Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Kort og godt om lokalaftaler

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst giver mulighed for, at der kan indgås lokalaftaler mellem parterne på de enkelte virksomheder.

Lokalaftaler findes på mange virksomheder. Nogle har bare en enkelt eller nogle få lokalaftaler, andre har mange. En lokalaftale kan dække nogle få medarbejdere i fx en bestemt afdeling, eller den kan dække alle virksomhedens ansatte. I skal være opmærksomme på, at såvel fastansatte som vikarer skal være dækket.

Indholdet i lokalaftalerne kan være noget om arbejdstid, løn, uddannelse, arbejdsbeklædning, bonusaftaler og meget andet.

Med en lokalaftale kan du som tillidsrepræsentant tilpasse nogle af bestemmelserne i industriens overenskomster til jeres særlige vilkår på virksomheden. Derudover kan I bruge lokalaftalen til at bygge oven på overenskomsterne og dermed give kollegerne andre og bedre vilkår. Derfor kan I også bruge lokalaftalerne som et argument for at være organiseret i de fagforbund, der står bag industriens overenskomster.

Der er ikke nogen formelle krav til, hvordan en lokalaftale skal formuleres – eller om den er mundtlig eller skriftlig for den sags skyld. Det er dog en klar fordel med nedskrevne aftaler, og det er vigtigt, at I får formuleret lokalaftalerne på en sådan måde, at I undgår uoverensstemmelser om det aftalte. Alt det kan du læse mere om i dette tema om lokalaftaler.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?