Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Huller i virksomhedernes viden om nanomateriale

Danske industrivirksomheder mangler information, der kan hjælpe med til at beskytte medarbejderne bedre mod nanomaterialer, viser ny undersøgelse.

Med ganske få virkemidler kan mange danske virksomheder gøre deres arbejdsmiljø mere sikkert for medarbejdere, der arbejder med nanomaterialer. Det viser den første danske undersøgelse af danske virksomheders brug af nanomaterialer.

Nanomaterialer er en del af den teknologiske udvikling, som kan være med til at sikre dansk konkurrenceevne, og materialet bliver brugt i et stigende omfang. Ifølge undersøgelsen arbejder eller forsker op mod 20 procent af de danske industrivirksomheder i nanomaterialer. Men det er fortsat uklart, hvilke partikler der er sundhedsskadelige for mennesker, og i hvilket omfang mennesker bliver eksponeret, når de arbejder med nanomaterialer.

Mere information om nanomateriale

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med nanomaterialer

Læs mere

 

FÅ KENDER TIL VEJLEDNING

Det er derfor afgørende, at arbejdspladserne ved, hvordan de minimerer eksponeringen for nanomaterialer. Og her viser undersøgelsen, at kun 16 procent af de adspurgte virksomheder kender til Arbejdstilsynets vejledning om at arbejde med nanomateriale, mens 11 procent af virksomhederne anvender vejledningen. Samtidig udarbejder 29 procent af virksomhederne ikke den lovbefalede kemiske arbejdspladsvurdering (APV).

I-BAR

I-BAR har også udarbejdet en række materialer om nanomaterialer og arbejdsmiljø:
•    Nanopartikler i arbejdsmiljøet - Inspirationspjece om opblanding af kompositter
•    Nanopartikler i arbejdsmiljøet - Inspirationspjece til laboratorier 
•    Nanopartikler i arbejdsmiljøet - Inspirationspjece om overfladebehandling

Vejledningerne kan downloades hos I-BAR eller bestilles hos CO-industri

- Det siger os, at der er nogle lavthængende frugter at plukke ved at gøre virksomhederne bekendt med Arbejdstilsynets vejledning og koble viden om nanomaterialer stærkere til det at lave den kemiske APV. Dermed kan virksomhederne blive mere bevidste om at lave en indsats, som beskytter medarbejderne mod eventuelle risici, siger Eva-Carina Nørskov, faglig leder på Teknologisk Institut, som har gennemført undersøgelsen i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Mere viden om nano

På Arbejdsmiljørådets hjemmeside kan du læse om og finde faktaark om nanomaterialer.

Dansk Center for Nanosikkerhed har desuden samlet materiale med baggrundsviden om nanomaterialer og links til diverse

 

MANGE ARBEJDER MED NANOMATERIALER

Undersøgelsen er den første danske undersøgelse af, hvor mange industrivirksomheder der bruger nanomaterialer i deres produktion. 1.991 danske virksomheder fra 14 underbrancher i industrien har deltaget i undersøgelsen, og af dem har hver femte altså meldt positivt tilbage, at de anvender eller kan anvende nanomaterialer enten i produktionen eller i forskning.
 

Undersøgelsen estimerer også, at 9.000 medarbejdere arbejder med håndtering af nanomaterialer.

- Det viser, at der faktisk er en del medarbejdere, der har med nanomaterialer at gøre. De arbejder med materialer, hvor der kan være en risiko, som endnu ikke er tilstrækkeligt belyst. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne bliver bedre klædt på til at sikre arbejdsmiljøet, siger Eva-Carina Nørskov.

Resultaterne af undersøgelsen skal nu hjælpe forskerne med at udarbejde materiale, der konkret giver anvisninger på, hvad virksomhederne kan gøre i de enkelte arbejdssituationer for at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?