Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Danfoss tager godt imod nye, gamle medarbejdere

Samarbejdsudvalget og HR arbejdede tæt sammen, da Danfoss A/S flyttede knap 120 medarbejdere og produktionen fra Viby J. til Silkeborg. Besøg på virksomheden, exitsamtaler og tæt involvering har blandt andet være med til at sikre en tryg proces.

Selv om du har været ansat i virksomheden i mange år, så kan det alligevel godt give sommerfugle i maven, hvis arbejdspladsen bliver flyttet knap 40 kilometer mod øst, og du får flere hundrede nye kolleger.

Så for at bevare arbejdsglæden og produktiviteten og fastholde medarbejderne besluttede samarbejdsudvalget på Danfoss A/S i Silkeborg og Viby J, at medarbejderne skulle være i centrum, da fabrikken i Viby blev lukket og lagt sammen med produktionen i Silkeborg. Projektet kalder de Silkeby. Navnet er en sammentrækning af Silkeborg og Viby og signalerer ønsket om at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere føler sig hjemme.

Og projektet er lykkedes så godt, at stort set alle medarbejdere fra Viby er fulgt med til Silkeborg, trivslen er steget og produktiviteten er i top. Samtidig har virksomheden modtaget CO-industris Samarbejdspris 2023 for at sammenlægge de to fabrikker på en måde, hvor medarbejderne har følt sig trygge og involverede gennem hele processen.

AUTOMATISK EJERSKAB

Medarbejderne har blandt andet været med til at planlægge selve flytteprocessen af maskinerne. 

”Det har givet tryghed, at vi er blevet involveret. Samtidig får man automatisk ejerskab, når man har været med til at planlægge processen,” siger Hanne Jensen, som har arbejdet 37 år på Viby-fabrikken, hvor hun også er fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant for 3F’erne.

For virksomheden gav det nogle gode input, som blev integreret i flytteplanerne, fortæller Anne Katrine Bauer, HR-ansvarlig i Danfoss A/S Silkeborg.

”Der er ingen tvivl om, at dem der i hverdagen er helt tæt på maskinerne, har en unik viden, som dem, der sidder og planlægger flytteprocessen, ikke har. Det gav nogle gode løsninger,” siger hun.

Flytteplanerne blev først lanceret i SU, som gennem hele forløbet har haft det overordnede tilsyn med processen, mens det praktiske arbejde er blevet udført af HR, tillidsrepræsentanterne og en række underudvalg, som for eksempel har arbejdet med tildeling af omklædningsrum.

Tips

Pluk nogle tips til en god flytning fra Danfoss

 1. Involver tillidsrepræsentanter og medarbejdere tidligt i processen.
   
 2. Lyt til medarbejderne i forbindelse med flytning af maskiner.
   
 3. Giv løbende opdateringer på, hvordan flytteprocessen forløber.
   
 4. Lad medarbejderne på de to matrikler møde hinanden under festlige omstændigheder.
   
 5. Tag imod alle, som var de helt nye medarbejdere – sådan kan det nemlig godt føles for dem.

”Det her projekt er så stort, at det rækker ud over SU. Men vi hjælper hinanden på kryds og tværs i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, der nu er. Det har været superfedt at opleve, hvordan alle bidrager. Det har virkeligt givet noget, som vi ikke har oplevet før, og jeg tror, at det har været medvirkende til, at folk er blevet. Vi har hjulpet hinanden og fejret vores succeser. Det er bare små ting som kage eller en is, men det har fået sammenholdet til at blomstre,” siger Erik Søndergaard, fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant for de faglærte i Silkeborg.

 

VIGTIGT AT INVOLVERE TR TIDLIGT

Også fabrikschef Claus Hjerrild fremhæver samarbejdet med medarbejderne og i særdeleshed tillidsrepræsentanterne.

”Det har haft stor betydning, at vi har involveret tillidsrepræsentanterne tidligt i projektet. Vi har et rigtig godt samarbejde, og vi er enige om, at svesken skal på disken. Vi er nødt til at sige det, vi mener. Vi har åbenhed og en flad struktur, hvor vi kan tage tingene i opløbet og få de gode forslag på bordet,” siger han.

Undervejs i processen er medarbejderne løbende blevet orienteret om planerne, hvor langt man var i processen, og der er blevet afholdt forskellige relevante workshops op til flytningen.

