Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Er din arbejdsplads robust nok til at modstå stress?

Arbejdspladsens samarbejdsudvalg kan gøre meget for at forhindre, at medarbejderne går ned med stress, mener Bobby Zachariae, en af Danmarks førende stressforskere.

Flere og flere bliver ramt af stress. Faktisk er det så alvorligt, at WHO forventer, at stress vil være en af de væsentligste årsager til helbredsproblemer i 2020.

Der er derfor god grund til at se på, hvordan stress kan forebygges. Og her spiller arbejdspladsens organisation og dermed samarbejdsudvalget en vigtig rolle. Det er nemlig gennem et skarpt fokus på de mellemmenneskelige relationer, at organisationen kan gøre sig robust nok til at modstå stress.

- Der er ikke noget ”quick fix”. Livet er stressende og udfordrende, men hvis man undersøger karakteristika ved organisationen og bevidst arbejder med de punkter, hvor skoen trykker, kan man uden tvivl komme langt. Men det er en vedvarende proces, siger Bobby Zachariae, der netop har været oplægsholder på tre temadage om stress, stresshåndtering og trivsel afholdt af Industriens Branchearbejdsmiljøråd i samarbejde med TekSam.

Data fra de seneste 30 år tyder på, at et voksende antal danskere oplever stress. Det kan ifølge Bobby Zachariae skyldes, at vores livs- og arbejdsbetingelser har ændret sig radikalt.

- Der er ingen tvivl om, at livsbetingelserne for nogle er blevet mere stressfremmende. Typen af arbejde har ændret sig. Færre mennesker er beskæftiget med fysisk arbejde, og flere arbejder med omsorgs-, service- og vidensarbejde. Samfundet er samtidig blevet mere komplekst. Vi er ikke længere så hierarkisk styret, men skal selv tage ansvar. Samtidig har samfundet generelt bevæget sig fra at være gruppeorienteret til at være mere individualiseret. Alle skal være kreative, fleksible og omstillingsparate, siger han.

Stress

Pjece nr.: 2007/085

Udgivelsesdato: 28-8-2007

Læs mere og bestil

ET GODT VÆRN MOD STRESS

De mange krav og udfordringer kan være med til at stresse nogle mennesker.

- Stressforskere er enige om, at stress er resultatet af oplevede krav og udfordringer, som vi føler os tvunget til at håndtere. Det vigtige ord her er ”oplevede”. Nogle mennesker kan opleve den samme situation som mere belastende end andre. Endvidere er stress ikke det samme som at ”have travlt”. Hvis travlhed er forbundet med positive følelser som glæde og begejstring, bliver vi ikke stressede. Det giver først mening at kalde det stress, når vores anstrengelser er forbundet med negative følelser som irritation, vrede, hjælpeløshed og følelsesmæssig udmattelse, forklarer han.

Han understreger, at vi generelt ikke tager skade af kortvarige stresssituationer. Det er først og fremmest vedvarende stress gennem længere tid, der truer vores trivsel og helbred.

En høj grad af såkaldt social kapital i organisationen er et godt værn mod stress, mener Bobby Zachariae. Det vil sige, at der blandt andet er høj grad af gennemsigtighed i beslutningerne, at medarbejderne oplever indflydelse og retfærdighed, at der er en gensidig tillid, respekt og åbenhed, at medarbejderne føler sig anerkendt, og at arbejdet opleves som meningsfyldt.

VI SKAL HAVE EJERSKAB

- Det er afgørende, at medarbejderne føler ejerskab til det, de beskæftiger sig med. Det er et helt fundamentalt grundbehov i vores arbejdsliv. Når vi oplever ejerskab af vores aktiviteter, er vi langt mere motiverede, engagerede og kreative, fortæller han.

En anden vigtig faktor er de sociale relationer. Fællesskab, samarbejde, en omsorgsfuld og støttende kultur på arbejdspladsen og oplevet retfærdighed er vigtigt for os alle.

Det er ligeledes afgørende for vores trivsel, at vi oplever en passende grad af indflydelse på vores arbejdssituation. Graden af oplevet indflydelse er afgørende for, hvordan vi oplever stressende situationer.

- Derfor spørger enhver god APV da også til den oplevede indflydelse. Adskillige undersøgelser bekræfter, at høje jobkrav opleves som mindre belastende, hvis vi har indflydelse på arbejdssituationen. Først når den oplevede indflydelse er lav, bliver det en belastning, siger han.

Endelig er god kommunikation på arbejdspladsen alfa og omega i kampen mod stress. Medarbejderne skal opleve, at deres mening tæller; de skal opleve sig anerkendt for deres indsats, og de skal opleve, at der er sammenhæng mellem det, man siger, man gør – og det, man gør.

- Selv om der er mange overordnede, udefrakommende samfundsforhold og arbejdsbetingelser, der kan være vanskelige at påvirke direkte, er der altså en række forhold, som man løbende kan arbejde med i organisationen. Jeg mener, at dette er en vigtig del af opskriften på, hvordan man skaber den robuste organisation over for stress, siger Bobby Zachariae.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?