jeg var på ferie, fortæller han.

Det glæder Annette Riber Madsen, som ud over at være fællestillidsrepræsentant er HK-tillidsrepræsentant for virksomhedens laboranter.

- Det smukkeste var næsten, at vi var enige om svaret til kollegaen. Tommy fik nemlig også svaret på spørgsmålet, selv om han havde ferie. Jeg kan også mærke forskellen, når jeg går i produktionen. Folk spørger om alle mulige ting, hvor de før ikke rigtigt vidste, hvem jeg var, siger hun.

Det betyder nemlig noget for kollegerne, at de får hurtige og rigtige svar på deres spørgsmål, mener Tommy Steinhausen Sloth.

- Kollegerne ved, at vi er der, og at de får svar inden for kort tid, når de henvender sig. Og her betyder det jo virkelig noget at have et hav af backup, hvis jeg ikke lige selv har svaret på spørgsmålet. Samtidig tror jeg også, at det er vigtigt for kollegerne at se os tillidsrepræsentanter sammen og vide, at vi har et godt sammenhold, siger han.

 

Stort netværk

Udover at projektet har styrket det interne samarbejde, så har det også budt på øget samarbejde og fælles arrangementer med tillidsrepræsentanterne på de fire øvrige Roskilde-virksomheder og i de lokale fagforeninger.

- For mig handler det om at tage alle de værktøjer i brug, der er mulighed for, og søge råd og ideer hos de bedste. Selv har jeg blandt andet hjulpet en kollega med nogle spørgsmål vedrørende beklædning, og jeg har lært nogle rigtigt dygtige folk hos 3F i Roskilde at kende. Det er fedt at have et stort netværk som fællestillidsrepræsentant, fortæller Annette Riber Madsen.

Samtidig har alle tillidsrepræsentanterne på de fem virksomheder været på kursus på Metalskolen Jørlunde, hvor de lærte om IKUF og AMU, så de bedre kan vejlede deres kolleger.

- Det er vigtige kompetencer, som vi glæder os til at tage i brug i vores nye uddannelsesudvalg, siger Annette Riber Madsen.

- Her på Thermo Fisher har vi en del kolleger, der virkelig brænder for at få uddannelse. Dem er vi blevet meget bedre til at hjælpe, tilføjer Tommy Steinhausen Sloth.

 

Samarbejdet fortsætter

Uddannelse er sammen med arbejdsmiljø de næste fokuspunkter i samarbejdsprojektet, og både Tommy Steinhausen Sloth og Annette Riber Madsen håber, at samarbejdet mellem de fem virksomheder kan resultere i fælles kurser på tværs af virksomhederne.

- Vi er fem meget forskellige virksomheder, men der er nogle punkter, hvor det vil give god mening at tage nogle medarbejdere fra hver virksomhed og give dem et relevant kursus tæt på arbejdspladsen. For eksempel ligger plastmageruddannelsen i Jylland. Her kunne det måske være fedt, hvis vi kunne lave et samarbejde med uddannelsesinstitutionen, så noget af uddannelsen kan tages i Roskilde, siger Annette Riber Madsen.

Selv om samarbejdsprojektets spotlight ikke længere vil være fokuseret på tillidsrepræsentanterne, så er både hun og Tommy Steinhausen Sloth enige om, at det gode samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne på Thermo Fisher Scientific fortsætter.

- Vi fortsætter samarbejdet. Alt andet ville være dumt, fastslår Tommy Steinhausen Sloth.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?