Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Arbejdsmiljørepræsentanter efterlyser mere tid og viden

2019 er arbejdsmiljørepræsentantens år. I en ny undersøgelse peger arbejdsmiljørepræsentanterne selv på tre ting, som kan styrke dem.

Tre emner skiller sig ud, når arbejdsmiljørepræsentanter i LO-forbundene skal pege på, hvad der kan styrke dem i deres position: mere uddannelse i arbejdsmiljø, mere viden om arbejdsmiljøproblemer og løsninger af dem samt mere tid til arbejdsmiljøarbejdet.

Det fremgår af en undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, som TeamArbejdsliv har foretaget for LO i forbindelse med, at 2019 er udnævnt til at være arbejdsmiljørepræsentantens år.

Hele 46 procent af de adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter efterlyser mere uddannelse i arbejdsmiljø, og næsten lige så mange vil gerne have mere viden om arbejdsmiljø.

Undersøgelsen viser ellers, at langt de fleste arbejdsmiljørepræsentanter får den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Men det kniber med at vedligeholde og supplere kompetencerne efterfølgende. Godt halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne på LO-området oplever nemlig, at de ikke modtager tilbud fra ledelsen om 1,5 dags årlig kompetenceudvikling. Tallet er tilsvarende i industrien. Får de tilbuddet, siger 75 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne ja tak til hele tilbuddet, mens kun 13 procent afslår tilbuddet.

 

En anerkendt rolle

Flere arbejdsmiljørepræsentanter gør i undersøgelsen opmærksom på, at der er behov for, at arbejdsmiljørepræsentantens rolle bliver anerkendt på samme niveau som tillidsrepræsentanten. Arbejdsmiljørepræsentantens adgang til uddannelse er meget begrænset sammenlignet med tillidsrepræsentanten, som får fri af arbejdspladsen til uddannelse eller bliver frikøbt af fagforeningen.
Rapporten peger for eksempel på, at det i nogle brancher på det private arbejdsmarked ikke er ualmindeligt, at tillidsrepræsentanten har deltaget i mere uddannelse inden for det psykiske arbejdsmiljø end arbejdsmiljørepræsentanten.

 

Får mere tid i industrien

Mere tid til arbejdsmiljøarbejdet er også en faktor, som arbejdsmiljørepræsentanterne peger på. To tredjedele af arbejdsmiljørepræsentanterne på LO-området vurderer, at de reelt bruger en til to timer om ugen på arbejdsmiljøarbejde. På industriens område er det gennemsnitlige tal næsten dobbelt så højt – nemlig 3,9 timer. Timetallet bliver trukket op af, at 37 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i industrien vurderer, at de reelt bruger mindst to timer om ugen.

55 procent af de adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter i industrien oplyser, at de har en aftale om, at de må bruge den nødvendige tid på arbejdsmiljøarbejdet, mens fem procent har en aftale om et fast timetal om ugen til arbejdet.
På den baggrund sætter rapporten spørgsmål ved, om arbejdsmiljørepræsentanterne faktisk bruger den nødvendige tid på arbejdsmiljøarbejdet i betragtning af, at der fortsat eksisterer væsentlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladserne.

Undersøgelsens resultater vil indgå i den kampagne, som LO og FTF (Fagbevægelsens Hovedorganisation) sætter i værk i 2019 for at fremme arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår.

Du kan læse hele rapporten ”Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår” her på LO’s hjemmeside.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.