Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Bedre beskyttelse mod farlig kemi

Minister beder Arbejdstilsynet undersøge, om ledere med ansvar for arbejde med farlige kemikalier også skal have lovpligtig uddannelse

Lønmodtagere skal beskyttes bedre mod farlige stoffer. Derfor vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) gennemføre en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.

Det sker, efter at en række ansatte i vindmølleindustrien er blevet alvorligt syge af at være udsat for epoxy og isocyanater.

- Det er meget positivt, at ministeren vil realisere de forslag, som CO-industri via LO har været med til at fremsætte. Det, ministeren fremlægger, svarer stort set til det, som vi på lønmodtagersiden har ønsket, siger Michael Jørgensen, miljøsekretær i CO-industri.

Forslagene indebærer blandt andet, at virksomhederne skal have mere information og vejledning om arbejde med de farlige stoffer, ligesom mulighederne for at skifte til mindre farlige stoffer skal kortlægges. Samtidig vil ministeren styrke håndhævelsen af reglerne om epoxy og isocyanater.

Logisk med uddannelseskrav til ledere
Samtidig har ministeren bedt Arbejdstilsynet om at undersøge behovet for et nyt uddannelseskrav til personer med ansvar for instruktion og tilsyn. Det er et ønske fra lønmodtagersiden i Arbejdsmiljørådet, men arbejdsgiverne mener, at der allerede nu er gode muligheder for undervisning af ledere i farlige kemikalier.

- Vi håber, at ministeren kan se, at det giver god mening, at nærmeste leder skal have samme viden og indsigt i arbejdet med farlige kemikalier, som man kræver af medarbejderne. Det handler simpelthen om, at de nærmeste ledere træffer de rette beslutninger i arbejdet med farlige stoffer og ikke tilsidesætter sikkerheden på grund af uvidenhed, siger Michael Jørgensen.

LO havde håbet, at ministeren allerede nu havde bakket op om forslaget om uddannelse til arbejdsledere.

- Hvis Arbejdsmiljørådets forslag for alvor skal virke, er det vigtigt, at de ansvarlige ledere er klædt ordentligt på i hverdagen. Det er jo dem, der står for at oplære og instruere de ansatte og for at føre tilsyn med, at arbejdet foregår på en sikker måde, siger Ejner K. Holst, næstformand i LO.

Øget tilsyn med kronesmiley-virksomheder
I CO-industri er Michael Jørgensen også godt tilfreds med, at det nu bliver slået fast, at kronesmileyen ikke fritager virksomhederne for at få kontrolbesøg af Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljørådets arbejde har nemlig afsløret, at flere virksomheder ikke har fået foretaget det tilsyn af arbejdsmiljøet af ekstern instans, som kronecertifikatet kræver.

- Det er fint, at virksomheder med kronesmiley ikke er fredet for tilsyn up front, når nu systemet har vist sig at fejle, siger Michael Jørgensen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil nu sikre, at forslagene bliver realiseret, og at de nye tiltag bliver rullet ud på arbejdspladserne.

- Det er meget alvorligt, at der er mennesker, der er blevet kronisk syge af kemi, mens de har passet deres arbejde, og som minister vil jeg følge området tæt, lover han.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?