Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

ESU skal inspirere og samle

FMC, tidligere Cheminova, har som den tiende koncern i Danmark fået et Europæisk Samarbejdsudvalg (ESU).

7. november var en stor dag for tillidsrepræsentant Kapil Saini. Da kulminerede flere års arbejde med at få etableret et Europæisk Samarbejdsudvalg (ESU) i FMC, tidligere Cheminova, nemlig med to underskrifter på en aftale.

Efter de sidste småjusteringer i aftalepapiret satte han og HR-chef i FMC, Jakob Lyngsø Andersen, deres underskrifter på den aftale, der i løbet af det kommende år skal resultere i, at FMC har et funktionsdygtigt ESU, der kan samle alle europæiske ansatte i koncernen.

”Vi håber, at vi gennem ESU kan få en bedre kommunikation på tværs af landegrænser og dermed få hævet informationsniveauet for, hvad der sker i de andre lande,” siger Kapil Saini, der er tillidsrepræsentant for laboranterne i virksomhedens hovedkontor i Hørsholm og medlem af virksomhedens samarbejdsudvalg.

Han og kollegerne i FMC har fået rådgivning af CO-industri i arbejdet med udarbejdelsen af ESU-aftalen og Stig Kjærulf Pedersen, faglig sekretær i CO-industri, og Frederik Gjern Sørensen, konsulent i CO-industri, var da også med på sidelinjen, da de afgørende underskrifter blev sat.

Også ledelsen i FMC har forventninger om, at ESU vil lette kommunikationen i koncernen.

”At vi nu får et ESU, er udtryk for, at FMC i Europa har nået en størrelse og en udbredelse, hvor det er berettiget. Vi håber, at ESU kan være med til at sikre, at enslydende informationer når frem til alle dele af koncernen,” siger Jakob Lyngsø Andersen, HR-chef i FMC.

 

LANGT OPLØB

Opløbet til etableringen af ESU’et har været lang. Allerede i 2012 begyndte Jørn Sand Tofting, tillidsrepræsentant for elektrikerne på Cheminova, at undersøge mulighederne for at skabe et ESU i koncernen. Men det var først i 2015, da Cheminova blev opkøbt af den amerikanske koncern FMC, at ideen om et ESU for alvor fik luft under vingerne.

”Da Jørn startede med at undersøge mulighederne, var der mange af vores kolleger i andre lande, der ikke vidste, hvad et ESU var, og det var svært at skabe stemning for det. Med opkøbet fik vi Irland med, og de kunne godt se ideen med det,” fortæller Kapil Saini.

Og dermed var det første skridt mod et ESU i FMC taget. For at kunne etablere et ESU kræves det nemlig, at repræsentanter for mindst 100 medarbejdere i mindst to virksomheder i to forskellige EU/EØS-lande tager initiativet. En anden mulighed er, at ledelsen gør det. Det er et EU-direktiv, der sikrer europæiske lønmodtagere i grænseoverskridende koncerner retten til at oprette ESU.

Medarbejdere fra FMC i Danmark og Irland sendte derfor i fællesskab et brev til ledelsen af FMC, hvor de anmodede om at få oprettet et ESU i koncernen.

”Det tog dog lidt tid, inden vi fik overbevist dem om, at det er en god idé. Vores amerikanske ejere har stor forståelse for den lovgivning, vi har i Danmark og i EU. Men de var i tvivl om, hvad ESU er for noget, hvad vi kan bruge det til, og hvad de skal informere os om, for de var ikke indstillet på at dele alt med os,” fortæller Kapil Saini.

 

EN FÆLLES AFTALE

Egentlig kunne medarbejderne i FMC have trukket på skuldrene af ledelsens modstand, for de har EU-lovgivningen på deres side. Med den størrelse og udbredelse FMC har i Europa, har medarbejderne simpelthen krav på et ESU, ligesom der er udformet en standardaftale i EU, som kan bruges. Men den vej ønskede Kapil Saini og hans kolleger ikke at gå.

”Det ville være en ensidig aftale, og vi ville gerne have ledelsen med til at forhandle vilkårene, for vi skal jo kunne samarbejde i fremtiden. Vi skal kunne se hinanden i øjnene og sige, det er godt, det vi gør her,” forklarer han.

Det lykkedes at overbevise ledelsen, og i oktober sidste år begyndte de egentlige forhandlinger om, hvordan FMC’s ESU skal se ud. Med hjælp fra ledelsen blev alle 22 lokationer inviteret til at deltage i det indledende møde om ESU. I en række lande var det tillidsrepræsentanter, der repræsenterede medarbejderne, mens det andre steder fra var medarbejdere, som havde meldt sig frivilligt eller var blevet opfordret til det.

På mødet blev et snævert udvalg på fem mand nedsat til at forhandle med ledelsen. Kapil Saini er valgt for Danmark, og han har fået selskab af kolleger fra Østrig, Italien, Tyskland og Irland. De fem fik mandat til at forhandle færdigt, men har løbende informeret de øvrige.

Kontakt CO-industri, hvis du vil vide mere

 

INGEN CHEFER I ESU

Forhandlingerne har resulteret i en aftale, der blandt andet fastslår, hvor langt FMC’s informationspligt går, hvad der skal informeres om, hvad rammerne for ESU skal være, og hvor mange møder der skal afholdes.

Parterne er blandt andet blevet enige om, at ESU får mulighed for at mødes to gange om året – en gang i to dage og en gang i en dag. Til gengæld er tolkebistanden sparet væk.
”Tolke er dyre, og i stedet har vi fået lidt bedre vilkår. Vi har dog også aftalt, at medlemmer af ESU ud over de grundlæggende kurser i ESU-arbejde har ret til relevante kurser i engelsk,” forklarer han.

Planen er, at de to dage lange møder skal afholdes på skift i de 22 lande, som er repræsenteret i ESU. Formålet er, at ESU-medlemmerne får en bedre forståelse af, hvordan tingene foregår i andre lande.

Aftalen rummer desuden en bestemmelse om valgproceduren og hvem der kan blive valgt ind i ESU.

”Vi har specielt talt om, at man ikke skal kunne vælges ind, hvis man har en lederposition på højere niveau. Vi har aftalt, at en select committee på tre personer skal se på det, hvis der opstår tvivl. De samme tre personer skal desuden være tovholdere på møderne og stå for at lave dagsordener og lignede.”

Aftalen rummer desuden en klausul om, at uanset hvad der sker med brexit, så bevarer de britiske kolleger deres plads i ESU.

Hele vejen gennem processen har CO-industri støttet og vejledt Kapil Saini og hans kolleger i arbejdet frem mod ESU-aftalen.

”De har hjulpet med at tænke tingene igennem. De er vant til at forhandle og har bragt os og ledelsen videre, når det har været svært. De har kigget hver enkelt linje igennem og kommenteret på det. Det havde været håbløst, hvis de ikke havde været der, for det er meget langhåret,” siger han.

Næste skridt er valg til de 17 pladser i ESU. Danmark har tre pladser.

”Det har været en meget spændende proces, og jeg vil meget gerne stille op. Min kollega Jørn Sand Tofting og jeg har lagt meget tid i det her. Men nu må vi se, hvad der sker,” smiler Kapil Saini.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?