Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Natarbejde

Arbejde om natten kan give søvnproblemer, større risiko for ulykker og helbredsproblemer. Det er vigtigt at forebygge - blandt andet ved at få en god nattesøvn og gennem helbredskontrol. Find inspiration, viden og gode råd i dette tema om natarbejde.

Helbredskontrol af natarbejdere har været obligatorisk siden 1995, hvor overenskomstparterne implementerede EU´s arbejdstidsdirektiv i overenskomsten.

Ifølge direktivet er en natarbejder:

  • En medarbejder, der normalt udfører 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden.
  • En medarbejder der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.
  • Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00.
  • Hvis der ikke lokalt er truffet aftale om andet, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 nåede parterne til enighed om, at der skulle være mere hjælp til de lokale parter omkring indholdet af en helbredskontrol og samtidigt øgedes hyppigheden af helbredskontroller for den enkelte natarbejder.

Overenskomstparterne har nu udarbejdet en model for gennemførelse af helbredskontrol, som skal følges sammen med beskrivelse af, hvad der som minimum skal indgå i helbredskontrollen.  Der er udarbejdet et spørgeskema, som indeholder det minimum af spørgsmål, som skal anvendes i forbindelse med helbredskontrollen.

Endelig har overenskomstparterne udarbejdet en pjece med information om de risikofaktorer, der er ved natarbejde, sammen med gode råd til, hvorledes den enkelte kan forebygge negative påvirkninger af natarbejde.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?