Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Den danske model skal være europæisk

Stor kampagne søsat for at får flere europæere organiseret i fagforeninger og dækket af overenskomster.

I Rumænien har kvinderne på en tekstilfabrik organiseret sig i fagforeningen. De havde svært ved at trænge igennem til ledelsen og var nødt til at stå sammen, hvis de skulle forandre deres arbejdsforhold. Nu har deres tillidsrepræsentant Mariana forhandlet bedre løn- og arbejdsforhold for dem, og de oplever, at ledelsen er blevet meget bedre til at lytte til deres meninger og bekymringer.

På et skibsværft i Spanien nægtede Ivan og hans kolleger i fagforeningen at acceptere besparelser gennem reduktion af medarbejderstaben. Gennem et år forhandlede de med ledelsen og har nu fået lavet en aftale, der sikrer, at pensionerede kolleger bliver erstattet af nye, yngre kolleger, hvoraf 75 procent er garanteret en fastansættelse. Ud over at Ivan og hans kollegers arbejdsforhold ikke bliver forringet, så har aftalen også sikret unge mennesker i regionen mulighed for fast arbejde.

Mariana og Ivan er to af de europæiske industriansatte, som i IndustriAll Europes nye kampagne ”Together At Work” fortæller, hvordan de har fået bedre løn- og arbejdsforhold ved at stå sammen i en faglig organisation og forhandle med ledelsen.

 

FÅ STYRKE SAMMEN

Kampagnen, der blev lanceret i slutningen af september, skal inspirere flere europæiske industriansatte til at skabe stærke faglige organisationer og derigennem få styrken til at kunne indgå kollektive aftaler med arbejdsgiverne. 

Kampagnen er kraftigt inspireret af den danske og nordiske model for, hvordan vi organiserer arbejdsmarkedet – nemlig gennem stærke og uafhængige lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, der i fællesskab forhandler sig frem til løsninger, der forbedrer de ansattes løn- og ansættelsesforhold og har et fælles fokus på produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Together at Work

Du kan følge kampagnen ”Together At Work” her:

Kampagnen, som vil køre frem til marts 2020, er rettet mod alle lønmodtagere, men har særligt fokus på kvinder, unge samt løstansatte, freelancere, deltidsansatte og andre i prekære job. Samtidig er håbet, at den også vil påvirke arbejdsgiverorganisationer og virksomheder til at skabe rammerne for et europæisk arbejdsmarked, hvor alle har anstændige løn- og arbejdsvilkår. Kampagnen vil blandt andet fremhæve fordele som mindre ulighed og større købekraft ved at have kollektive aftaler.

 

FLERE VIKARER

I flere europæiske lande er organisationsgraden faldende og omfanget af overenskomster lavt. Det skyldes blandt andet, at en række lande blandt andre Portugal, Spanien og Grækenland under den økonomiske krise blev tvunget til at underskrive såkaldte memorand of understanding med EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, hvor landene forpligtede sig til at reformere blandt andet deres arbejdsmarked, hvilket i høj grad har påvirket arbejdsvilkårene i de enkelte lande.

Det har ført til en stigning i individuelle ansættelseskontrakter, flere vikaransættelser og fattigdom blandt lønmodtagere i dele af Europa. Ligesom det har forstærket den stigende ulighed, at lønmodtagerne ikke længere har den fælles styrke til at sikre sig en fair del af virksomhedernes overskud.

I Danmark er det CO-industri, der koordinerer aktiviteterne i forbindelse med kampagnen med støtte fra medlemsforbundene. Her vil fokus primært være på at øge organiseringen på arbejdspladserne samt støtte til overenskomstdækning og organisering af kolleger i andre europæiske lande.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?