 

KNAP SÅ GRØN

Desuden fik Hanne Jensen ideen til at lave et arrangement, hvor alle medarbejderne både blev introduceret til den nye fabrik på en festlig måde og kunne møde deres nye kolleger. Det resulterede i et stjerneløb, hvor medarbejderne kom rundt på hele fabrikken, fik relevante informationer om deres arbejdsplads og en hyggelig sludder med hinanden.

”På den måde stod man ikke helt grøn på første arbejdsdag,” fortæller hun.

Samarbejdsprisen

Nominering til CO-industris Samarbejdspris

Er du tillidsrepræsentant, og har din arbejdsplads et særligt godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, så kan du nominere arbejdspladsen til CO-industris Samarbejdspris.

Det er ikke længere muligt at nominere sin virksomhed til CO-industris Samarbejdspris 2024.

Men du kan udfylde dette nomineringsskema og sende det til os. Så kommer din virksomhed med i kampen om CO-industris Samarbejdspris 2025.

 

Læs mere om CO-industris Samarbejdspris

Modtagelsen af de nye medarbejdere har haft en central plads i hele processen. Alle medarbejdere i Viby får en slags exitmøde med deres leder i Viby, hvor de også får udleveret en velkomstpjece til Silkeby. I pjecen kan de læse alt, hvad der er rart at vide, når man skal starte på en ny arbejdsplads. Her står alt, lige fra hvordan den første arbejdsdag kommer til at forløbe til information om parkeringsmuligheder, omklædningsrum og affaldssortering. Udgangspunktet har været, at alle medarbejdere fra Viby skal tages imod, som var de helt nye medarbejdere.

”Medarbejderne fra Viby flytter jo ikke bare. De kommer til en helt ny fabrik, som de ikke kender, og hvor spørgsmål som ’Virker mit ID-kort her, og hvornår har kantinen egentlig åben?’ og andre lavpraktiske spørgsmål godt kan virke overvældende,” forklarer Hanne Jensen. 

På deres første arbejdsdag i Silkeborg bliver alle taget imod af en tillidsrepræsentant, som viser dem rundt og sørger for, at der bliver taget et billede af dem til intranettet, så alle er opmærksomme på, at de har fået en ny kollega.

 

GODT NOK TOMT

Der har også været afholdt møder og workshops for medarbejderne i Silkeborg i forbindelsen med flytningen, ligesom der har været stor opmærksomhed på at holde gejsten oppe hos medarbejderne i Viby, som oplevede, at det tyndede mere og mere ud i kantinen, efterhånden som kollegerne blev flyttet til Silkeborg.

Danfoss A/S, Silkeborg

Danfoss i Silkeborg producerer termostater, vandvarmere, fjernvarmeanlæg og varmevekslere.

Der er 550 ansatte på hele Campus Silkeborg, der også omfatter Danfoss Redan.

Danfoss, der er familieejet, blev grundlagt i 1933 i Nordborg og beskæftiger flere end 42.000 mennesker verden over.

Danfoss A/S

”Jeg har flere gange været ud at snakke med dem, som var tilbage, og da der kun var 30 mand tilbage, syntes de godt nok, at der var ved at være tomt og stille. Men vi har været meget opmærksomme på, at de skulle føle, at de også er en del af virksomheden. Flytteprocessen er gået meget fint. Jeg havde forstillet mig meget større problemer, men folk føler, at de er blevet taget godt imod,” fortæller Lars Mikkelsen, tillidsrepræsentant for de faglærte i Viby.

Også fabrikschef Claus Hjerrild synes, at flytteprocessen er gået godt.

”Det har været en tung proces at flytte så mange maskiner, men medarbejderne har haft exit-samtaler og velkommen-samtaler, og mandag morgen står tillidsrepræsentanterne uden for og hilser på dem. Det er et kæmpe træk fra tillidsfolkene, det engagement, som de har leveret,” siger han.

Selv om det har været en langvarig og nogle gange tung proces, så er resultatet det hele værd, mener Mariann Bloch, tillidsrepræsentant for 3F’erne i Silkeborg.

”Tanken om, at den arbejdsplads, hvor jeg startede i 1980, også er her den dag, jeg går på pension og længe efter, gør mig stolt. Jeg har fået lov til at være en del af noget, der udvikler sig og ikke afvikler sig. For der har været rygter om, at vi skulle outsources. Det bliver vi ikke nu.”