Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Det skal være sjovt at lære nyt

Hvis de ansatte i industrien skal udvikle deres kompetencer, skal ledelsen sørge for, at medarbejderne trives, har lyst til at lære og føler sig trygge.

- Tænk på din bedste legeoplevelse som barn.

De 675 deltagere på TekSams Årsdag i Odense Congress Center lukker på opfordring øjnene og smiler, mens barndomsminder ruller forbi på nethinden.

- Hvor var ledelsen? bliver der spurgt fra scenen, og salen brøler af grin.

Hans Henrik Knoop er lektor på Aahus Universitet og skal på TekSams Årsdag fortælle om, hvordan arbejdspladserne skaber et arbejdsmiljø, som giver medarbejderne lyst til læring og udvikling til gavn for både trivsel og virksomhed.

- For de fleste er de bedste legeoplevelser, hvor de voksne ikke er der. Og jeg vil også gætte på, at jeres forældre ikke var ved at blive skilt, og at I ikke blev mobbet i skolen på det tidspunkt. Med andre ord var ledelsen der et sted i baggrunden, og I følte jer trygge i jeres liv, siger Hans Henrik Knoop.

Går der sport i den?

Han mener, at fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer. I fri leg træner mennesket nemlig ægte initiativ, ægte ansvarlighed, ægte passion, udholdenhed, impulskontrol, sociale grænser, risikotolerance og opfindsomhed.

- Samtidig er det nødvendigt at gøre sig umage, for at det går let som en leg. Det er en gylden indsigt, som vi ikke skal smide ud med badevandet, når vi arbejder, siger han.

Han opfordrer derfor arbejdspladserne til at snakke om, hvornår der går sport i at gøre det så godt som muligt hos dem, og om der kan gøres mere for, at det sker oftere.

Fejl er ok

Skal det indre legebarn med mod på læring og nye udfordringer findes frem, er det dog vigtigt, at arbejdspladsen har nogle principper, som fremmer psykisk bæredygtighed og forebygger langvarig stress.

Det handler om at have klare rammer, som folk kan agere frit inden for – altså selvbestemmende og ansvarligt. Der skal være konkrete mål, der fungerer som midler til gode processer. Der skal være håndterbare, ubureaukratiske regler med mulighed for formålstjenlige undtagelser. Der skal være fleksible muligheder for afstemning af udfordringer og kompetencer, ligesom der skal være en feedback-kultur, som gør folk trygge ved at give og modtage feedback.

- Det er skadeligt, hvis folk ikke tør lave fejl, fordi de ser andre miste status på det. Signalet skal være, at det er i orden at lave fejl. Når produktet er færdigt, bliver det naturligvis leveret med nul fejl, men i processen dertil må det gerne være fedt at arbejde med fejl, fordi vi lærer af fejl, siger Hans Henrik Knoop.

Og endelig skal arbejdsvilkårene tilpasses individuelle styrker som talent, stil og karakterstyrke, så folk kan koncentrere sig og præstere optimalt.

Sæt kredsløb i gang

- Når man har succes, får man mere energi, lyst til at udvikle mere og lære mere. Det er et kredsløb, siger han.

Derfor skal både arbejdspladsen og den enkelte sætte kredsløbet i gang ved at arbejde med livskvaliteter, som fremmer præstationer og forebygger stress og resulterer i nysgerrighed og foretagsomhed.

- Den gode nyhed er, at alt det, der skal til, er noget, som I kan træne, siger han.

Blandt andet peger han på, at de fysiske forudsætninger skal være i orden. Kost, motion, søvn og hygiejne skal plejes. Der skal være en god social atmosfære og en funktionel indretning af arbejdspladsen. Engagementet skal styrkes gennem blandt andet frihedsgrader, få regler, berigende evaluering og mulighed for fordybelse, mens brugbarhed og gode begrundelser skal resultere i, at medarbejderne kan se meningen i en opgave.

- Hvis en medarbejder oplever, at et kursus kan bruges, så spørger hun ikke om meningen med det, siger han.

Og så skal de sociale relationer være på plads med et betryggende medspil og et oplevelsesrigt modspil.

Er de grundlæggende behov for selvregulerende, styrkebaseret vækst på plads, er der potentiale for energi i form af nysgerrighed og foretagsomhed, der igen vil sætte gang i lysten til at lære og være kreativ og give medarbejderne en oplevelse af succes, som øger de personlige og faglige kompetencer og kreativitet. Og så begynder kredsløbet, fordi succesen vil give lyst til at lære mere og skabe mere.

- Alt dette kan trænes af den enkelte, og det kan fremmes og hæmmes af miljøet. Det koster ikke noget at være god på alle områder, fastslår Hans Henrik Knoop.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?