Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Det kan I bruge bestyrelsen til

Repræsentation i bestyrelsen eller tilsynsrådet giver medarbejderrepræsentanterne indsigt i og indflydelse på beslutningerne i den virksomhed, hvor de er ansat.

Formålet med medarbejderrepræsentation i bestyrelsen eller tilsynsrådet er at give medarbejderrepræsentanterne indsigt i og indflydelse på beslutninger, der angår den virksomhed, de er ansat i.

Samtidig – og nok så vigtigt – giver ordningen de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen direkte adgang til oplysninger fra medarbejderne, som de ellers ikke ville modtage.

Endelig indebærer ordningen, at samtlige medarbejdere i virksomheden bliver informeret om de beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Reglerne om medarbejderrepræsentation har eksisteret siden 1970'erne og har henover årene fået stadig større betydning i det faglige arbejde. Derfor er det i mange selskaber tillidsrepræsentanter, der vælges ind i bestyrelsen.

Det er ikke et krav, at det er tillidsrepræsentanter, der vælges til bestyrelsen. Det kan dog være til stor gavn, at det er tillidsrepræsentanter, der er valgt, da de kan anvende den viden og indflydelse, de har fra det faglige arbejde i bestyrelsen, og den viden de får fra bestyrelsesposten i det faglige arbejde.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?